‹ adv ›
‹ adv ›
‹ adv ›
marți, 23 aprilie, 2024
16.6 C
Chișinău
‹ adv ›
HomepageȘtiriGranturi pentru finanțarea activităților de cercetare în Agricultura Conservativă

Granturi pentru finanțarea activităților de cercetare în Agricultura Conservativă

‹ adv ›

Comentarii

‹ adv ›

Pentru a contribui la dezvoltarea Agriculturii Conservative (AC) în Moldova, UCIP IFAD va selecta o instituție de cercetare agricolă care va acționa ca prestator de servicii și va contribui cu personalul și facilitățile sale la implementarea, sub îndrumarea și supravegherea generală a UCIP, la activitățile legate de cercetarea AC.

Asistența UCIP va fi sub formă de grant pentru finanțarea unor activități precum cercetarea, achiziția de utilaje, echipamente sau servicii de laborator de sol și înființarea loturilor demonstrative de AC.

Solicitanții eligibili pentru finanțare:

a. Solicitantul trebuie să fie o instituție de cercetare științifică agricolă înregistrată și/sau o universitate de stat strâns legată de agricultură.

b. Beneficiarul trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

 • Să aibă în administrare cel puțin 20 ha de teren care urmează să fie dedicat cercetărilor în Agricultura Conservativă sau pe baza cărora a practicat deja cercetare în AC, din care cel puțin 10 ha dispus să dedice lotului demonstrativ în AC și o un teren de dimensiune similară pentru lot martor.
 • Va cofinanța investiția cu contribuții la costurile de operare ale utilajelor AC, laboratoarelor de sol și loturilor demonstrative.
 • A implementat (sau în curs de implementare) cel puțin un proiect de cercetare științifică în ultimii cinci ani legat de AC.
 • Să fie dispus să implementeze cercetări științifice legate de AC, să producă lucrări de cercetare, care includ, de asemenea, subiecte care ar putea fi utile micilor fermieri (în special pentru femei și tineri) și să creeze legături cu studenții de la facultățile de agricultură, unde aceștia pot câștiga experiență practică prin sprijinirea unui cercetător.

Solicitanți neeligibili pentru finanțare:

‹ adv ›
 • Solicitanții care se află în proces de insolvență sau lichidare;
 • Care solicită finanțare pentru investiții într-o întreprindere terță (alta decât pentru care se solicită grantul);
 • Solicitanții care solicită grant pentru bunurile care sunt deja în proces de examinare/au fost deja finanțate din alte surse de finanțare (AIPA; alte instituții de stat, de exemplu ODA; alți donatori, precum Banca Mondială, MAC-P etc.)
 • Solicitanții care au exercitat anterior practici coercitive și/sau frauduloase în relații contractuale și/sau de altă natură cu UCIP IFAD, fapt confirmat de UCIP IFAD printr-o scrisoare de decizie sau alt document similar.

Activități eligibile, cheltuieli și valoarea maximă a grantului:

Durata contractului de grant este 2023-2026. Valoarea maximă totală a sprijinului prin grant este de 300.000 USD, care este împărțită în patru compartimente, după cum urmează:

(1) Activitate de cercetare în Agricultura Conservativă cu valoarea maximă a grantului de 120.000 USD. Perioada de implementare a activității de cercetare subvenționate este până la sfârșitul anului 2026. Cheltuielile eligibile includ:

‹ adv ›
 • Costurile directe ale inputurilor necesare implementării cercetării AC.
 • Abonare și/sau achiziție de lucrări științifice, reviste, cărți legate de AC.
 • Editarea, corectarea, traducerea și tipărirea lucrărilor de cercetare AC produse.
 • Traducerea lucrărilor științifice internaționale relevante disponibile referitoare la AC.
 • Schimbul de cunoștințe și diseminarea rezultatelor, în special pentru micii fermieri, femei și tineri.
 • Alte costuri legate de cercetarea AC, dacă sunt justificate corespunzător în cererea prezentată și aprobate de UCIP IFAD.

Utilaj/echipament AC cu sumă maximă de grant de 100.000 USD. Aceasta poate include următoarele utilaje și echipamente:

 • Semănătoare No-till sau Strip-till
 • Cizel/ scarificator
 • Tocător de resturi vegetale
 • Stropitoare
 • Stație meteo
 • Echipamente GSP pentru utilaje agricole
 • Echipamente pentru măsurarea densității solului.

Solicitantul trebuie să propună și să justifice o listă de utilaje/echipamente necesare pentru AC.

Înființarea sau modernizarea laboratorului propriu de analiză a solului cu valoarea maximă a grantului de 30.000 USD. 

Proiectul va acoperi costurile echipamentelor și inputurilor necesare funcționării laboratorului de testare a solului. Alternativ, dacă înființarea unui laborator intern nu este fezabilă, proiectul poate acoperi costul testelor de sol produse de un laborator extern. Aceste două opțiuni pot fi implementate și în paralel.

Funcționarea eficientă a unui lot demonstrativ dedicat Agriculturii Conservative cu valoarea maximă a grantului de 50.000 USD. 

Lotul demonstrativ va fi deschis pentru studenți și fermieri (cu accent pe fermierii mici, femei și tineri) în scopul schimbului de cunoștințe. Investițiile eligibile sunt:

 • Organizarea de vizite ale experților internaționali în AC pentru preluarea experienței și a celor mai bune practici internaționale legate de AC.
 • Împărtășirea experienței internaționale prin vizite de studiu în străinătate și/sau participarea la evenimente internaționale specializate în AC.
 • Achiziționarea de utilaje/echipamente legate de AC menționate în capitolul 5 (2) dacă este nevoie de echipamente AC suplimentare.
 • Stabilirea parteneriatelor cu companiile moldovenești care practică AC în scopul împărtășirii experienței și al diversificării culturilor.

Pentru mai multe detalii, accesați acest link.

‹ adv ›

Advertoriale

‹ adv ›
‹ adv ›

Comentează

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

‹ adv ›

Recomandate

‹ adv ›

Recomandate

‹ adv ›