‹ adv ›
‹ adv ›
‹ adv ›
duminică, 16 iunie, 2024
26.2 C
Chișinău
‹ adv ›
HomepageArticoleCertificarea GLOBAL.G.A.P. SMART și GRASP pentru producători de fructe și legume

Certificarea GLOBAL.G.A.P. SMART și GRASP pentru producători de fructe și legume

‹ adv ›

Comentarii

‹ adv ›

Certificarea GLOBAL.G.A.P. SMART și GRASP devine o măsură obligatorie pentru producătorii de fructe și legume orientați spre diversificarea piețelor de desfacere.

De ce este necesară certificarea pentru producători? 

Cererea din ce în ce mai mare din partea consumatorului de alimente sigure şi durabile îi determină pe agricultori să producă fructe sigure, accesibile într-un mod durabil.

În același timp, vânzătorii cu amănuntul – legătura directă dintre consumator și producător în lanțul alimentar – au nevoie de un instrument sigur pentru furnizorii săi, care poate reprezenta motivarea de bază pentru implementarea cerinţelor şi asigurarea acestora prin certificare.

Distribuirea liniei directoare privind obținerea produselor alimentare către producători, vânzători cu amănuntul, specificând cum produsele alimentare trebuie produse, ce s-a utilizat pentru producerea lor, constituie o contribuție importantă în prezentarea clară şi transparentă a proceselor.

Toate aceste eforturi oferă producătorilor următoarele beneficii: 

‹ adv ›
 • acces mai bun şi uşor pe piaţă; 
 • acorduri clare cu vânzătorii; 
 • mai multe oportunități pe pieţe competitive; 
 • posibilități de creștere a calităţii şi cantităţii; 
 • posibilități de reducere a costurilor pe termen lung; 
 • management mai efectiv al procesului de producere şi cerinţelor legale; 
 • angajament înalt pentru îmbunătățire. 

Datorită implementării acestor standarde, producătorii agricoli din Republica Moldova au reușit să crească exportul de prune în Uniunea Europeană din 2016, când livram aproximativ 8 mii de tone, până la peste 78 mii tone de prune exportate în 2023.

În aceeași perioadă, geografia țărilor importatoare de prune moldovenești s-a extins de la 18 țări la 33 de țări. Aceste avantaje îi determină pe mulți producători agricoli de fructe și struguri să-și reconfirme în fiecare an certificarea GLOBALG.A.P.  și GRASP.

Descrierea standardului GLOBALG.A.P. 

Standardul GLOBALG.A.P. privind siguranța alimentului, sănătatea şi bunăstarea lucrătorilor şi protecţia mediului ambiant este recunoscut la nivel global.

‹ adv ›

Standardul  GLOBALG.A.P. a fost creat în baza cercetărilor intense de-a lungul anilor în colaborare cu experți din industrie, producători și comercianți cu amănuntul din întreaga lume.

Obiectivul standardului este de a obține producție agricolă sigură și durabilă. Respectând cerințele acestui standard, vânzătorii cu amănuntul şi furnizorii lor pot fi siguri că ei respectă cerinţele legislaţiei exigente ale Uniunii Europene sau ale altor piețe țintă.

Nerespectarea cerințelor de siguranță a alimentului poate duce la amenzi pentru operatorii alimentari. 

Standardul a obținut în mod constant recunoașterea Inițiativei Globale pentru Siguranța Alimentelor (GFSI) și este aliniat atât cu Principiile Pactului Global al Organizației Națiunilor Unite (ONU) pentru Alimentație și Agribusiness, cât și cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă.

Operațional de peste 20 de ani și dezvoltat continuu în colaborare cu părțile interesate din sector, IFA, acesta este încercat, testat și de încredere în întreaga lume, cu procesele de producție certificate IFA pentru fructe și legume care cuprinde mai mult de patru milioane de hectare anual.

Versiunea nouă  6.0 a standardului GLOBALG.A.P. SMART „Asigurarea Integrată a Gospodăriei” (IFA) Principii și Criterii pentru Fructe și Legume devine obligatorie din 1 ianuarie 2024.

Standardul GLOBALG.A.P. SMART IFA pentru fructe și legume cuprinde procesele majore ale producției primare, de la activitățile de pre recoltare până la manipularea post recoltă. 

Standardul GLOBALG.A.P. (IFA) fructe şi legume abordează o serie de cerințe, cum sunt:

 • siguranța și trasabilitatea alimentelor;
 • sănătatea, siguranța și bunăstarea lucrătorilor;
 • biodiversitatea;
 • eficiența energetică;
 • managementul deșeurilor;
 • fertilizanți și biostimulatori;
 • managementul apei;
 • managementul integrat al dăunătorilor (IPM);
 • utilizarea produselor de protecție a plantelor și sistemul de management al calității (SMC) etc.

Cerinţele privind implementarea şi certificarea GLOBALG.A.P. a unei gospodării agricole

Pentru certificare, producătorul trebuie să respecte 100% din criteriile „Cerinţe majore” şi nu mai puţin de 95% din criteriile „Cerinţe minore”.

În ce privește criteriile „Recomandări”, sunt cerinţe recomandate pentru moment, dar producătorii sunt încurajaţi să le respecte ca parte a procesului de management a gospodăriei.

Pentru ca un producător să fie  certificat GLOBALG.A.P. SMART, el trebuie să implementeze 190 de cerințe. Aceste cerințe sunt cuprinse în 33 de capitole din care 103 cerințe majore, 67 cerințe minore și 20 de cerințe recomandate. 

