FOTO: cumparfructelegumesatumare.wordpress.com
ICL - VADALEX

În baza unui concurs naţional, din rândul companiilor private sau cu capital de stat, va fi selectat un beneficiar din domeniul producerii legumelor, care va implementa un proiect pilot susținut prin acordarea unui grant, pentru suportul inovațional/inte nsiv pe lanțul valoric dat și unde rezultatele imediate o creștere considerabilă a producției și a calității) pot fi demonstrate în sezonul de producție următor.

Succesul proiectului pilot va fi  făcut public și va fi folosit ca exemplu de demonstrație pentru alți  producători din domeniu.

UCIP-IFAD va acorda asistenţă financiară sub forma unui grant în sumă de maxim 20.000 de dolari SUA, pentru fiecare Proiect Pilot, pentru procurarea de echipamente de producție intensivă și inovatoare, echipamente pentru post-recoltare (colectare, prelucrare și ambalare) s.a., necesare pentru suplinirea întregului lanț valoric din domeniul dat. UCIP-IFAD va acorda şi asistenţă tehnică şi consultativa întreprinderii selectate pentru crearea Proiectului Pilot şi promovarea tehnologiilor inovatoare.

Beneficiarii și criterii minime de eligibilitate:

 • Companiile vor fi eligibile pentru etapa de pre-calificare doar în cazul cînd vor întruni următoarele criterii:
 • A fi înregistrate în zona rurală, cu activitate în domeniul legumiculturii și reprezintă o formă de asociere a producătorilor de legume pentru a fi conectați cu piața de desfacere;
 • Compania trebuie să reprezinte rolul de lider în cadrul lanțului valoric de producere a legumelor: cooperativă, asociație, grup de producători, întreprindere care colectează, procesează și/sau comercializează;
 • Compania duce evidența contabilă conform standardelor naționale de contabilitate;
 • Acceptă să participe cu cofinanțare în raport de cel puţin 50:50 la suma acordată de UCIP-IFAD;
 • Are experiență de activitate în domeniul producerii de legume de cel puțin 2  ani sau în domeniul procesării, comercializării legumelor de cel puțin 3 ani;
 • Să demonstreze lipsa datoriilor față de bugetul local/de stat;
 • Să manifeste interes şi să accepte înființarea în cadrul întreprinderii/instituției a unei școli de instruire şi primirea pe parcursul a următorilor 3 ani a grupurilor de agricultori la instruire sub formă de seminare, demonstrări practice, etc.

Nu vor fi eligibili:

 • Companiile, întreprinderile înregistrate în orașele Chișinău și Bălți.
 • Companiile care se află în proces de lichidare, insolvabilitate sau au intrat în incapacitate de plată.
 • Companiile care au bilanțul contabil negativ pentru anul precedent depunerii Cererii de participare la concurs pentru finanțarea grantului.
Dekalb

Detaliile privind scopul, descrierea activităților, criteriile de eligibilitate, precum și condițiile de participare le găsiți pe pagina web: www.ifad.md (Servicii/Granturi).

Întrebările cu privire la Termenii de Referinţă pot fi transmise la adresa de email: [email protected]

Avgust

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here