- pub -
Organic Protect

Investiţia presupune construirea şi dotarea cu echipamentele tehnice necesare a unui depozit frigorific pentru producătorii agricoli locali. Obiectivul investiţiei este un spaţiu frigorific de 480 m3, dotat cu echipamente de răcire pentru păstrarea pe durata perioadei de recoltare (iulie-septembrie) şi post-recoltare (octombrie-martie) a produselor agricole ale fermierilor din localitate (475 gospodării ţărăneşti).

Complexul frigorific urmează să fie amenajat cu spaţii conexe de manipulare şi o linie de ambalare a produselor agricole. Investiţia vizează păstrarea şi creşterea valorii produselor agroalimentare ale fermierilor din Chişcăreni.

Devizul estimat de cheltuieli

Valoarea totală a proiectului este de: 400 000 Euro, inclusiv:

  • Studiul de fezabilitate, documentaţii tehnice şi avize – 6000 de Euro;
  • Construcţia spaţiilor de depozitare a producţiei — 44.000 de Euro;
  • Utilaje de manipulare marfă şi ambalare — 350.000 de Euro.

Modalitate de realizare

- pub -
Mobiasbanca

Terenul necesar construcţiei frigiderului aparţine cu drept de proprietate administraţiei publice locale. Primăria poate expune spre vânzare/concesionare/dare în arendă a terenului respectiv pentru realizarea investiţiei.

Investiţia va fi realizată integral de agentul economic interesat. Comunitatea resimte lipsa unor spaţii corespunzătoare de depozitare a produselor agricole, care să permită păstrarea pe perioade mai îndelungate a calităţilor nutritive si organoleptice ale acestora, în condiţii de igienă şi siguranţă. Păstrarea acestor produse într-un spaţiu frigorific adecvat va contribui la dezvoltarea şi diversificarea pieţei şi la creşterea competitivităţii produselor agricole locale.

Exclusivitatea proiectului

Deoarece în localitate există un număr mare de agricultori, dar nu este un depozit frigorific pentru păstrarea producţiei agricole, crearea acestui frigider va contribui la păstrarea producţiei agricole, creşterea calităţii acesteia, precum şi la sporirea veniturilor agricultorilor locali. Administraţia publică locală va organiza procedurile de alocare a terenului şi va acorda suportul necesar pentru perfectarea documentaţiei necesare de proiectare şi autorizare a activităţii întreprinderii şi poate oferi facilităţi fiscale în primii ani de activitate.

Amplasare/dotări

Satul Chişcăreni, raionul Sângerei, în apropierea traseului Bălţi – Chişinău – Odesa.
Terenul pentru construcţie este amplasat la aproximativ un kilometru de la reţelele de energie electrică, apeduct şi telefonie.
De asemenea, va trebui construit drumul de acces către depozit.

Contacte

Pentru informaţii suplimentare privind obiectul investiţiei contactaţi:

Primăria comunei Chişcăreni
Primar: Silvia Ţurcanu
Str. Serghei Lazo,
s. Chişcăreni, raionul Sângerei
Republica Moldova MD-6216
Email: [email protected]
Tel/fax: +373 262 41249;
+373 262 41249; +373 67 133 144
Web: www.chiscareni.md

Notă:
Acest material a fost editat în cadrul broșurii „Oportunităţi de investiţii la nivel local”, care este una din primele publicaţii ce conţine idei de afaceri și investiții din mediul rural şi nu doar, pentru potenţiali investitori. Obiecte ale ideilor de afaceri au fost identificate în 25 localităţi beneficiare ale proiectului Migraţie şi dezvoltare locală implementat de PNUD Moldova cu suportul Agenţiei Elveţiene pentru Dezvoltare în Moldova. Scopul publicaţiei este de a scoate din anonimat oportunităţi de investiţii pentru a le promova în medii interesate, cu potenţial de dezvoltare a unor afaceri, astfel contribuind la dezvoltarea economică locală.

- pub -
Avgust

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here