- pub -

Agenţia Rezerve Materiale propune spre eliberare grâu alimentar din rezervele de stat, cu titlu de împrumut pe termen scurt, agenţilor economici solicitanţi, în bază de contract, cu prezentarea unei garanţii bancare sau financiare, al cărei cuantum va asigura reîntregirea stocurilor şi achitarea plăţii stabilite pentru împrumut.

Grâul se va elibera pe un termen de până la 3 luni şi se va restitui în rezervele materiale de stat din roada anului curent, în volumul şi de calitatea celui împrumutat, indiferent de evoluţia preţurilor.

Pentru grâul alimentar împrumutat pe termen scurt, beneficiarul achită suplimentar Agenţiei 3 la sută pentru un volum de până la 100 tone, 2,5 la sută – pentru un volum de pînă la 500 tone , 2 la sută – pentru un volum de 500 tone şi mai mult din costul grâului alimentar împrumutat pentru fiecare lună de folosire a lui.

- pub -

Solicitările depuse în adresa Agenţiei Rezerve Materiale, vor conţine denumirea completă a solicitantului, adresa juridică, e-mail, tel./fax şi tel. mobil, rechizitele bancare, cantitatea de grâu solicitată. Anexat solicitării se va prezenta copia autentificată a extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice, eliberat cu cel mult 3 luni până la data depunerii cererii. Telefoane pentru contact: (022)24-50-38 sau (022)24-33-78.

- pub -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here