- pub -
Elitagrotehnologie

Termeni de referință privind selectarea beneficiarilor în obținerea co-finanțării pepinierelor de arbuști fructiferi și căpșun.

Introducere

Pentru a contribui la dezvoltarea sectorului de pomușoare în Republica Moldova, Fundația HEKS Moldova a inițiat implementarea proiectului „Îmbunătățirea productivității și accesul la piață a producătorilor de pomușoare”, care planifică de a  avea ca beneficiari peste 1200 de producători de pomușoare din Centrul și Nordul Republicii Moldova.

Unitatea de implementare a Proiectului este AO „Centrul de Consultanță în Afaceri” ONG. Metoda de abordare în procesul de implementare este  principiul M4P (Making Markets Work for the Poors), adică facilitarea schimbărilor în sistem prin conlucrarea strânsă dintre proiect și jucătorii de pe piață (procesatorii, intermediarii si exportatorii, depozitele frigorifice, rețelele de magazine, instituțiile statului, instituțiile de învățământ cu profil agricol, instituții financiare și de micro-finanțare, asociații și federații de producători agricoli, etc.).

Justificarea Proiectului

- pub -
Comsales

La momentul actual sectorul de producere a materialului săditor bacifer se confruntă cu mai multe probleme ce ține de:

Calitatea materialului săditor, spectrul sărac de soiuri existente și omologate, potențialul de productivitate scăzută a soiurilor omologate până în prezent, față de soiurile noi importate în ultimii 3-5 ani. Pentru a fi competitivi cu producția de pomușoare pe piața națională și cea internațională, agricultorii sunt nevoiți să procure material săditor de peste hotare sau să procure cel existent, mai puțin calitativ uneori cu proveniență dubioasă, ce rezultă în nerespectarea tehnologiei propriu-zise  de cultivare.

Abrevieri

AMIB – Proiectul „Îmbunătățirea productivității și accesului la piață a producătorilor de pomușoare din Centrul și Nordul RM”

CCA- Centrul de Consultanță în Afaceri

Pepinieră de arbuști fructiferi și căpșun – teren cultivat cu scop de  înmulțire a materialului săditor bacifer: stoloni de căpșun, drajoni de zmeur și mur, butași înrădăcinați de coacăz, agriș și scoruș negru etc.

Pomușoare – fructele ce cresc pe arbuști fructiferi și căpșun: zmeur, coacăz (roșu și negru), căpșun, ioșta, agriș, aronia, caprifoi, afine, cătină albă, mure etc.

Criterii de eligibilitate pentru selectarea beneficiarilor

În calitate de beneficiar a granturilor de cofinanțare pentru crearea  pepinierei de arbuști fructiferi pot fi întreprinderile agricole din zonele de Centru și de Nord a Moldovei care întrunesc următoarele criterii de eligibilitate:

 • Să reprezinte o entitate legală precum întreprinderi private (GȚ, SRL, ÎI etc), înregistrată în zonele rurale a Republicii Moldova, care deține activitate de producere a materialului săditor sau care deține plantație industrială de arbuști fructiferi mai mult de 6 ani;
 • Să posede cel puțin 3 ani experiență în producerea materialului săditor bacifer sau 4 ani experiență în producerea pomușoarelor;
 • Să posede bilanț contabil sau declarație de venit pentru ultimii 3 ani aprobat de către Departamentul de Statistică;
 • Să posede un specialist/agronom pentru supravegherea pepinierei, care deține diplomă de studii superioare in domeniul horticol, agronomie sau alte domenii de specializare relevante.

Cerințe obligatorii la crearea  sau modernizarea pepinierelor de material săditor bacifer

 • În pepinieră poate fi înmulțită una sau mai multe culturi din cele mai răspândite în Moldova: coacăză neagră/roșie, zmeură, agriș, căpșun, scoruș negru (aronia), cătină albă, mură, corn și goji.
 • Pepiniera trebuie să conțină soiuri înalt productive, care vor corespunde condițiilor pedo-climaterice a Republicii Moldova, soiuri solicitate pe piața națională sau cea internațională, omologate sau soiuri în ultimul an de testare și care urmează să fie introduse în Registrul de Stat a Soiurilor de Plante în 2017.
 • Pepiniera deja existentă, obligatoriu trebuie să fie certificată, cu drept de vânzare a materialului săditor.
 • Pepiniera nou creată urmează să obțină toate actele necesare pentru dreptul de vânzare a materialului săditor bacifer.

Nu se vor cofinanța:

 • așa zise „pepiniere” pe care producătorul le folosește cu scop de a culege  producția de fructe, astfel diminuând  calitatea materialului săditor;
 • pepiniere deja existente, care nu respectă tehnologia de cultivare;
 • hale/încăperi pentru păstrarea materialului săditor;
 • plantația mamă de altoi;
 • laborator de testare și devirusare a materialului biologic, precum si secții de înmulțire a clonelor folosind cultura de meristeme apicale;
 • mașini și utilaj agricol utilizat la prelucrarea solului în pepinieră;
 • costuri pentru acoperirea datoriilor, amenzilor, penalităților anterioare impuse beneficiarului de grant.

