- pub -

Îngrășămintele bacteriene lichide ce conțin ciuperca micoparazitară Trichoderma atroviride nimicește efectiv sporii ciupercii din genul Fusarium în semănăturile afectate ale culturilor de câmp.

Fuzarioza cerealelor – oportunități de profilaxie și protecție biologică

În practica agricolă, problema cauzată de ciupercile din genul Fusarium este destul de cunoscută și este des discutată în cadrul mai multor forumuri științifice, seminare și conferințe. Pagubele produse de bolile cauzate de ciupercile care aparțin genului Fusarium sunt foarte pronunțate în Republică și evoluează în Moldova nu doar în anii cu surplus de precipitații. Fuzarioza spicului este o boală foarte răspândită, care scade atât cantitatea, cât și calitatea producției. Fuzarioza cerealelor reprezintă un pericol serios pentru multe culturi de câmp și afectează părțile subterane și aeriene a plantelor atât în mod direct, cât și în mod indirect. Solul este sursa de infecție a acestei boli și practic este dificil de a găsi un sol fertil în care, să nu fie infectat de microorganizme dăunătoare ce poate să provoace dezvoltarea acestei boli din genul Fusarium. După diferite surse din literatură străină: 81 din 101 plante care prezintă interes economic  este atacată de cel puțin o boală, sursa căreia este una din ciupercile din genul Fusarium.

În legătură, cu aceea că aceste boli cauzate de diferite ciuperci din genul Fusarium sunt foarte bine cunoscute și menționate în literatură și denumirea ciupercilor micoparazitare din genul Trichoderma, care sunt formate în solurile fertile.

- pub -

Din rândul proceselor, care stau la baza antagonismului este nevoie de accentuat capacitatea efectivă de a concura și coloniza spațiul vital a ciupercilor fitopatogene, care provoacă dezvoltarea bolilor cauzate de ciupercile din genul Fusarium. În timpul luptei permanente și concurenței pentru spațiul vital aceste ciuperci necesitată sursă de elemente nutritive necesare pentru procesele vitale și pentru lupta biologică și protecție și nu în ultimul rând lupta pentru microelemente.

Grație unei capacități de concurență bună, agresivității ciupercilor micoparazitare  din genul Trichoderma, creșterii rapide și intense, împing din zona radiculară și de pe suprafața rădăcinii numeroase grupe de ciuperci fitopatogene. În afară de capacitatea de concurență bună, multe sușe din genul Trichoderma produc diferite substanțe cu efect antifungic, care blochează dezvoltarea surselor de infestare a bolilor plantelor sau nimicesc în totalmente ciupercile fitopatogene. Majoritatea sușelor din genul Trichoderma, în afară de cele menționate, au capacitatea de a identifica pereții celulari a ciupercilor fitopatogene, ai dizolva și respectiv, după pătrundere în spațiul intern a structurilor celulare ai utiliza în calitate de sursă de elemente nutritive.  Sușele ciupercilor din genul Trichoderma, ca gazdă parazitară a diferitor ciuperci, atacă multe sușe de ciuperci care sunt o sursă de infestare a plantelor, inclusiv din genurile Fusarium, Pythium, Rhizoctonia, Botrytis și Sclerotium, ce au un efect antifungic și sunt capabile să stopeze (blocheze) creșterea miceliului și formarea scleroțiilor și treptat să le nimicească. În afară de acțiunea menționată față de ciupercile fitopatogene, reprezentanții genului Trichoderma sunt capabili să stimuleze creșterea plantelor pe de o parte prin producerea directă a compușilor de tipul hormonilor vegetali și, pe de altă parte, contribuie la perceperea și utilizarea de către plante a elementelor nutritive.

Un fapt dovedit este că Trichoderma este capabilă să stimuleze reacția de protecție a plantelor, ceea ce în final influiențează pozitiv asupra plantei în întregime. Profilaxia cu ajutorul Trichodermei la nivel radicular asigură protecția împotriva presiunii infecției, produsă de către bolile miceliene ce afectează părțile terestre ale plantei. Datorită creării unei capacități de protecție ameliorate,  efecttul poate fi unul mai indelung mai îndelungat.

Sușele genului Trichoderma: Trichoderma virens, Trichoderma harzianum, Trichoderma asperellum și Trichoderma atroviride, din punct de vedere a proprietăților pozitive, se utilizează în primul rând în protecția biologică a plantelor în calitate de biofungicid împotriva ciupercilor fitopatogene cunoscute. Efectul pozitiv de la aplicarea Trichodermei asupra plantelor se manifestă și prin influiență stimulatoare, adică ca un condiționer vegetal, care influiențează nu numai asupra creșterii și dezvoltării plantelor, dar și duce la ameliorarea reacțiilor de protecție a culturii crescute. O parte importantă a procesului este izolarea sușelor specifice de Trichoderme, importante pentru viitor și evidența calităților lor. În cazul Trichodermei un indicator important poate fi și rezistența la fungicidele utilizate, ceea ce în final poate duce la micșorarea normei de consum a fungicidelor la utilizarea concomitentă cu fungicidele obișnuite în cadrul sistemului integrat de protecție a plantelor.

Multe experiențe cu utilizarea îngrășământului bacterian AZOTER F în condiții de câmp, la cultivarea plantelor agricole au confirmat că la utilizarea îngrășământul AZOTER F  sporește recolta și în același timp se ameliorează starea fitosanitară a producției finite.

Utilizarea fungicidelor în combaterea bolilor din genul Fusarium, ca exemplu la cereale și culturile legumicole, în practică este o chestie problematică și deseori mai puțin eficientă din punct de vedere economic, de aceea este foarte important de a acorda o atenție deosebită tratamentelor cu scop profilactic pentru a preîntâmpina dezvoltarea acestor maladii.

Doc. Ing. Ladislav Varga, PhD.
Produktový manažér, AZOTER Trading s.r.o.
Rurac Mihail

Contacte distribuitor

ICS JM Invest Group SRL
Str-la Studenților 2/4, MD-2020, Chișinău
Tel: 079 444 774, 078 696 030
Email: [email protected]

- pub -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here