marți, 16 aprilie, 2024
26.6 C
Chișinău

Meserii Ș.P. Leova

Viticultură și Oenologie

Misiunea specialității - executarea diferitor lucrări vitivinicole: alegerea și pregătirea terenului pentru înființarea plantațiilor viticole, plantarea vițelor, efectuarea lucrărilor de îngrijire și recoltare, procesarea strugurilor...

Mecanizarea agriculturii

Mecanizarea agriculturii vizează pregătirea tehnicienilor în domeniile mecanizării proceselor de producţie agricolă, organizării întreţinerii tehnicii, diagnosticării şi reparaţiei tractoarelor, automobilelor, maşinilor și utilajelor agricole...

Video Ș.P. Leova

Info

Despre Ș.P. Leova

Pe scurt, despre instituție

Școala Profesională din or. Leova îşi deschide porţile pentru prima promoţie de elevi sub titulatura de “Şcoala Agricolă pentru Gospodăria Sătească la 01 octombrie 1968. Pe parcursul a cinci decenii școala a urmat mai multe reorganizări: Școala Medie Profesională Tehnică nr.15; Școala Medie Profesională Tehnică nr.45; Școala Profesională Polivalentă.

În 2003 școala a primit denumirea de Şcoala Profesională din or. Leova oferind următoarele specializări/meserii: Viticultor-vinificator, pomicultor; Tractorist; Electrogazosudor-montator, tăitor cu gaze; Bucătar; Mecanic auto; Placator cu plăci; Croitor-confecționer îmbrăcăminte la comadă; Tîmplar.

Misiunea şcolii – formarea unui elev cult, inteligent, creativ şi liber, capabil să se adapteze la condiţiile de schimbare ale vieţii, dezvoltarea continuă a abilităţilor, competenţelor şi aptitudinilor profesionale solicitate pe piaţa muncii.

De-a lungul celor cinci decenii de existenţă, instituţia a pregătit şi format peste 16.000 de specialişti. Şcoala dispune de: cadre didactice cu experiență și calificare profesională; săli de clasă cu o capacitate de 25-30 de elevi fiecare; ateliere și laboratoare pentru instruirea practică bine dotate; sală de sport, teren de fotbal; sală de calculatoare conectate la Internet, WI-FI; cămin studențesc cu o capacitate însumată de 263 locuri.

Partenerialtele internaționale au devenit o prioritate pentru școală cu scopul îmbunătățirii pregătirii profesionale a absolvenților și a calității întregului proces educațional.