Standardul oferă claritate cu privire la cerințele pieței și acționează ca un manual practic pentru activitățile din cadrul gospodăriei agricole cu integrarea cerințelor din legislația națională la implementarea acestuia.

Cerințele supermarketurilor din Europa privind reziduurile de produse de protecţie a plantelor sunt exigente privind numărul maxim de substanțe active acceptate per produs, în funcție de grupele de produse:

 • 5 pentru fructe moi și fructe mici, legume, fructe și frunze verzi sau salată verde;
 • 4 pentru fructe sămânțoase, fructe sâmburoase, citrice, fructe exotice, legume pentru pețiol și lăstari;
 • 3 pentru nuci, varză, legume rădăcini și tuberculi și verdețuri.

La nivel național a fost aprobată Hotărârea de Guvern nr. 867 din 08.11.2023 privind Regulamentului sanitar privind limitele maxime de reziduuri de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrană de origine vegetală și animală pentru animale ce transpunde parțial Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală și animală pentru animale.

Rezultatele trebuie confirmate de un raport de încercări din cardul unui laborator acreditat ISO 17025 care cuprinde toate substanțele active aplicate per cultură în procesul de vegetație și post recoltă. 

Legislația Republicii Moldova cuprinde peste 75% din cerinţele GLOBALG.A.P. şi acestea sunt obligatorii, iar conform legislației trebuie să fie implementate de către producătorii agricoli.

Producătorul care implementează cerințele GLOBALG.A.P. este obligat să mențină înregistrări documentate la momentul respectiv pentru fiecare activitate etc. 

Cerințele Standardului  GLOBALG.A.P. nu sunt greu de implementat. Producătorii din întreaga lume reușesc să se certifice, iar actualmente, circa 200 000 producători din mai mult de 133 de țări implementează standardele GLOBALG.A.P.  și tendința este în creștere. 

Implementarea bunelor practici agricole se referă cu siguranță la produse, dar este și despre  oameni.

GRASP este un standard adițional la GLOBALG.A.P. + Add-on. GLOBALG.A.P.

GRASP înseamnă evaluarea riscurilor privind practicile sociale și este un modul voluntar dezvoltat pentru a evalua practicile sociale din cadrul gospodăriei agricole, abordând aspecte specifice ale sănătății, securității și bunăstării lucrătorilor.

Certificarea GRASP cuprinde aspectele sociale și pot fi evaluate împreună cu GLOBALG.A.P. Rezultatele evaluării sunt apoi stocate pe baza de date GLOBALG.A.P., care prezintă nivelul de conformitate și sunt vizibile pentru partenerii din lanțul de aprovizionare și cumpărătorii cărora li s-a acordat accesul. 

Certificarea GRASP și GLOBALG.A.P. este valabilă timp de un an, iar evaluările sunt efectuate anual.

Beneficiile alinierii la cerințele GRASP sunt următoarele:

 • oferă cumpărătorilor o asigurare suplimentară, alinierea la legislația națională;
 • ajută producătorii să stabilească un bun sistem de management social în gospodărie;
 • ajută la protejarea uneia dintre cele mai importante resurse ale gospodăriei: oamenii. 

Certificarea GLOBALG.A.P. este efectuată de organismele de certificare (OC) acreditate conform ISO 17065 care au semnat un memorandum de înțelegere cu GLOBALG.A.P.

Producătorii au libertatea de a alege serviciile unui OC aprobat  de GLOBALG.A.P., vezi pagina de web www.globalgap.org. OC aprobate dețin filiale în Moldova, chiar dacă au sediul în altă țară.

În ultimii ani, tot mai mulți producători agricoli din Republica Moldova, asistați de Proiectul Competitivitate și Reziliență Rurală (PCRR), finanțat de USAID, sunt interesați să implementeze standardele GLOBALG.A.P. în gospodăriile lor, deoarece este o cerință obligatorie pentru exportul pe piețele internaționale, dar și o cale sigură de aliniere la cerințele naționale de siguranță a alimentului. 

Proiectul USAID Competitivitate și Reziliență Rurală (PCRR) a lansat un apel pentru solicitări de asistență tehnică (servicii de consultanță și instruire) pentru susținerea implementării cerințelor standardelor internaționale pentru 2024, care contribuie la facilitarea exporturilor de produse horticole în stare proaspătă, inclusiv:

 • bunele practici agricole – în baza standardului GLOBALG.A.P.;
 • bunele practici sociale – în baza modulului GLOBALG.A.P. privind practicile sociale GRASP, ghidului SMETA sau altui standard similar;
 • sisteme de gestiune a siguranței alimentare – în baza standardelor IFS Food, IFS Broker sau IFS Logistics (pentru companiile ce exportă produse de la alți fermieri), sau altui standard similar. 

Vezi mai multe despre PCRR: asistență producătorilor și exportatorilor la implementarea standardelor internaționale.

Cu suportul proiectului USAID/PCRR s-a elaborat Manualul GLOBALG.A.P. SMART care conține toate cerințele necesare pentru un producător pentru a se conforma cerinţelor GLOBALG.A.P. SMART  Fructe şi Legume.

Mai multe informații şi îndrumări pot fi obţinute apelând la echipa Proiectului Competitivitate și Reziliență Rurală (PCRR).

Autor: Dr. Andrei Cumpanici, Manager Siguranța și Calitate Alimentelor și Sustenabilitate în cadrul Proiectul Competitivitate și Reziliență Rurală finanțat USAID.

‹ adv ›

Comentează

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

‹ adv ›

Recomandate

‹ adv ›

Recomandate

‹ adv ›