vineri, 14 iunie, 2024
18.9 C
Chișinău

Studii & AgriCOOL

Secțiunea este dezvoltată de Agrobiznes cu suportul proiectului USAID APM. Informațiile publicate pe această platformă nu sunt informații oficiale ale Guvernului SUA și nu reprezintă opiniile sau pozițiile Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională.

Specialități

Agronomie

Asigură obţinerea unor cunoştinţe profunde la tehnologiile de cultivare a culturilor de câmp, pomilor şi arbuştilor fructiferi, mecanizarea agriculturii, economia comercială şi agrară, managementul şi marketingul...

Horticultură

Horticultura este o ramură a agriculturii popularitatea căreia devine tot mai înaltă în economia globală. Ea include dezvoltare, producere, distribuire şi utilizare a culturilor cu valoare adăugată înaltă: fructe, struguri, legume, flori, plante ornamentale de seră şi de câmp...

Economie

Dacă iubiţi ţara, glia, pământul, tradiţiile şi obiceiurile naţionale, dacă doriţi să pătrundeţi în tainele teoriei şi practicii activităţilor economice şi serviciilor publice, dacă doriţi să iniţiaţi o afacere proprie în spaţiul rural al ţării, să participaţi în elaborarea politicilor şi strategiilor...

Medicină Veterinară

Facultatea de Medicină Veterinară își începe istoria în anul 1974 prin fondarea, în cadrul Facultății de Zootehnie, a Secției de medicină veterinară, care în aprilie 1976 a fost reorganizată în facultate de sine stătătoare. Timp de peste 20 de ani facultatea a fost condusă de unul...

Inginerie şi Transport

Facultatea de Inginerie Agrară şi Transport Auto este prima facultate care a început să pregătească cadre inginereşti pentru economia Republicii Moldova fiind înfiinţată în anul 1950. Având tradiţii şi experienţă bogată în procesul de pregătire a cadrelor inginereşti...

Cadastru şi Drept

Facultatea de Cadastru şi Drept dispune de un înalt nivel ştiinţific şi tradiţii frumoase. Obiectivul ei este de a realiza eficient activitatea didactică şi de cercetări ştiinţifice în domeniul managementului resurselor hidrofunciare prin programele de studii...

Mecanizarea agriculturii

Mecanizarea agriculturii vizează pregătirea tehnicienilor în domeniile mecanizării proceselor de producţie agricolă, organizării întreţinerii tehnicii, diagnosticării şi reparaţiei tractoarelor, automobilelor, maşinilor și utilajelor agricole...

Cultivator de bacifere

Specialitatea de cultivator de bacifere este studiată în premieră. Se întâmplă în contextul în care culturile de pomușoare au crescut în ultimii ani, iar în țara noastră nu există vreo instituție de învățământ în care să fie studiată...

Apicultură

Meseria de apicultor se adresează în primul rând acelor persoane care doresc să capete aptitudini și competențe profesionale în domeniul apicol, atât pentru creșterea albinelor, cât și pentru întreținerea acestora...

Floricultură

Cultivarea și aranjarea florilor constituie o meserie frumoasă, o adevărată artă! Fiecare din noi este un creator al frumosului. Este important să deprindem priceperile necesare pentru a ne valorifica aceste aptitudini...

Turism

Absolvenții acestei specialități pot activa în: servicii publice, agenţii de turism, structuri hoteliere şi de restauraţie, complexe de agrement în calitate de întreprinzători, manageri, traducători, directori de programe, ghizi turistici...

Viticultură și Oenologie

Misiunea specialității - executarea diferitor lucrări vitivinicole: alegerea și pregătirea terenului pentru înființarea plantațiilor viticole, plantarea vițelor, efectuarea lucrărilor de îngrijire și recoltare, procesarea strugurilor...

Tehnologia produselor vegetale

Specialitatea Tehnologia produselor de origine vegetală are ca scop de a pregăti specialişti competenţi, care trebuie să asigure executarea și dirijarea diferitor activități la întreprinderi și firme...

Tehnologia produselor animaliere

Specialitatea Tehnologia produselor de origine animală vizează pregătirea specialiştilor în una din principalele ramuri ale industriei alimentare - industria de procesare a laptelui...

Legumicultură și Pomicultură

Specialistul în Legumicultură și Pomicultură este o persoană ce acordă consultanță în domeniul culturilor pomicole și legumicole, pentru creșterea și comercializarea producției naturale și folosirea...

Siguranța produselor agroalimentare

Competenţele unui tehnician în siguranţa produselor agroalimentare sunt: 1.Protecţia plantelor şi carantina fitosanitară; 2.Siguranţa biologică, chimică şi fizică a produselor alimentare de...

Mașini și aparate în industria alimentară

Specialitatea Maşini şi Aparate în Industria Alimentară vizează formarea la viitorii tehnicieni a competenţelor de exploatare, întreţinere tehnică şi reparaţie a utilajelor din diferite ramuri ale industriei alimentare...

Electrificarea proceselor agricole

Specialistul în electrificarea agriculturii poate activa ca organizator şi executor la electrificarea şi automatizarea proceselor tehnologice în producerea şi prelucrarea produselor producţiei agricole de...

Tehnologia alimentației publice

Tehnologia produselor alimentaţiei publice vizează pregătirea cadrelor pentru activitatea organizatorică şi de dirijare a proceselor tehnologice în unităţile de alimentaţie publică şi cofetărie la prepararea produselor culinare, de cofetărie şi patiserie...

Tehnologia produselor obţinute prin fermentare

Tehnicianul poate activa la întreprinderile industriale vinicole, unităţile economice din alimentaţia publică și comerţ, ocupând funcţiile de tehnician-tehnolog, şef de secţie, maistru, conducător al subdiviziunii de producție şi...

Instituții

UASM

CTA Soroca

ȘP Bubuieci

CEVV Chișinău

CA Ungheni

ȘP Nisporeni

CEHTA Țaul

CA Râșcani

ȘP Leova

CTA Svetlîi

CA Grinăuți

ȘP Cuhurești

Joburi

Galerie video

Ultimele articole