luni, 22 aprilie, 2024
7.7 C
Chișinău

Tehnologia produselor vegetale

Specialitatea are ca scop de a pregăti specialişti competenţi, care vor avea abilităţi practice ce vizează organizarea şi dirijarea proceselor tehnologice de depozitare a produselor horticole şi prelucrareaacestora conform standardelor; trebuie să asigure executarea și dirijarea diferitor activități la întreprinderi, firme din industria alimentară: recepționarea materiei prime, analiza și controlul indicilor și parametrilor procesului tehnologic, dirijarea proceselor de producere.

Iată instituțiile care pregătesc specialiști în domeniu:

Instituții de învățământ

CEVV Chișinău

CEHTA Țaul