joi, 18 aprilie, 2024
8.3 C
Chișinău

Meserii CTA Svetlii

Mecanizarea agriculturii

Tehnicianul se preocupă de deservirea şi reparaţia tehnicii agricole. Specialistul poate să activeze în asociaţii agricole, întreprinderi agricole, staţiuni de automobile în calitate de conducător al unităţilor respective.

Agronomie

Agronomul poate să activeze la întreprinderile agricole, asociaţii în calitate de conducător al diferitor structuri, fermier (sere, oranjerie, instituţii ştiinţifice de cercetare, instituţii de învăţământ).

Electrificarea agriculturii

Specialistul în electrificarea agriculturii poate activa ca organizator şi executor la electrificarea şi automatizarea proceselor tehnologice în producerea şi prelucrarea produselor producţiei agricole de origine vegetală şi animalieră.

Video CTA Svetlii

Info

Despre CTA Svetlii

Scurt istoric

Colegiul Tehnic Agricol din Svetlîi este o instituţie de învăţământ mediu de specialitate de stat, menită să asigura pregătirea cadrelor pentru activitatea cu caracter aplicativ în domeniile agriculturii şi industriei alimentare, cât şi ramuri ale economiei naţionale ale Republicii Moldova.

Colegiul dispune de un bloc de studii, care include 44 cabinete şi laboratoare, sală pentru sporturi, bibliotecă cu sală de lectură, sală de festivităţi. Suplimentar este un bloc auxiliar pentru lucrările practice şi de laborator şi 2 ateliere didactice pentru practicile de instruire la: lăcătuşărie, prelucrări mecanice, sudare, forjare.

Colegiul dispune de 2 cămine bine amenajate pentru elevii veniţi din alte localităţi, cu odăi pentru meditaţie, centru medical, baie cu duşuri, bucătării. O cantină pentru 160 de locuri asigură alimentaţia elevilor la preţuri accesibile.

Colegiul dispune de Staţiune didactico – experimentală cu suprafaţa de 400 ha terenuri agricole, din care: 222 ha – teren arabil; 7,31 ha – livezi, 67 ha – vii ş.a

Staţiunea este dotată cu utilaj modern care asigură totalmente realizarea tehnologiilor progresive, prevederilor ştiinţelor agricole, ce îi permite să obţină rezultate înalte economico – financiare şi, astfel, să fie o gospodărie – model în zona respectivă a republicii.