‹ adv ›
‹ adv ›
‹ adv ›
joi, 16 mai, 2024
16.2 C
Chișinău
‹ adv ›
HomepageArticoleBolile la ardei și combaterea lor

Bolile la ardei și combaterea lor

‹ adv ›

Comentarii

‹ adv ›

Pe parcursul creșterii și dezvoltării, plantele de ardei pot fi afectate de mai multe boli. În acest articol discutăm despre principalele boli la ardei și combaterea lor.

Putregaiul cenuşiu la ardei (Botrytis cinerea)

Pe fructe apar pete umede, brune, de forme şi mărimi variabile, zonate concentric. În condiţii de umiditate atmosferică ridicată, la suprafaţa acestora apare un puf abundent, cenuşiu (fructificaţiile ciupercii).

Fructele puternic atacate putrezesc în întregime.

Producerea infecţiilor este determinată de temperaturi de 22-24°C şi umiditate relativă între 80-100%, la prezenţa apei libere. La apariţia bolii, în sere şi solarii, temperatura se va ridica la 25-28°C şi se va reduce umiditatea relativa sub 85-90% prin ventilare naturală sau forţată.

Măsuri de prevenire

În sere, solarii şi câmp, obligatoriu se va respecta rotaţia și alternarea culturilor. După cultura precedentă se înlătură resturile vegetale şi se stropeşte solul cu soluţie de 1-2% de piatră vânătă.

Combatere

‹ adv ›

Sunt omologate produse ce conțin: Azoxistrobin (Amistar 0,75-1 l/ha, LS-Azoxy 0,75-1 l/ha, Fulial 0,75-1 l/ha, Allstar 0,75-1 l/ha) eficient și în controlul alternariozei, făinării, altor putregaiuri; Fluopiram+trifloxistrobin (Luna Sensation 500 SC 0,6 l/ha); Azoxistrobin+difenoconazol (Ortiva Top 1 l/ha) asigură și controlul la mană, pătarea cafenie, făinarea, alternarioză; ciprodinil+fludioxonil (Switch 0,8-1 kg/ha, Botrefin 0,8-1 kg/ha) eficient și în controlul putregaiului alb; boscalid+piraclostrobin (Signum 1,5 kg/ha); Bacillus subtilis tulpina QST 713 (Serenade Aso 4-8 l/ha).

Mana la ardei (Phytophthora capsici)

Pe frunze apar pete mari, cu aspect opărit, de culoare brun-deschisă. Rădăcinile şi coletul prezintă un putregai uscat brun, care determină ofilirea şi uscarea plantelor în întregime.

Simptome similare pot apărea pe tulpină şi lăstari la diferite niveluri de la suprafaţa solului, iar plantele se ofilesc şi se usucă deasupra zonei de atac.

‹ adv ›

În cavitatea pedunculară (începând de la codiță) apar pete mici, moi şi umede, care se măresc şi se alungesc spre vârful fructului.

FOTO: omafra.gov.on.ca

La suprafaţa ţesuturilor atacate apare un mucegai alb-cenuşiu, care ulterior cuprinde fructul întreg.

Ciuperca sporulează din abundenţă la temperaturi optime de 15-18 C până la 20 C și umiditatea de 90-95%, prin prezenţa apei libere, cu o frecvenţă de afectare de până la 40-50% din culturile de ardei din câmp deschis.

Boala se răspândește prin sporii de rezistenţă rămași în resturile vegetale; prin sămânţa infectată, prin vectorii naturali ca: vânt, de picăturile de ploaie şi irigarea prin aspersiune.

Măsuri de prevenire

Este recomandată monitorizarea cantităţii şi calităţii irigărilor, îndeosebi pe soluri grele şi slab aerate. Aplicarea primului tratament de profilaxie cu produsele de uz fitosanitar până la încheierea rândurilor de ardei.

Important! Phytophthora capsici poate fi confundată cu boli cum ar fi verticilioza (Verticillium dahliae) sau Sclerotinia.

