duminică, 21 aprilie, 2024
7.7 C
Chișinău

Specialități ȘP Nisporeni

Viticultură și Oenologie

Misiunea specialității - executarea diferitor lucrări vitivinicole: alegerea și pregătirea terenului pentru înființarea plantațiilor viticole, plantarea vițelor, efectuarea lucrărilor de îngrijire și recoltare, procesarea strugurilor...

Cultivator de bacifere

Specialitatea de cultivator de bacifere este studiată în premieră. Se întâmplă în contextul în care culturile de pomușoare au crescut în ultimii ani, iar în țara noastră nu există vreo instituție de învățământ în care să fie studiată...

Mecanizarea agriculturii

Mecanizarea agriculturii vizează pregătirea tehnicienilor în domeniile mecanizării proceselor de producţie agricolă, organizării întreţinerii tehnicii, diagnosticării şi reparaţiei tractoarelor, automobilelor, maşinilor și utilajelor agricole...

Video ȘP Nisporeni

Info

Despre ȘP Nisporeni

Pe scurt, despre instituție

La cei 37 ani de la înființare, școala profesională din Nisporeni se prezintă cu o istorie determinată de cerințele de instruire și educației în domeniul agriculturii. Școala Profesională Nisporeni este o instituție de învățămînt care oferă pregătire în domeniile: agriculturii, industriei ușoare, alimentației publice, tehnologiilor informaționale.

Școala Profesională din Nisporeni urmărește formarea și dezvoltarea personalității elevilor, promovarea educației pentru valori, stimularea creativității tinerilor și a spiritului antreprenorial, asigurînd o pregătire solidă, bazată pe cunoștințe de cultură generală și pe formare de competențe profesionale, care să permită absolvenților, exercitarea unei profesii, realizarea propriei afaceri, continuarea studiilor în forme superioare de învățămînt.

Prin resursele umane și materiale de care dispune Școala Profesională Nisporeni răspunde cerințelor de satisfacere a nevoilor de dezvoltare personală a tinerilor și adulților din regiunea de centru a Moldovei, asigurînd pregătirea la nivelul standartelor și capacitatea de adaptare la condițiile sociale actuale.

Școala Profesională Nisporeni se află într-o zonă agricolă. În acestă zonă se poate dezvolta cu succes viticultura și legumicultura. Școala Profesională Nisporeni constituie un centru de competență regională ceea ce constituie un centru de formare profesională, inițială și continuă în domeniul agriculturii Suprafața de 2 ha de viță de vie, serele legumicole și baza materială corespunzătoare desfășurării unui învățămînt agricol modern.