joi, 18 aprilie, 2024
8.3 C
Chișinău

Meserii CEVV Chișinău

Tehnologia produselor obţinute prin fermentare

Tehnicianul poate activa la întreprinderile industriale vinicole, unităţile economice din alimentaţia publică și comerţ, ocupând funcţiile de tehnician-tehnolog, şef de secţie, maistru, conducător al subdiviziunii de producție şi alte funcţii...

Tehnologia produselor de origine vegetală

Tehnicianul poate activa la întreprinderile agroindustriale ocupând funcţiile de tehnician-tehnolog, şef de secţie, maistru, conducător al subdiviziunii de producţie şi alte funcţii corespunzătoare...

Turism

Agentul de turism, reprezintă o figură cu un spirit activ, trebuie să poată organiza, analiza şi controla activitatea întreprinderilor turistice şi de agrement. Absolventul specializat în turism, poate activa ca agent de turism în companii tur-operatoare, de ghid în agențiile de turism...

Viticultură și oenologie

Misiunea specialității - executarea diferitor lucrări vitivinicole: alegerea și pregătirea terenului pentru înființarea plantațiilor viticole, plantarea vițelor, efectuarea lucrărilor de îngrijire și recoltare, procesarea strugurilor, producerea, stabilizarea, maturarea, îmbutelierea și comercializarea producției vinicole...

Maşini şi aparate în industria alimentară

Tehnicianul poate activa la întreprinderile industriei alimentare, asociaţii juridice, ocupând funcţiile de mecanic, de organizare şi efectuare a operaţiilor de montare, exploatare, diagnosticare şi reparaţie a maşinilor şi aparatelor la întreprinderile de prelucrare şi păstrare a produselor alimentare...

Video CEVV Chișinău

Info

Despre CEVV Chișinău

Misiunea CEVV Chișinău

Veche școală de horticultori și vinificatori, fondată în 1842 de către Ministerul Proprietăților de Stat al guvernului imperial rus ca Școală de Pomicultură de categorie inferioară, la Chișinău în sectorul Botanica, rămîne una din cele mai prestigioase instituții de învățămînt profesional tehnic din Republica Moldova.

Instituţia are o istorie bogată, fiind fondat în anul 1842. Pe parcursul anilor a pregătit mai mult de 25 mii de specialişti în domeniul vitivinicol. Absolvenţii suntantrenaţi în cîmpul muncii ca organizatori şi executori a proceselor tehnologice la producerea şi valorificarea producţiei horticole şi vinicole. Elevii pot obţine atît specialităţi de bază cît şi conexe ca: laborant –chimist, prelucrător de vin şi vin brut, etc. Se preconiză obţinerea profesiilor de tractorist –maşinist şi conducător auto categoria B.

Admiterea se efectuează în baza notelor din actul de studii. Persoanele înmatriculate la studii sunt asigurate cu cămin , bursă, se organizează practică de stagiere peste hotare (România, Franţa, Olanda, Belgia, Austria etc.) Studiile se desfăşoară în limba de stat, în baza studiilor gimnaziale (9 clase), cu frecvenţă la zi, la buget şi contract. Elevii înmatriculaţi au posibilitatea de a susţine, la finele anului trei, examenul de BACALAUREAT.

Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău menține și dezvoltă continuu relații de colaborare și parteneriate cu foști absolvenți, diferiți agenți economici, instituții de stat, administrația publică locală și centrală, precum și cu un șir de organizații internaționale care activează în domeniu.