Drumurile care servesc activităților agricole, precum și fâșiile forestiere proiectate, dar neplantate, ar putea să fie vândute de autoritățile publice locale proprietarilor de terenuri, potrivit unui proiect înaintat cu titlu de inițiativă legislativă de către un grup de deputați din Parlament. Proiectul a fost avizat pozitiv în ședința Guvernului. Autorii documentului consideră că astfel va fi facilitată consolidarea terenurilor agricole, informează Moldpres.

În prezent, din cauză că au fost proiectate un număr impunător de drumuri și alte bunuri ce servesc activitățile agricole, implicate în procese tehnologice în agricultură, care ocupă zeci de hectare, devine dificilă consolidarea unor terenuri agricole. Pentru unele câmpuri agricole, se impune elaborarea unor noi proiecte de organizare a teritoriului pentru fiecare localitate în parte, deoarece nu mai este necesară existența multora din aceste drumuri, ca urmare a defrișării plantațiilor multianuale existente, a consolidării terenurilor agricole.

Guvernul consideră totodată că, pentru a nu provoca litigii în ceea ce privește accesul altor proprietari de terenuri, „sunt necesare reglementări ce țin de restricții pe care le poate stabili administrația publică locală la încheierea contractelor de vânzare-cumpărare a terenurilor”. Referitor la fâșiile forestiere proiectate, dar neplantate, este necesar plantarea acestora în vederea prevenirii degradării și eroziunii solurilor, se mai spune în aviz.

Guvernul mai menționează că proiectul are carențe de natură legislativă, care necesită a fi înlăturate, cum ar fi, de exemplu, norme ambigue și interpretative.

Cabinetul de miniștri mai menționează că susține proiectul, dar autorii trebuie să țină cont de recomandările făcute.

Proiectul de lege urmează să fi prezentat Parlamentului spre examinare.

LASĂ UN COMENTARIU

Please enter your comment!
Please enter your name here