Pentru controlul manei la ardei pot fi realizate tratamente cu cupru (Cuproxat Flowable 5,3 l/ha se aplică de la a 5-a frunză până la coacere deplină), cimoxanil+cupru sub formă de sulfat de cupru (Cupertine Super 3,5 kg/ha) eficient și în controlul de alternarioză, antracnoză, vestejirea bacteriană, arsura bacteriană.

Alternarioza la ardei (Alternaria capsici-annui)

Pe fructe apar pete mici, circulare, de culoare galben-verzuie, umede şi moi. Marginile petelor sunt precis conturate, iar ţesuturile din dreptul acestora sunt uşor adâncite.

Treptat, leziunile se măresc şi capătă o culoare brună-negrie. Leziunile avansate sunt depresionare şi, în condiţii de umiditate atmosferică ridicată, la suprafaţa acestora se dezvoltă o masă densă de culoare gri-olivacee.

Miceliul ciupercii pătrunde în interiorul fructelor şi afectează seminţele, care sunt acoperite de un mucegai cenuşiu-închis.

Temperaturi de 18-21 grade C, umiditatea mai mare de 95% favorizează dezvoltarea bolii. În aceste condiţii severitatea afectării bolii va spori în special la fructele de ardei buni pentru recoltare în perioadele între 50-65 zile după înflorire.

Boala se răspândește prin: picăturile de apă de ploaie, irigaţii, vânt, resturile de plante infectate.

Combatere

Pot fi realizate tratamente cu produse ce conțin ciflufenamid + difenoconazol (Cidely Top 1,0 l/ha, aplicat de la 10 frunze până la pârgă) eficient și în controlul făinării, pătării cenușii. Pot fi realizate tratamente și cu produse indicate anterior la alte boli, unde am specificat și controlul acesteia.

Făinarea la ardei (Leveillula taurica)

Primele simptome apar pe frunzele de la baza plantelor, care sunt mai sensibile la atac în comparaţie cu cele mai tinere. Pe partea superioară a frunzelor apar pete de culoare gălbuie.

În dreptul acestora, pe partea inferioară a frunzelor apare un puf des, de culoare alb-cenuşie, format din conidiofori şi conidiile ciupercii. Când atacul este puternic, petele confluează, frunzele se răsucesc, se desprind cu uşurinţă şi cad, rămânând neafectate numai cele tinere, din vârful plantelor.

Temperaturile între 20-30 grade C și umiditatea de 85-95% declanșează dezvoltarea bolii în 16-24 ore. Boala se răspândește prin ţesuturile vegetale infectate, vânt.

Măsurile de prevenire

Strângerea resturilor infectate de la cultura precedentă, executarea arăturii adânci cu întoarcerea brazdei, respectarea distanţelor de amplasare a câmpurilor de la plantaţii similare de solanacee.

Producerea şi plantarea răsadului sănătos, tratarea sau mocirlirea răsadului cu fungicide înainte de plantarea în sol.

Combatere

Pentru controlul și combaterea manei sunt eficiente: Bicarbonatul de potasiu (Karbicure 3 kg/ha), produsele ce conțin Sulf (Heliosulf 6 l/ha, Flosul 5 l/ha, ), COS-OGA (Fytosave 2 l/ha); Penconazol (Topas 0,35-0,5 l/ha); Bacillus pumilus tulpina QST 2808 (Sonata 5-10 l/ha);

Ofilirea sau fuzarioza la ardei (Fusarium oxysporum  f.sp. capsici)

Atacul apare în perioada de înflorire-fructificare și se manifestă prin ofilirea rapidă a plantelor. Frunzele ofilite prezintă cloroze slabe marginale şi între nervuri.

În primele zile, plantele îşi revin în timpul nopţii, însă treptat ofilirea devine ireversibilă. Pe secţiuni, prin partea bazală a tulpinii se observă o brunificare intensă, specifică traheomicozelor, limitată la o zonă de 5–10 cm lungime.

Întregul sistem radicular al plantelor, în faza finală a bolii este brunificat şi putrezeşte. Pe fructe, în stadiu final apar pete brune – negricioase cu pâsla ciupercii.

