- pub -
Elitagrotehnologie

Asociaţia Naţională Frigorifică din Republica Moldova (ANF) a fost fondată în luna iulie 1999. În luna octombrie 2010 denumirea ei a fost schimbată în Asociaţia Obştească a Frigotehniştilor din Republica Moldova – AOF (decizia Ministerului Justiţiei nr.119 din 22.10.2010).

AOF este o asociaţie profesională, neguvernamentală, necomercială, apolitică, care îşi desfăşoară activitatea în domeniul frigului artificial. Scopurile principale ale asociaţiei sunt:

– soluţionarea problemelor privind producerea şi utilizarea frigului artificial în diferite domenii de activitate economico-socială din ţară;

- pub -
Avgust

– implicarea activă în formarea şi punerea în aplicare a diferitor programe naţionale şi internaţionale din domeniu;

– protejarea drepturilor şi promovarea intereselor profesionale, sociale, economice, culturale şi a problemelor de învăţămînt profesional a membrelor asociaţi, etc.

Pe parcursul acestor ani Asociaţia a participat activ la elaborarea proiectelor şi programelor finanţate de organe Internaţionale:

– Pentru protecţia stratului de Ozon (ONU);

– Parteneriat pentru dezvoltarea industriei alimentare (USA);

– Dezvoltarea Agrobusinessului în Republica Moldova (CNFA,USAID), etc.

AOF este membru şi cofondator al reţelei regionale a Asociaţiilor Frigorifice din Europa şi Asia Centrală (EAC), înfiinţată în a. 2009 de către Armenia, Georgia, Kîrgîzstan, Moldova şi Turcmenistan. Au fost semnate acorduri de cooperare cu Asociaţii similare din Rusia, Ucraina şi România, s-au stabilit relaţii cu Asociaţia Frigorifică din Ungaria.

Servicii acordate de către Asociaţie

AOF oferă agenţilor economici şi persoanelor fizice următoarele servicii:

1. În industria frigului:

1.1.Proiectarea obiectelor noi şi renovarea celor vechi (Licenţa AMMII nr.039345

din 23.03. 2012) :

– Frigorifere şi case de ambalare pentru răcire, stocare, sortare şi ambalare a fructelor, legumelor şi strugurilor de masă;

– Instalaţii frigorifice pentru răcirea şi păstrarea produselor animaliere (laptelui, cărnii şi preparatelor din ele );

– Instalaţii frigorifice pentru congelarea rapidă a produselor agricole, păstrarea, transportarea şi comercializarea lor;

– Instalaţii frigorifice pentru centre comerciale;

– Instalaţii de ventilare şi condiţionarea aerului etc.

1.2. Expertiza proiectelor noi şi obiectelor existente pentru stabilirea valabilităţii de utilizare ulterioară, modernizare, reprofilare sau extindere.

1.3. Examinarea instalaţiilor frigorifice şi întocmirea recomandărilor pentru înlocuirea (retrofitul) agenţilor frigorifici nocivi pentru stratul de Ozon cu agenţi alternativi sau naturali.

1.4. Elaborarea instrucţiunilor tehnologice ale proceselor de răcire, congelare, depozitare, sortare și ambalare a produselor agricole.

1.5. Elaborarea formularului tehnic al obiectelor frigorifice.

1.6. Asistenţă în căutarea unui furnizor de echipament frigorific, care îl va instala, pune în funcţiune şi întreţine în timpul funcţionării.

1.7. Pregătirea teoretică şi practică a specialiştilor frigotehnişti în cadrul centrului de formare a Universităţii Tehnice din Moldova:

– Perfecţionarea inginerilor şi tehnicienilor pentru atestare şi certificare în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene;

– Instruirea operatorilor şi mecanicilor pentru întreţinerea şi repararea echipamentului frigorific;

– Instruirea şi perfecţionarea specialiştilor care lucrează în sectorul valorificării (prerăcirea, răcirea, congelarea şi păstrarea frigorifică) produselor de origine vegetală şi animală.

1.8. Elaborarea planurilor de afaceri a diferitor proiecte şi asistenţă în căutarea surselor de finanţare.

1.9. Punerea în aplicare a lucrărilor de cercetări ştiinţifice.

1.10. Consultaţii privind utilizarea frigului în diverse sectoare al economiei.

2. În industria prelucrării produselor agricole

2.1. Proiectarea şi complectarea întreprinderilor cu utilaj pentru procesarea produselor vegetale şi animale, inclusiv mini – fabrici pentru fermieri.

2.2. Expertiza proiectelor noi şi obiectelor existente pentru modernizare sau reprofilare.

2.3. Consultaţii cu privire la toate aspectele referitoare la procesarea produselor agricole.

3. Servicii gratuite

Toate serviciile de consultanţă pentru agenţi economici şi persoanelor fizice, rezidenţi al Republicii Moldova, sunt gratuite.

Pentru soluţionarea problemelor abordate mai sus, AOF antrenează oameni din ştiinţă, precum şi profesionişti cu experienţă bogată în proiectare, montare şi întreţinere a utilajului frigorific şi tehnologic.

Asociaţia colaborează cu Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare, care subvenţionează pînă la 70% din costul lucrărilor de proiectare.

Producere

AOF proiectează şi produce:

– Sisteme mobile şi staţionare pentru prerăcirea fructelor, legumelor şi

strugurilor de masă;

– Sisteme de tratarea strugurilor de masă cu bioxid de sulf (SO2) lichid.

Efectuează montarea şi punerea în funcţiune a acestor sisteme, şcolarizează pesonalul şi întocmeşte Instrucţiuni de exploatare.

Organele de conducere ale Asociaţiei şi informaţii de contact:

Preşedinte – Vasile Cartofeanu, doctor în ştiinţe tehnice, decan al Facultăţii de Inginerie şi Management în Mecanică, Universitatea Tehnică din Moldova.

Director executiv – Ion Jicul, inginer frigotehnist.

Preşedintele Consiliului Tehnico – Ştiinţific – Eugen Balan, doctor habilitat în ştiinţe tehnice, profesor universitar, Universitatea Tehnică din Moldova.

Oficiul AOF este situat în blocul de studii nr.6 al Universităţii Tehnice din Moldova, str. Studenţilor, 9/6, etajul 5, biroul nr. 507.

Telefon: +(37322) 32 24 76;

Fax: + (37322) 50 99 40.

Tel. mobil: + (373) 691 201 72.

E- mail: [email protected]

(P) – Conținut Sponsorizat

- pub -
Dekalb

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here