Serviciul Hidrometeorologic de Stat elaborează şi actualizează zilnic prognozele de scurtă durată ale vremii (pentru următoarele 24 de ore), prognozele de durată medie (pentru următoarele 2-7 zile). Scopul sarcinilor operative și a cercetării aplicate, efectuate în Centrul Monitoring Agrometeorologic (CMA) este de a contribui la îmbunătățirea eficienței producției agricole în Republica Moldova și la dezvoltarea durabilă a acesteia.

Interviu realizat de Agrobiznes cu Tatiana Mironova, şefa Centrului de monitoring agrometeorologic din cadrul Serviciului Hidrometeorologic de Stat.

Care este prognoza meteo pentu perioada imediat următoare (noiembrie – decembrie), dar şi pentru iarna 2017-2018?

Din cercetările efectuate pot să vă comunic că luna noiembrie va avea un regim termic al aerului ce se va situa în limitele normelor climatologice. Cantitatea de precipitaţii prognozate se va apropia de normalul perioadei.

În decada curentă se vor înregistra temperaturi ale aerului cu 1-2°C mai mult decât norma pentru această perioadă, dar începând cu data de 15 noiembrie se aşteaptă scăderea temperaturii.

Respectiv, procesele biologice la culturile de toamnă (rapiţă, orz şi grâu) vor înceta. Astfel, apare riscul ca aceste culturi să intre nepregătite pentru iernare.

Dacă să mă refer la prognoza pentru iarna 2017-2018, trebuie să menţionez că este foarte complicat să oferim o informaţie corectă şi care să corespundă. Am putea să oferim mai multe detalii la începutul iernii calendaristice, care în Republica Moldova coincide cu începutul lunii decembrie.

Ce fenomene naturale periculoase pentru agricultură sun prognozate pentru iarna curentă?

Este foarte complicat, la etapa dată, să facem anumite prognoze ce ţin de fenomenele periculoase din iarna curentă pentru agricultură. Dar monitorizând situaţia din iernile trecute putem constata că cele mai periculoase fenomene naturale care influienţează negativ asupra culturilor de toamnă, viţă-de-vie şi pomi fructiferi sunt fluctuaţiile bruşte ale temperaturilor (aceasta influenţează negativ asupra culturilor de toamnă, dacă temperatura creşte bruc atunci culturile intră în perioada de vegetaţie în luna ianuarie, după care brusc revin temperaturile negative). Un alt fenomen natural înregitrat în RM este şi îngheţul plantelor (în cazul cînd temperatura aerului scade pînă la -25°C) şi lipseşte învelișul de zăpadă.

Republica Moldova se află într-o zonă unde învelișul de zăpade este instabil. Cu certitudine, putem spune că producătorii agricole se află într-o stare permanentă de risc. Nu putem şti cu exactitate cum va fi iarna curentă şi ce surprize ne pregăteşte natura.

Reieşind din cele menţionate mai sus, agricultorii ar trebui să ţină cont de aceste oscilări, în momentul în care decid să cultive anumite soiuri noi de pomi fructiferi, sau culturi agricole.

Cea mai mică temperatură înregitrată în Republica Moldova a fost de -35,5°C (ianuarie, 1963).

Cât de des sunteţi solicitaţi de către agricultori pentru a le oferi informaţii referitor la umiditatea solului, a aerului, fenomene periculoase pentru agricultură, ş.a.?

O mare parte din informaţia elaborată de către Centrul de Monitoring Agrometeorologic (CMA) este plasată pe pagina instituţiei. Oricine îşi doreşte poate accesa site-ul nostru  şi se poate documenta referitor la prognoze despre starea vremii.

Cel mai des producătorii agricole apelează la instituţia noastră pentru a obţine certificate referitor la climă, pentru a planta sau cultiva anumite soiuri noi, dar şi în cazul unor fenomene naturale care au avut loc şi care au afectat culturile agricole.

Dispune Serviciul Hidrometeorologic de utilaje (aparte) speciale care să permită oferirea informaţiei despre rezerva de apă din sol, fenomenele periculoase pentru producţia agricolă, adîncimea de îngheţ a solului, ş.a.?

În cadrul acordării unui credit de la Banca Mondială au fost achiziționate dispozitive pentru măsurarea umezelii solului Delta-T, care permit direct pe teren să se determine cantitatea umidității solului. De asemenea, au fost achiziționate posturi meteorologice automate, care în mod online oferă informații privind temperatura aerului, umiditatea aerului, cantitatea, durata și intensitatea precipitațiilor căzute, temperatura solului la adâncimea de 5 cm. La moment, toate aceste dispozitive sunt în proces de testare. Totodată, în perioada de iarnă se efectuează observațiile asupra adâncimii de îngheț a solului și grosimii stratului (învelișului) de zăpadă pe terenuri. Aceste observații ajută la evaluarea condițiilor de iernare a culturilor agricole.

Alte investigaţiei importantă pentru agricultori sunt: prognoza rezervelor de umeditate spre începutul lucrărilor de câmp de primăvară, prognozele termenilor începutuluii fazelor principale de dezvoltare şi maturizare a culturilor agricole, prognoza recoltei medii pe ţară la principalele culturi agricole (grâul de toamnă, porumbul, floarea-soarelui, sfecla de zahăr) cu anticipare de la 1 pînă la 3 luni, date cu privire la condiţiile iernării şi daunelor posibile la culturile de toamnă, pomicole şi viţei de vie.

Observaţiile agrometeorologice în Republica Moldova se efectuează la 28 de  staţii şi posturi agrometeorologice amplasate pe întreg teritoriu.

Cît de precise sunt datele elaborate (în procente) şi cît de operativ puteţi să reacţionaţi în cazul unor fenomene meteo periculoase?

Veridicitatea prognozelor meteorologice pentru 24 de ore constituie în medie 95-96%. În dependență de situația sinoptică, anticiparea avertizărilor privind condițiile meteorologice nefavorabile ale vremii poate fi de la câteva ore până la câteva zile. De exemplu, dacă amintim despre fenomenul din 21-22 aprilie curent, atunci Serviciul Hidrometeorologic a atenţionat despre acesta încă de la data de 17 aprilie.

Ce este o investigaţie agrometeorologică, ce presupune această investigaţie şi cît de necesară este?

Centrul Monitoring Agrometeorologic efectuează colectarea şi generalizarea materialelor privind observaţiile agrometeorologice, care includ evaluarea influenţei condiţiilor vremii asupra dezvoltării culturilor agricole.

Astfel, agrometeorologia constă dintr-un ansamblu de mijloace ştiinţifice şi tehnice, ce se bazeaza pe cunoaşterea factorilor fizici de mediu şi a efectelor lor asupra materialului biologic, solului şi tehnologiilor de cultură având drept scop furnizarea de informaţii deosebit de utile pentru gestionarea şi dezvoltarea exploataţiilor agricole şi a mediului rural.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here