‹ adv ›
duminică, 6 decembrie, 2020
0 C
Chișinău
‹ adv ›

A fost publicat manualul – Agricultura Conservativă. Vezi unde îl poți găsi

‹ adv ›

Recente

VIDEO. Avantajele sistemelor automatizate de irigare

Cerințele pieței au impus necesitatea de a controla întreg procesul de irigare, cum ar fi consumul de apă sau de a realiza filtrarea acesteia....

Rusia aprobă un nou document privind autoaprovizionarea cu fructe: Merele și prunele – fără preferințe tarifare vamale la import

Guvernul Federației Ruse a aprobat o „Foaie de parcurs” pentru dezvoltarea accelerată a producției de fructe și fructe moi pentru anii 2020-2022, se arată...

Unde și la ce preț s-au vândut pomușoarele din Moldova în 2020

Anul 2020 a fost un an cu multe încercări, greutăți, dar concomitent și un an al schimbărilor și al noilor oportunități pentru diverse sectoare...

FAO a prezentat noi estimări privind recolta mondială de cereale

FAO şi-a revizuit în jos, pentru a treia lună consecutiv, estimările privind producţia mondială de cereale în 2020. Conform noilor estimări, producţia mondială de...
‹ adv ›
‹ adv ›

Recent, a fost publicat un nou manual care a fost conceput cu scopul promovării şi prezentării publicului interesat cele mai actuale studii în domeniul agriculturii conservative, autorii au descris aspectele tehnologice, ecologice şi economice caracteristice sistemului agricol conservativ.

Toţi cei preocupaţi de impactul negativ al tehnologiilor bazate pe lucrarea excesivă a solului asupra mediului ambiant vor găsi în acest manual răspunsuri şi sugestii pentru aplicarea în practică a principiilor Agriculturii Conservative. Conţinutul manualului corespunde programului de instruire a formatorilor și producătorilor agricoli care aplică sau intenționează să aplice în practică Agricultura Conservativă.

Andrei Gumovschi, Doctor în ştiinţe agricole, conferențiar universitar, a realizat şi oferit cu generozitate recenzia manualului:

‹ adv ›

Manualul Agricultura conservativă a fost elaborat de către:

  • Boris BOINCEAN – doctor habilitat în ştiinţe agricole;
  • Leonid VOLOŞCIUC – doctor habilitat în ştiinţe biologice;
  • Mihail RURAC – doctor în ştiinţe agricole;
  • Iurie HURMUZACHI – doctor în ştiinţe economice;
  • Grigore BALTAG – doctor în ştiinţe economice cu suportul financiar al Fondului Internațional pentru Dezvoltate Agricolă (IFAD).

Găsiţi varianta electronică a manualului pe pagina UCIP IFAD, în rubrica Biblioteca, partea I şi partea II.

Manualul prezentat se adresează producătorilor agricoli, formatorilor, studenţilor şi specialiştilor în domeniul agricol, agroecologiei, biologiei,  etc., însă, consider, că el poate fi folosit şi consultat de toţi acei, care activează la formarea specialiștilor, care se interesează şi au nevoie de cunoştinţe tehnologice, ecologice și economice. Autorii au reușit să pună la dispoziția cititorului o vastă și prețioasă informație, ce reprezintă o călăuză în implementarea și aplicarea corectă tehnologiilor moderne  a sistemului de agricultură conservativă.

‹ adv ›

Manualul propus începe cu capitolul: „Impactul schimbărilor climatice asupra agriculturi „care demonstrează că în ultimii ani frecvența secetelor, provocate de acest fenomen, a crescut aproape, fiecare an este însoțit de fenomenul de secetă îndelungată sau de scurtă durată. Aceasta confirmă necesitatea de extindere a sistemului de agricultură conservativă, care asigură recolte înalte, stabile și garantate culturilor agricole. Datorită acestui sistem, activitatea în agricultură devine profitabilă.

La implementarea sistemului de agricultură conservativă apar un șir de întrebări: Ce este agricultura conservativă? Cum asigurăm acoperirea suprafeţei solului cu reziduuri vegetale în cadrul agriculturii conservative? Care sunt practicile utilizate în managementul reziduurilor vegetale? dar și altele.

La aceste și alte întrebări veți găsi răspunsuri concrete în prezentul manual. Cel ce va reuși să-l studieze atent, va căpăta cunoștințe concrete și prețioase în domeniul agriculturii conservative, deoarece el reprezintă o sinteză a sutelor de lucrări științifice și practice din acest domeniu.

‹ adv ›

Actualitatea  şi gradul  de studiere a temei  manualului prezintă o importanţă deosebită, atât sub aspect ştiinţific cât şi din punct de vedere  practic al rolului pe care îl are studiul profund privind sistemul agriculturii conservative în Republica Moldova, care  nu au fost efectuat până acum.

Aprecierea asupra nivelului ştiinţific  al manualului o susţinem prin răspunsul  la întrebarea: „Au reuşit autorii  să acopere prin conţinutul ştiinţific subiectul abordat?” Răspunsul nostru este: Da. Pe baza unor cercetări  laborioase şi înţelepte efectuate în timp de mulţi ani au fost elaborate tehnologii inovative a agriculturii conservative la noi în republică. Nivelul ştiinţific poate fi remarcat în toate capitolele manualului şi este asigurat de calitatea problemelor investigate.