Mărimea grantului și limita per beneficiar. Limita Bugetului

CCA va acorda 2 granturi în valoare de 50% din valoarea totală a Proiectului, dar nu mai mult de 90 000 MDL per beneficiar, pentru următoarele sectoare tehnologice a pepinierei:

 • laborator IN VITRO;
 • marcotieră pentru obținerea materialului săditor de mur;
 • drajoniera pentru obținerea drajonilor de zmeur și mur;
 • stolonieră pentru obținerea stolonilor de căpșun;
 • plantația-mamă de butași de coacăz, agriș, scoruș negru, cătină albă, corn, goji;
 • răsadnițe pentru creșterea plantulelor (din semințe).

Suma totală acordată de CCA pentru 2 granturi constituie 180 000 MDL.

CCA  poate să mărească suma cofinanțării per beneficiar, în caz dacă este prezent impactul major asupra sectorului de producere a materialului săditor.

Grantul va fi destinat pentru procurarea:

 • materialului săditor de categoria biologică „Bază” și  Categoria biologică „Certificat” de import, pentru înființarea plantațiilor–mamă respective;
 • materialului săditor⁄semincier (goji, cătină alba);
 • materialul pentru construcția răsadnițelor în seră;
 • utilaj și materiale pentru construcția serei (ghivece, peliculă, stâlpi, sisteme de susținere a plantelor în seră etc);
 • utilajului  tehnologic pentru pepinieră (sistem de irigare prin picurare, sistem antigrindină, sisteme de măsurare a umidității solului și a aerului, sisteme de formare a ceței artificiale în seră etc).

Un Beneficiar poate obține doar o singură dată grant în cadrul acestui concurs de granturi organizat de Finanțator.

Documentele de participare la concurs

Pentru participare la concurs solicitanții vor prezenta următoarele documente în original și copii:

 1. Copia Buletinului de identitate a beneficiarului;
 2. Copia Diplomei de finalizare a studiilor horticole sau de  agronom a conducătorului întreprinderii sau persoanei care are sau va avea grijă de pepinieră;
 3. Cererea de finanțare semnată și ștampilată de către conducătorul întreprinderii (Anexa 1);
 4. Copia certificatului de înregistrare a întreprinderii și copia extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice;
 5. Certificat privind lipsa datoriilor față de bugetul local/de stat eliberat de organele competente;
 6. Copia Bilanțului contabil pentru anul precedent;
 7. Declarație pe propria răspundere privind veridicitatea documentelor și datelor prezentate (Anexa 2).

Notă: Cererile care nu vor conține toate documentele solicitate nu vor fi admise spre înregistrare

Criteriile de evaluare a cererilor de finanțare:

Evaluarea ofertelor se va efectua în conformitate cu cerințele Termenelor de Referință și procedurilor interne a CCA. Selectarea beneficiarului se va efectua în baza criteriilor de evaluare a cererilor de finanțare.

Criteriile de evaluare a cererilor de finanțare

Poziția Criteriile de evaluare Punctaj
A Experiența ofertantului în înmulțirea materialului săditor bacifer 30
B Gradul de tehnologizare a pepinierei (asigurarea cu utilaj agricol, sistem de irigare, apa de irigare, plantația-mamă cu valoarea biologică superioară, seră pentru călirea plantulelor, etc). 20
C Gradul de inovativitate a pepinierei (spectrul de soiuri înmulțite, utilizarea tehnologiilor moderne de înmulțire   a arbuștilor fructiferi, etc). 35
D Impactul pepinierei respective asupra sectorului de producere a materialului săditor de arbuști fructiferi (se va calcula prin cantitatea de unități vândute sau care se planifică de a fi  vândute). 15

 

După aprobarea Cererii de finanțare de către Finanțator, CCA va semna cu beneficiarul un Contract de Co-finanțare, în care vor fi stipulate condițiile de acordare a grantului. CCA își rezervă dreptul de a respinge Cererile Beneficiarilor.

Data limita de recepționare a dosarelor este 05 Septembrie 2017.

Rezultatele Tenderului vor fi anunțate până în data de 10 Septembrie 2017.

Condițiile de prezentare a pachetului de documente

Pentru a primi Dosarul de aplicare cu setul complet de documente (Anexe și Cerererea de cofinanțare), necesare pentru obținerea grantului, apelați la adresa [email protected] sau la tel: 068225589.

- pub -
Adama

1 COMENTARIU

 1. Hai ca se mai poate de facut si in tara asta cite ceva, sa vrei. Cel mai simplu este sa pleci peste hotarele tarii si nu totdeauna este guvernarea sau mai nu stiu cine de vina.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here