- pub -
Elitagrotehnologie

În pofida faptului că viţa-de-vie este considerată plantă tolerantă la secetă şi poate fi cultivată în regiunile cu suma anuală mică a precipitaţiilor, producerea strugurilor de masă de calitate superioară, recoltă înaltă și stabilă în fiecare an este imposibilă fără irigare. Pentru dezvoltarea normală a plantei de viță-de-vie este necesar de 600-800 mm de precipitaţii anual, mai cu seamă în perioada de la înflorit până la intrarea boabelor în pârgă, când se formează complet masa vegetativă şi rodul viei. Eficacitatea irigării, când sunt satisfăcute cerinţele viţei-de-vie pentru apă, este înaltă, şi recolta de struguri sporeşte de cca. 1,5-2,0 ori. Aceasta se explică şi prin faptul că irigarea îmbunătăţeşte şi utilizarea îngrăşămintelor introduse în sol.

Fig. 1. Irigarea prin picurare în viile tinere (a) și rod (b).

Normele şi termenii de irigare a viţei-de-vie în Republica Moldova.

În baza diferenţei dintre umiditatea de facto şi cea optimă a solului pentru faza concretă de dezvoltare a viţei de vie se stabileşte norma şi termenul de udare. Norma de irigare în perioada de vegetaţie şi norma de rezervă primăvara se determină după formula, elaborată de către A.Kosteakov:

- pub -
Comsales

M = H * V * (B-b) * 100, unde:

M – norma de udare, m3/ha;

H – stratul de sol umectat în urma udării, m;

V – greutatea volumetrică a solului, t/m3;

B – capacitatea de câmp a solului de menţinere a apei, % din greutatea solului uscat; b – umiditatea solului înainte de udare, % din greutatea solului uscat;

100 – indice de recalculare la 1 ha.

Indicii V, H, B, sunt mărimi constante, care se determină odată în prealabil pentru fiecare varietate de sol în plantaţie. Indicele (b) se apreciază în fiecare caz concret. Norma de udare calculată se măreşte cu 10-15 % pentru recuperarea pierderilor în urma scurgerilor, infiltrării şi evaporării. Norma udării de aprovizionare în perioada de repaus, se calculează după formula lui V.A.Șaumean:

 M=100 * H * V * (B – b) * 10 * A * K + P, unde:

M – norma udării de aprovizionare m3/ha;

A – cantitatea medie multianuală a precipitaţiilor căzute de la irigarea de aprovizionare până în zilele calde de primăvară;

K – indicele de asigurare cu precipitaţii (0,6-0,8);

P – pierderile de umiditate după udarea de aprovizionare până se lasă frigul, m3/ha.

În perioada de vegetaţie normele de irigare a viţei-devie variază de la 500-1200 m3/ha. Practic, în Moldova sunt necesare 3 udări în perioada de vegetaţie: la creşterea intensă a lăstarilor și frunzelor, după înflorit şi la creşterea boabelor până la intrarea lor în pârgă. Pentru fiecare udare se consumă de obicei 500-700 m3/ha. În caz de stabilire a deficitului de umiditate a solului spre primăvară se efectuează udarea de rezervă (800-1000 m3/ha), care garantează dezmugurirea uniformă, creşterea şi dezvoltarea normală a butucilor până la înflorit. În viile tinere (1-2 ani) norma de irigare se micşorează cu 25-30%. Irigarea viilor se poate efectua prin brazde, aspersiune, picurare, sisteme de irigare subterană şi aerosol, dar cele mai răspândite sunt udarea prin brazde, aspersiune şi prin picurare.

Udarea prin picurare

Udarea prin picurare este larg folosită pretutindeni, mai cu seamă în ţările calde cu deficit de apă – Italia, Israel, Crimeea (Ucraina), California (SUA), Grecia şi alte țări, pe terenurile amplasate pe pante, unde alte metode nu pot fi utilizate. Udarea prin picurare asigură folosirea raţională a apei şi îngrăşămintelor minerale, a forţei de muncă, distribuirea uniformă a apei în zona sistemului radicular şi obţinerea recoltelor mari de struguri. Sistemul de irigare prin picurare include sursa de apă, blocul de distribuire şi control, regulatorul de presiune, conducta subterană, distribuitori şi 1-2 picurătoare la fiecare butuc, amplasate direct pe sol sau la înălţimea de 20 cm. Perfecţionarea sistemelor de irigare prin picurare se efectuează permanent în scopul reducerii cheltuielilor de instalare, a calităţii şi a costului picurătoarelor, desăvârşirii construcţiei filtrelor.

Fig. 2. Distribuirea consumului de apă pe fazele de vegetație.

Unele cercetări efectuate în Daghestan (Rusia), între anii 1999-2001, cu soiul Agadai, demonstrează, că la irigarea prin picurare în comparaţie cu irigarea prin brazde, recolta sporeşte cu cca. 19%, iar greutatea medie a strugurilor cu cca. 12%. Conţinutul zaharurilor uşor asimilabile sporesc în medie cu 5%, iar aciditatea titrabilă este mai mică cu cca. 3%. Ultimii doi indici de calitate au influenţat sporirea IGA în medie cu cca. 10%. Cultura viţei-de-vie irigată pune în faţa viticultorului noi cerinţe privind stabilirea suprafeţei de nutriţie, încărcătura butucilor, fertilizarea plantaţiilor, metodelor de lucrare a solului, combaterea buruienilor, bolilor şi dăunătorilor. La alegerea terenului pentru înfiinţarea plantaţiei viticole irigate se ţine cont de relief şi posibilitatea de a utiliza una din metodele de udare, de a construi un sistem de irigare contemporan. Nivelul apelor freatice trebuie să nu depăşească 2,5-3,0 m de la suprafaţă pentru solurile nisipoase, uşoare şi 3-4 m pentru cele argiloase.

În viile irigate se aplică formarea rapidă a butucilor, care întră pe rod cu 1-2 ani mai înainte. Spalierul se instalează în primul an după plantare. Formele de butuci trebuie să fie mai voluminoase, cu 2-3 tulpini cu înălţimea de 1-1,2 m. încărcătura butucilor se măreşte de 1,5 ori. O atenţie deosebită se atrage lucrărilor de îngrijire a butucilor: copcitul, plivitul şi legatul lăstarilor, repartizarea lor raţională în spaţiu, copilitul, stabilirea nivelului optim al încărcăturii cu struguri, cârnitul, afânarea solului etc. În condiţiile Republicii Moldova rentabilitatea plantaţiilor viticole irigate este foarte înaltă.

Autor: Gheorghe Nicolaescu, Dr., consultant național în producerea strugurilor de masă.

© Buletin inovaţional pentru producătorii de fructe, legume și furnizorilor de servicii agricole din Republica Moldova editat de către Proiectul Competitivitatea Agricolă şi Dezvoltarea Întreprinderilor (ACED).

- pub -
Adama

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here