FOTO: ofswcd.org

În cadrul celui de-al IV-lea apel de recepționare a dosarelor privind subvențiile în avans acordate tinerilor și femeilor fermieri ce doresc să-și lanseze o afacere în sectorul agricol s-a încheiat. Conform datelor obținute de la procesarea preliminară a cererilor,  14 producători agricoli debutanți urmează să se inițieze în afaceri, cu planificarea investiților în sectorul agricol de cca 13 milioane de lei, urmând a fi create peste 50 locuri noi de muncă în sectorul agroindustrial.

Aportul statului pentru lansarea, dar și dezvoltarea celor 14 proiecte start-up urmează a fi de peste 8 milioane de lei, surse disponibile în Fondul Naţional al Dezvoltarea Agriculturii şi Mediului Rural.

Din totalul dosarelor depuse, 7 cereri de solicitare a subvenției în avans au fost depuse de către tineri fermieri, iar alte 7 afaceri urmează a fi administrate de femei-fermieri.

În urma examinării preliminare a cererilor recepționate de către subdiviziunile teritoriale ale Agenţiei, s-a constatat că 5 solicitanți vor iniția afaceri în domeniul producerii legumelor şi a fructelor pe teren protejat (sere, solarii, tuneluri), pe o suprafaţă de 1,7 ha.

Agricultorii solicită, de asemenea, subvenții pentru utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice, astfel, prin Proiectul  subvenții în avans vor fi dezvoltate 4 afaceri noi în domeniul zootehnic, 3 vizând sectorul apicol, unde vor fi procurate 750 familii de albine cu utilaj specializat de procesarea mierii, iar o fermă de bovine urmează a fi modernizată.

Totodată, au fost solicitate subvenții în avans pentru înfiinţarea, modernizarea şi defrişarea plantaţiilor multianuale, inclusiv a plantaţiilor viticole şi pomicole, fiind înregistrate 4 dosare. În acest sens, 3 producători agricoli vor efectua investiții în înființarea a 20,14 ha plantații pomicole de: cireș, vișin și prun, cu procurarea tehnicii/utilajelor agricole necesare.

O pondere mai redusă o deţin cererile de solicitare a sprijinului financiar, înregistrate pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare, astfel 2 dosare vizează investiţii în achiziționarea utilajului pentru morărit și modernizarea unui hambar cu procurarea încărcătorului telescopic.

De menționat că, cele 14 dosare urmează a fi examinate de oficiul central al AIPA și remise Comisiei de evaluare și selecție pentru evaluarea planurilor de afaceri conform criteriilor stabilite în Hotărârii Guvernului nr.507/2018.

Amintim că, pentru anul 2019 din FNDAMR au fost distribuite 45 milioane de lei pentru implementarea subvenții în avans.

LASĂ UN COMENTARIU

Please enter your comment!
Please enter your name here