Boala se răspândește prin rădăcini de la plantele bolnave, seminţe, resturi de plante; substrat contaminat (agenţii patogeni pot persista în sol până la 15 ani); prin nematozii de rădăcini în sol.

Măsuri de prevenire

Respectarea asolamentului, dezinfecția solului, înlăturarea rapidă a plantelor afectate, evitarea fertilizărilor excesive cu azot – sunt măsurile cele mai importante în prevenirea fuzariozei.

În timpul perioadei de vegetaţie, la culturile din spaţii protejate se aplică tratamente la sol, în jurul bazei tulpinii, cu produsele indicate în registru. Primul tratament se face la 10 zile după plantare, iar următoarele două – la intervale de 25–30 zile.

Pentru menținerea sub control a bolilor vasculare poate fi utilizat produsul Beltanol împreună cu produse ce stimulează sistemul de apărare naturală al plantei.

Detalii despre Fuzarioza sau ofilirea la ardei – 15 reguli de prevenire.

Verticilioza la ardei (Verticillium dahliae)

Verticilioza este o boală cu evoluţie lentă, care se manifestă, de obicei, începând cu faza de înflorire sau fructificare a plantelor. Primele simptome apar la frunzele bazale şi evoluează lent spre vârful plantelor.

Frunzele se ofilesc mai întâi pe jumătate, iar marginile lor se răsucesc spre faţa superioară. La locul de inserţie al peţiolului frunzelor, pe tulpină se observă o brunificare a inelului vaselor conducătoare.

Pe secţiuni, prin rădăcina şi tulpina plantelor bolnave, se observă brunificarea pereţilor vaselor conducătoare, specifică traheomicozelor (Verticilium şi Fusarium).

La infectarea plantelor de verticilioză, are loc afectarea
nu numai a vaselor conducătoare a xilemulului şi a floemului tulpinii, dar şi parţial a zonei exterioare a cilindrului central la coletul tulpinii.

La o secţiune longitudinală a tulpinii afectate de verticiloză, vom vedea o colorare roz – brună deschisă, fapt ce nu trebuie confundat cu aspectul manifestării similare a ciupercii Fusarium oxysporum care afectează doar vasele conducătoare, iar colorarea este brună.

Fructele plantelor bolnave îşi pierd turgescenţa, se ofilesc, se înmoaie şi se zbârcesc. Talia şi fructificarea plantelor bolnave sunt mai reduse sau chiar pitice.

Verticilioza se răspândește prin sol infectat; apa de la irigaţie și rănile mecanice, nematozi.

Măsuri de prevenire

Plantele din cultură atacate se înlătură imediat şi se ard
resturile vegetale rămase.
Obligatoriu se va respecta rotaţia şi alternarea culturilor, cu revenirea culturilor solanacee pe aceeaşi solă peste cel puţin 3 ani.

Se monitorizează calitatea şi cantitatea irigărilor, în special pe soluri grele şi slab aerate. Tratarea sau mocirlirea răsadului cu fungicide înainte de plantare în sol.

Pătarea frunzelor şi băşicarea fructelor de ardei (Xantohomonas vesticatoria)

Plantele atacate au pe frunzele tinere pete cu aspect umed, verzui-închis, în dreptul cărora ţesuturile sunt bombate (băşicare) spre partea superioară.

Pe frunzele bătrâne, petele, de regulă, sunt mai mari de 3-10 mm, galbene-deschis, înconjurate de o zonă cu aspect umed, care devine brună-închis.

La soiurile sensibile, petele sunt numeroase, se unesc, frunza se îngălbeneşte şi cade. Pe tulpini apar crăpături alungite, de 1-5 mm, care în final se brunifică şi zona devine aspră.

Pe fructele atacate apar pete circulare de 2-5 mm, cu aspect umed, apoi brune cu aspect aspru. Simptomele sunt evidente pe vreme umedă, când din răni apare lichidul bacterian.

Temperaturile de 23-28 grade C şi umiditatea atmosferică de peste 85 % declanşează atacul, iar precipitaţiile însoţite de vânt asigură răspândirea bacteriei, care pătrunde în plantă prin răni sau prin deschiderile naturale (stomate).

