FOTO: desteptarea.ro
- pub -
Bayer

La 1 ianuarie 2017 suprafaţa totală a Republicii Moldova constituia 3.384.600 de hectare, inclusiv: 2.499.800 de hectare (73,9%) teren agricol, arată un raport al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru (ARFC), la care face referire Mold-Street.

Potrivit documentului, statul şi autorităţile publice locale continuă să fie cel mai mare proprietar de pământ în Republica Moldova.

Circa 44% din pământ este încă proprietate publică

Astfel la 1 ianuarie 2017 suprafaţa terenurilor proprietate publică a statului constituia 782.900 de hectare (23,1%). Alte 706.300 de hectare (circa 20,9% din total) reprezintă suprafaţa terenurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale.

- pub -
Elitagrotehnologie

Datele Cadastrului Funciar relevă că într-un an suprafaţa terenurilor proprietate publică s-a diminuat cu peste 2.000 de hectare.

În consecinţă suprafaţa terenurilor aflate în proprietate privată s-a majorat în 2016 cu peste 2.000 de hectare şi constituia la 1 ianuarie 2017 – 1.895.400 de hectare (56%).

De notat că din anul 2010 şi până în prezent suprafaţa terenurilor publice s-a diminuat cu circa 16.000 de hectare, în special din contul terenurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale.

Din supafaţa totală a ţării de 3,38 milioane de hectare, terenurilor agricole le revine o cotă de 73,9% (2,5 milioane de hectare).

Din suprafeţele agricole 73,1% (1.827.300 de hectare) sunt terenuri arabile, 11,5% (288.800 hectare) – plantaţii perene, 13,8% (344.900 hectare) – fîneţe şi păşuni, iar 1,6% (38.800 hectare) stau pârloagă.

Terenurile cu destinaţie agricolă, fărămiţate

Potrivit Agenţiei Cadastru la 1 ianuarie 2017 suprafaţa terenurilor cu destinaţie agricolă constituia 2,04 milioane de hectare sau 60,2% din suprafaţa totală a republicii.

În comparaţie cu 1 ianuarie 2016, suprafaţa acestor terenuri s-a mărit cu 11.500 de hectare, în legătură cu scoaterea terenurilor ocupate de construcţiile şi anexele gospodăreşti ale fostelor unităţi agricole din fondul de rezervă.

Datele demonstrează elocvent fărămiţarea ce domină agricultura Moldovei. Astfel cea mai mare parte din terenurile agricole – 754.169 de hectare (37%) sunt prelucrate de 35.545 de SRL-uri, din care doar circa 100.000 sunt terenuri proprii, iar circa 87% sunt arendate.

Din cele  654.000 hectare arendate, doar 38.785 sunt pe un termen mai mare de trei ani. Urmează cele 351.268 Gospodării Ţărăneşti (de fermier) care prelucrează 515.629 de hectare sau circa 25,3% din total. Astfel media pe o GŢ este de aproape 1,5 hectare.

O treime din GŢ au mai puţin de un hectar de teren agricol, iar 56,7% de la unu la cinci hectare.

Doar 754 de GŢ au suprafeţe de teren de 50-100 de hectare, iar peste 100 hectare – 16.931 GT deţin 92.398 hectare. Probabil că e o eroare în documentul Agenţiei, deoarece aici rezultă o suprafaţa medie de 5 hectare. Or anul trecut la această categorie erau 3.265 de GT ce deţineau 71.702 hectare.

800.000 de persoane lucrează câte 33 de ari

Alte 239.724 de hectare de terenuri agricole sunt prelucrate de sine stătător de către 799.850 de persoane fizice. Aici suprafaţa medie este este de doar 0,33 hectare.

2709 de Cooperative Agricole deţin peste 87.500 de hectare, iar 152 de societăţi pe acţiuni gestionează aproape 30.000 de hectare.

Peste 272.00 de hectare de terenuri agricole aparţin statului, iar circa 70.000 autorităţilor publice locale.

De notat că faţă de anul 2010 numărul de GŢ s-a diminuat cu peste 48.500, dintre care – 515.629 din care 419.597 proprii, iar 96.032 arendate, din care doar 4.240 pe un termen mai mare de 3 ani.

310.000 de hectare sunt păduri

Suprafaţa totală a terenurilor fondului silvic constituia 446.800 ha (13,2%), din care 75,4% sunt gestionate de către Agenţia Moldsilva. Din acestea circa 310.000 de hectare sunt păduri.

Suprafaţa terenurilor fondului apelor constituia 85,1 mii ha (2,5%).

Fondul de rezervă este alcătuit din terenuri destinate dezvoltării sociale a localităţilor, terenuri de uz comun (păşuni, fîşii forestiere de protecţie, drumuri, construcţii etc.), alte terenuri şi constituia 436.200 ha (12,8%).

La 1 ianuarie 2017 suprafaţa totală a terenurilor ameliorate constituia 297.400 ha, inclusiv 228.200 ha irigate şi 69.200 desecate.

În momentul de faţă nu există statistici clare referitoare la structura proprietăţii terenurilor agricole şi mai ales câte suprafeţe sunt deţinute direct sau indirect de companii şi persoane fizice străine.

- pub -
Comsales

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here