‹ adv ›
‹ adv ›
‹ adv ›
miercuri, 19 iunie, 2024
17.7 C
Chișinău
‹ adv ›
HomepageArticoleCum poți beneficia de suport financiar pentru afacerea ta în cadrul Programului PARE 1+1

Cum poți beneficia de suport financiar pentru afacerea ta în cadrul Programului PARE 1+1

‹ adv ›

Comentarii

‹ adv ›

Migrația mai rămâne și astăzi o alegere a cetățenilor care nu reușesc să se angajeze acasă, dar și o preocupare pentru instituțiile abilitate de a o opri acest fenomen. Astfel, prin intermediul Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), dar mai cu seamă prin intermediul Programului de Atragere a Remitențelor în Economie „PARE 1+1”, se propune o șansă unui viitor pentru persoanele interesate să revină din străinătate și să inițieze o afacere.

În cadrul unui interviu acordat pentru Agrobiznes, Iulua Costin, directorul general ODIMM, a explicat care sunt condițiile de participare în cadrul Programului, dar și avantajele accesării suportului financiar de către emigranții care decid să inițieze afaceri în Republica Moldova.

„Programul de Atragere a Remitențelor în Economie „PARE 1+1” poate fi o reabilitare emoțională și financiară pentru cei care nu își mai doresc să fie angajatul cuiva, ci au intenția să-și gestioneze afacerea, fiind propriul său șef. Programul „PARE 1+1”, lansat în 2010, este destinat lucrătorilor migranți sau rudelor de gradul întâi ai acestora, care doresc să investească mijloacele bănești obținute peste hotarele republicii în inițierea sau extinderea unei afaceri. Pentru a participa la Program, solicitantul trebuie să întrunească următoarele condiții: să fie cetățean al Republicii Moldova; să fie lucrător migrant din Republica Moldova sau rudă de gradul I – beneficiar de remitențe; să lanseze o afacere proprie în Republica Moldova sau să dezvolte afacerea existentă; să dispună de capital propriu, provenit din remitențe și să poată confirma proveniența mijloacelor financiare prin prezentarea documentelor justificative: contract de muncă; certificat de confirmare a salariului/veniturilor; extrase din conturi bancare; copiile dispozițiilor de transfer bancar, declarații vamale”.

Un avantaj al acestui Program este faptul că, antreprenorii au posibilitatea să beneficieze de instruire în domeniul antreprenoriatului și de consultanță gratuită.

„De asemenea, Programul oferă posibilitatea de a obține grant în sumă de până la 250 de mii de lei, în baza regulii „1+1”, care prevede că fiecare leu investit din remitențe va fi suplinit cu un leu. Conform cerințelor Programului, solicitanții de finanțare nerambursabilă trebuie să dețină certificat de instruire, care confirmă posedarea cunoștințelor și abilităților de a gestiona o afacere, sau să dețină o întreprindere care în ultimii 3 ani dezvoltă o activitate antreprenorială profitabilă”.

Potențialul beneficiar va trebui să prezinte un dosar ce cuprinde 2 seturi de acte.

„Pentru a fi pasibil în cadrul Programului PARE 1+1, solicitantul trebuie să participe la instruiri în domeniul creării și dezvoltării unei întreprinderi cu o durată de 50 ore academice, iar pentru aceasta trebuie să prezinte și un set de acte”.

 • Cererea-tip de participare la Programul de Atragere a Remitențelor în Economie „PARE 1+1”;
 • Buletinul de identitate al lucrătorului migrant/ rudei de gradul I a lucrătorului migrant;
 • Documentele care justifică gradul de rudenie cu lucrătorul migrant (după caz);
 • Documentele justificative privind proveniență banilor din remitențe.

