luni, 22 aprilie, 2024
7.7 C
Chișinău

Electrificarea agriculturii

Specialitatea „Electrificarea agriculturii” vizează pregătirea tehnicienilor cu studii medii de specialitate în domeniile electrificării şi automatizării ramurilor agriculturii.

Mecanizarea agriculturii

Specialitatea „Mecanizarea agriculturii” dispune de tehnică pentru pregătirea viitorilor specialişti. Practicile instructive se desfăşoară pe terenurile Staţiunii Didactice experimentale, în întreprinderile agricole şi staţiile.

Video CTA Soroca

Info

Despre CTA Soroca

Scurt istoric

Instituţia de învăţământ are o istorie de peste un secol. În anul 1907, la iniţiativa primăriei şi Zemstvei judeţene, în Soroca, este deschis un liceu de băieţi; în diferite perioade avînd statut de Şcoală Secundar Tehnică Agricolă, Tehnicum de Mecanizare şi Electrificare, Sovhoz-Tehnicum de Mecanizare şi Electrificare a Agriculturii şi prin hotărârea Guvernului Republicii Moldova, din iunie 1992, reorganizat în Colegiu Tehnic Agricol din Soroca. Colegiul este o instituţie de învăţământ mediu de specialitate, creată în scopul pregătirii specialiştilor pentru activităţi de organizare şi aplicare în domeniul agriculturii, industriei alimentare şi alte ramuri ale economiei naţionale. În Colegiu, la moment, îşi fac studiile 463 elevi.

Baza de studii, trai şi agrement. Colegiul Tehnic Agricol din Soroca dispune de 3 blocuri de studii cu săli de clasă, cabinete şi laboratoare necesare pentru realizarea planurilor de învăţământ, ateliere didactice cu secţiile: prelucrări mecanice, lăcătuşărie, sudare, forjărie, complex sportiv, sală de festivităţi, autotractorodrom, 4 cămine, cantină.

Un rol important în activitatea educaţională în Colegiu este atribuit parteneriatului social. Colegiul se află în strânsă colaborare cu Incubatorul de Afaceri din or. Soroca şi cu Filiala Soroca a Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, elevii fiind implicaţi în activităţi de instruire antreprenorială (proiecte, seminare, concursuri).