Comsales Grup: Schița de proiect, instrumentul de calcul al investiției pentru construcția depozitului frigorific

378

Depozitul Frigorific este o construcție complexă care permite păstrarea fructelor și legumelor în stare proaspătă prin menținerea strictă a regimului de temperatură. Recolta bogată scoate în evidență o infrastructură de post-recoltare slab dezvoltată, ceea ce determină agricultorii să investească în construcția depozitelor frigorifice de păstrare a fructelor și legumelor.

Compania Comsales Grup a prezentat în cadrul Expoziției specializate Ziua Fructelor etapele de construcție a unui depozit frigorific, necesare pentru a estima resursele de care avem nevoie:

 1. Elaborarea sarcinii tehnice

Faza incipientă care presupune colectarea cerințelor clientului față de proiect. Este necesar de formulat cât mai minuțios sarcina tehnică, iar principalele specificații sunt:

 •  Specificația produsului. Tipul produsului care urmează a fi depozitat: struguri, mere, pere,caise, prune, cireșe, legume rădăcinoase etc.
 • Specificația fizică a obiectului. Capacitatea de păstrare, complexitatea, numărul de camere etc.
 • Specificația utilajului frigorific. În funcție de produsul care urmează a fi păstrat;

 2. Elaborarea schiței de proiect

Punctul de pornire care dă formă ideilor cu privire la viitorul depozit frigorific. Schița de proiect este necesară:

 • Pentru identificarea terenului optim pentru construcția frigiderului;
 • Pentru determinarea soluțiilor planimetrice și volumetrice în baza condițiilor tehnologice;
 • Pentru reprezentarea generală a frigiderului și amplasarea acestuia pe teren având în vedere logistica transportului și vecinătatea cu alte obiecte;
 • Pentru a obține Certificatul de Urbanism și toate avizele necesare;
 • Pentru a obține exact prețul lucrărilor de proiectare;
 • Pentru evaluarea investiției și stabilirea costului aproximativ a construcției luând în calcul materialele, volumul de lucru și utilajul frigorific necesar.

Schița de Proiect conține următoarea informație:

 • Adresa terenului, ( nr. cadastral) și datele beneficiarului;
 • Planul de amplasare a terenului;
 • Planul general;
 • Planul construcției;
 • Secțiunile construcției;
 • Fațada și soluțiile cromatice.

3. Elaborarea proiectului de construcție

Un proiect bine gândit reduce substanțial consumul de materiale în timpul procesului de construcție. Proiectul este necesar atât din punct de vedere juridic, cât și tehnic pentru a proiecta construcția și a calcula corect costul utilajul frigorific necesar în funcție de produsul care urmează a fi păstrat în depozit. La aceasta etapă, specialiștii în domeniu elaborează proiectarea:

 • Soluțiilor arhitecturale;
 • Soluțiilor constructive;
 • Soluțiilor tehnologice de funcționare a depozitului frigorific;
 • Echipamentele și sistemele inginerești (sistemul de alimentare cu apă, canalizare, gaz, încălzirea și ventilarea, rețele de comunicații);
 • Semnalizarea și/sau stingerea automatizată a incendiilor;
 • Organizarea lucrărilor de construire.
Fig.1 Depozit Frigorific în Secțiune (Elemente Constructive)

* Proiectul de construcție este o condiție obligatorie a programelor de finanțare și creditare.

4. Efectuarea lucrărilor de construcție

Cea mai complicată și costisitoare etapă. Este un proces complex în timp și varietate de lucrări cât pe șantier atât și în uzina companiei de construcție. Aici trebuie respectate normele tehnice generale din domeniu și mai cu seama prevederile proiectului de execuție.

Din experiența companiei noastre putem spune că Beneficiarii preferară ca de întreg procesul de construcție să se ocupe un singur antreprenor- general, care va garanta calitatea lucrărilor și efectuarea acestora în timp rezonabil și cu costuri juste.

În final, evidențiem 4 componente de bază a construcției Depozitului frigorific:

 • Terenul;
 • Proiectul de construcție;
 • Lucrările de construcție;
 • Utilajul Frigorific.

Pentru a calcula costul investiției Compania Comsales Grup propune un instrument relativ simplu dar, în același timp, informativ pentru calculul investițiilor pentru construcția frigiderului – Schița de Proiect.

Cunoscând suma costurilor fiecărei etape de mai sus, vă puteți evalua posibilitățile financiare, puteți accesa diferite fonduri de finanțare si programe de creditare. Astfel planificarea investiției pentru construcția unui depozit frigorific este mai simplă, mai transparentă și mai previzibilă.

Pentru a putea primi o consultație și o schița de proiect pentru depozitele frigorifice de la Comsales Grup accesați acest link.

Vă dorim la toți roadă bogata în fiecare an!

LASĂ UN COMENTARIU

Please enter your comment!
Please enter your name here