Se transmite prin seminţele ce provin de la plantele bolnave, bacteriile putând supravieţui la suprafaţa seminţelor chiar 10 luni; resturile vegetale infectate.

Măsuri de prevenire

Igienizarea solului până la plantare, respectarea rotaţiei şi alternării culturilor, producerea şi plantarea răsadului sănătos.

În sere şi solari menţinerea regimului de microclimă prin ventilări şi cu un regim de temperatură de până la 25 grade C.

Realizarea tratamentelor preventive cu produse ce conțin cupru sunt eficiente în controlul bolii.

Virusul mozaicului tutunului la ardeii dulci (TMV – Tobacco Mosaic Virus)

Poate afecta plantaţiile de ardei dulci amplasate pe aceleași sole unde anterior s-au cultivat tomate, vinete, ardei dulci, castraveţi şi alte culturi sensibile la acest patogen.

Pe frunze apar decolorări difuze verzi – gălbui, de formă neregulată, izolate sau confluente, care alternează cu zone de culoare verde normal.

Suprafaţa limbului este uşor gofrată. Pe frunze, peţiol şi tulpină apar pete şi dungi necrotice de culoare brună, iar foliolele se curbează spre faţa inferioară.

Pe fructele deformate apar pete decolorate, translucide, care devin brune-cenuşii, uşor adâncite şi cu suprafaţă rugoasă, fără aspect comercial.

Măsuri de prevenire

Tratamentul seminţelor înainte de semănat şi dezinfectarea substratului din răsadniţă.

Important! Nu există tratament eficient împotriva bolilor produse de virusuri la plante. Motiv din care, este încurajată gestionarea corectă a plantației pentru a reduce riscul infecției.

În funcție de cultură, bolile virale pot fi răspândite de afide și/sau de alte insecte ce se hrănesc pe frunze, cum ar fi tripsul. Insectele pot transporta și transmite un virus pe toată durata vieții (transmitere persistentă) sau pot dobândi un virus în timpul hrănirii (transmitere nepersistentă).

Realizați un control eficient al dăunătorilor pentru a reduce riscul atacului de virusuri.

Piticirea și îndesirea tufelor de ardei (Cucumber mosaic virus in pepper)

Primele simptome ale virozei apar pe frunzele de la mijlocul tufei, sub forma unor pete mari, inelare, clorotice, de cca. 1 cm diametru.

Într-un stadiu mai avansat al bolii, pe fondul inelelor clorotice se formează 2-4 inele concentrice, adesea discontinui, de culoare brună.

Spre sfârșitul perioadei de vegetaţie, după ce a avut loc infecţia, pe frunze se observă pete difuze, de culoare verde deschisă, care alternând cu porţiuni de un verde mai închis, dau limbului un aspect mozaicat.

Infecţiile timpurii produse de boala virotică se manifesta numai prin piticirea şi îndesirea tufelor, ale căror frunze sunt deformate şi mozaicate.

Simptomele caracteristice evidente: plante bolnave mici, care formează lăstari cu internoduri scurte, ceea ce duce la o îngrămădire a frunzelor şi la o îndesire a tufelor. Fructele atacate sunt mici şi deformate, cu urme de pete concentrice discontinui de culoare brună.

Declanşarea infecţiilor este favorizată de generaţiile repetate la fiecare 3-4 săptămâni, pe parcurs a lunilor aprilie – septembrie a afidelor.

Măsuri de prevenire

Cultivarea soiurilor rezistente și eliminarea plantelor atacate din cultura. Efectuarea tratamentelor periodice cu insecticide, pentru controlul insectelor – vectori.

Bibliografie: Protecția integrată a culturilor solanacee și reziliența la schimbările climatice.

Acest articol a fost elaborat cu suportul financiar al Fondului Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă (IFAD) în cadrul proiectelor implementate de către Unitatea Consolidată pentru implementarea Programelor IFAD.

Advertoriale

‹ adv ›
‹ adv ›

Comentează

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

‹ adv ›

Recomandate

‹ adv ›

Recomandate

‹ adv ›