miercuri, 17 aprilie, 2024
11.1 C
Chișinău

Masini și aparate în industria alimentară

Specialitatea Maşini şi Aparate în Industria Alimentară vizează formarea la viitorii tehnicieni a competenţelor de exploatare, întreţinere tehnică şi reparaţie a utilajelor din diferite ramuri ale industriei alimentare.

Turism

Absolvenții acestei specialități pot activa în: servicii publice, agenţii de turism, structuri hoteliere şi de restauraţie, complexe de agrement în calitate de întreprinzători, manageri, traducători, directori de programe, ghizi turistici...

Video Colegiul Agroindustrial Râșcani

Info

Despre Colegiul Agroindustrial Râșcani

Scurt istoric

Colegiul Agroindustrial din or. Rîşcani este o instituţie de învăţămînt mediu de specialitate, creată în scopul pregătirii specialiştilor pentru activităţi de organizare şi execuţie în domeniul agriculturii şi industriei alimentare şi alte ramuri ale economiei naţionale, precum şi producerii, prelucrării şi comercializării producţiei agricole, prestării serviciilor.

Instituția a fost înființată la 26 mai 1967 activând în calitate de Sovhoz-Tehnicum al industriei de uleiuri eterice, pregatind specialiști cu studii medii speciale pentru industria plantelor etero–oleagenoase si a tutunului. A fost reorganizat de la 1 iulie 1992 in Colegiul Agroindustrial din or. Rascani.

Sarcinile principale ale Colegiului sunt: Pregătirea specialiştilor cu studii medii de specialitate în corespundere cu cerinţele actuale ale economiei de piaţă şi ale producţiei; Formarea unei personalităţi multilateral dezvoltate şi creative, asigurarea aspiraţiilor personalităţii de a-şi aprofunda şi extinde studiile; Efectuarea lucrului experimental de cercetări ştiinţifice în domeniile corespunzătoare profilurilor de pregătire a cadrelor, implementarea şi propagarea rezultatelor acestuia; Acordarea asistenţei informaţionale, consultative şi de perfecţionare a cunoştinţelor producătorilor din sectorul agro-alimentar.