Autorii îşi propun o abordare complexă a  problemei prin elaborarea tehnologiilor conservative de cultivare a culturiilor agricole. 

Valoarea aplicativă a  manualului o constituie elaborarea sistemului  de tehnologii conservative inovative de producere a culturilor agricole. Prin modul în care autorii au înţeles demersul ştiinţific, manualul este, inevitabil, o lucrare valoroasă din punct de vedere ştiinţific şi practic.

Autorii manualului, prin cercetările întreprinse, dau dovadă  unor remarcabile puteri de muncă, unei bune cunoaşteri şi informări. Este posibl ca să apreciem manualului drept o lucrare de un nivel calitativ notabil prin parcurgerea unui impresionant material documentar, bine selectat, cercetat, sintetizat şi redat într-o manieră accesibilă.

Totodată, meritul incontestabil al autorilor este de a fi reuşit să finalizeze o cercetare deosebit de utilă pentru cei interesaţi.

Planul manualului este alcătuit judicios. Problematica investigată este tratată pe cinsprezece capitole, urmate de concluzii finale şi o bibliografie generală pe capitole, toate au o detaliere corespunzătoare în concordanţă cu scopul final al manualului. Lucrarea este prezintată pe 203 pagini.

Manualul propus, aşa cum a fost conceput, prin colaborarea strictă dintre autori, aduce o notă de originalitate şi a fost publicat, (editat) recent de editura „Print Caro’’, în scopul propagării cunoştinţelor referitoare la sistemul agriculturei conservative  pentru cititori.Speră m ca acest manual să fie  de folos  tuturor interesați în activitatea Dumnealor”, Andrei Gumovschi.

‹ adv ›
Sergiu Jaman: „Agrobiznes reflectă identitatea oamenilor care muncesc zi de zi în agricultură, iar promovarea principiilor de integritate ne-au ajutat să ajungem la un număr mare de parteneri și urmăritori”.
‹ adv ›

Citește și ›

Seminar UCIP IFAD: Managementul resturilor vegetale în agricultura conservativă

Mâine, 04.12.2020, UCIP IFAd organizează seminarul Managementul resturilor vegetale în agricultura conservativă în Cantemir, (s. Tochile-Răducani, r. Leova,) SRL „Roua Persicului”.La seminar vor...

Fermier: Datorită scarificării, am redus esențial consumul de motorină

Petru Braga, administratorul SRL Silvatrans, din satul Bulboci, raionul Soroca, este un producător agricol care cultivă grâu, orz, floarea soarelui, rapiță, porumb și până...

Video

Andrei Buzovoi, director Agrosfera-BM, s. Pârlița, r. Ungheni a început să cultive hibrizi High Oleici acum 4 ani. În 2019, a încercat varietățile SY Experto și Talento de la Syngenta, care i-au plăcut din mai multe considerente.

Advertoriale ›

VIDEO. Bayer lansează 3 produse inovative pe piață, destinate sectorului horticol

Interzicerea rapidă a unor produse de uz fitosanitar, fără a pune la dispoziția fermierilor alternative, stagnează inclusiv dezvoltarea sectorului fructelor. Compania Bayer vine cu...

Milioane de agricultori aleg producătorul german „AMAZONE”. 3 C Cost Cutting Concept – „performanțe mai mari cu cheltuieli mai mici”

Istoria producătorului german începe mai devreme de anul 1883, când familia Dreyer se ocupa cu producerea mașinilor agricole și, astăzi, încă proprietari în a...
‹ adv ›

Info

Seminar UCIP IFAD: Managementul resturilor vegetale în agricultura conservativă

Mâine, 04.12.2020, UCIP IFAd organizează seminarul Managementul resturilor vegetale în agricultura conservativă în Cantemir, (s. Tochile-Răducani, r. Leova,) SRL „Roua Persicului”.La seminar vor...

Elit-Tehnica angajează Manager vânzări pentru zonele Nord/Sud

ÎM Elit-Tehnica SRL – companie ce se ocupă de comercializarea și întreținerea Tehnicii Agricole, a lansat concurs de angajare pentru postul Manager vânzări pentru zonele...
‹ adv ›

Recomandate

Soiuri noi și de perspectivă de cais. Polenizatori recomandați

Caisul a cunoscut o amplă răspândire pe plan mondial, pe când la noi în țară, chiar dacă există condiții ecologice favorabile, această specie nu...

VIDEO. Avantajele sistemelor automatizate de irigare

Cerințele pieței au impus necesitatea de a controla întreg procesul de irigare, cum ar fi consumul de apă sau de a realiza filtrarea acesteia....

Producător de iepuri: Afacerea a fost un vis, însă, de mai bine de jumătate de an, sunt în pierdere

Viorel Slobozeanu din Grătiești de aproape 8 ani se ocupă cu creșterea iepurilor pentru carne. Inițiativa de a porni o asemenea afacere i-a venit...

Pentru a-și asigura albinele cu hrană, un apicultor plantează peste 30 de mii de arbori și arbuști meliferi

În ultimii ani, apicultorii înregistrează pierderi importante de albine atât din cauza pesticidelor aplicate, deseori, fără a fi anunțați, cât și din cauza lipsei...
‹ adv ›