Urmare cursurilor de instruire, pentru a beneficia de finanțare nerambursabilă, solicitantul depune setul 2 de acte, care cuprinde:

 • Cerere-tip de participare la finanțare;
 • Declarațiile privind lipsa datoriei față de bugetul public național și beneficierea de ajutoare de stat;
 • Planul de afaceri cu: raportul privind rezultatele financiare previzionate, fluxul de mijloace previzionat și ofertele comerciale pentru bunurile incluse în proiectul investițional;
 • Documentele juridice aferente activității antreprenoriale: Decizia și certificatul de înregistrare a întreprinderii, extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice/extras din Registrul Gospodăriilor Țărănești (cel mult 3 luni actualitate);
 • alte acte ce vizează activitatea întreprinderii: licență; autorizație; proiect tehnic; contract de arendă, locațiune sau comodat; acte de proprietate (după caz), certificat eliberat de bancă cu privire la contul bancar (original); certificat de participare la cursurile de instruire din cadrul Programului „PARE 1+1” sau declarația pe proprie răspundere privind eficiența activității antreprenoriale cu anexarea Situațiilor  financiare pentru ultimii trei ani de activitate.

„Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 972 din 18.10.2010 cu privire la Programul de Atragere a Remitențelor în Economie „PARE 1+1”, perioada de implementare a Programului este pentru anii 2010-2021”. 

În cadrul Programului sunt eligibile pentru finanțare toate activitățile, cu excepția:

 • importului de mărfuri de producție și materiei prime;
 • comerțului sub orice formă;
 • activităților fiduciare și de asigurări;
 • activității fondurilor de investiții;
 • activităților bancare, de microfinanțare, alte activități financiare;
 • schimbului valutar și lombard;
 • jocurilor de noroc;
 • achiziției bunurilor imobiliare;
 • serviciilor în alimentația publică prestate în municipiile Chișinău și Bălți;
 • serviciilor de imigrare sub orice formă;
 • serviciilor notariale, juridice și de avocat.

„De la începutul derulării Programului ”PARE 1+1” și până în prezent au fost acordate sub formă de grant 341,85 milioane de lei, care au atras investiții în economie de circa 1,016 miliarde de lei. Respectiv, a fost facilitat accesul la  finanțare nerambursabilă pentru 1650 beneficiari. Din totalul întreprinderilor beneficiare de grant, circa 58% își desfășoară activitatea în agricultură, fiind orientate spre diferite tipuri de activitate, precum: cultivarea  cerealelor, creșterea fructelor și legumelor în spații deschise și sere, creșterea  animalelor și păsărilor. Beneficiarii Programului sunt printre primii care au inițiat cultivarea sparanghelului și salatelor, au înființat plantații de cătină albă, măcieș, goji și aluni, au început să crească animale de chinchilla, struți și prepelițe. Tot cu ajutorul Programului, s-a făcut debutul în creșterea și prepararea melcilor. Apicultorii au penetrat piețele interne și externe cu miere și produse apicole de o calitate superioară, iar producătorii de struguri și fructe uscate au înregistrat succese remarcabile pe piața României, Italiei, Germaniei și Statelor Unite ale Americii”.

‹ adv ›

De la începutul anului 2020, au beneficiat de Programul „PARE 1+1” 80 de antreprenori de pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Ultimele 27 de proiecte investiționale au fost selectate în această lună. Aplicațiile beneficiarilor au fost recepționate și evaluate în regim on-line în perioada stării de urgență.

„Programul „PARE 1+1” este subvenționat din bugetul de stat și suplimentat din fondurile Uniunii Europene prin Proiectul „Suport pentru IMM în zonele rurale”. În contextul crizei epidemiologice, generată de răspândirea virusului COVID-19, facem apel la migranții care au revenit acasă, să își creioneze o idee de afacere și să apeleze cu încredere la programele de suport ODIMM, inclusiv PARE 1+1 pentru a investi în potențialul uman și practic al lor. Aceasta, le-ar asigura un venit considerabil, iar țării – o creștere constantă a economiei”.

‹ adv ›

Comentează

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

‹ adv ›

Recomandate

‹ adv ›

Recomandate

‹ adv ›