‹ adv ›
‹ adv ›
‹ adv ›
sâmbătă, 25 mai, 2024
18.2 C
Chișinău
‹ adv ›
HomepageȘtiriFAO: Rolul tehnologiilor verzi în asigurarea rezilienței RM la schimbările climatice

FAO: Rolul tehnologiilor verzi în asigurarea rezilienței RM la schimbările climatice

‹ adv ›

Comentarii

‹ adv ›

Producătorii agricoli din Republica Moldova se confruntă cu bariere mari pentru producerea agricolă cauzate de schimbările climatice, precum secete severe, urmate de precipitații intense și abundente.

Această situație necesită integrarea măsurilor răspuns de adaptare la schimbările climatice în planificarea strategică a sectorului agricol, fiind unul prioritar pentru economia Republicii Moldova.

Proiectul Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO)/Fondul Global pentru Climă (GCF) „Incorporarea adaptării în procesul de planificare pentru reducerea vulnerabilității la schimbările climatice la nivel local și central în sectorul agricol al Republicii Moldova” își propune să abordeze aceste provocări prin consolidarea capacităților sectoriale, creând în același timp un mediu mai favorabil, așa, încât producătorii agricoli să adopte tehnologiile verzi viabile.

„Evaluarea necesităților tehnologice”(TNA) pentru reziliența și adaptarea sectorului agricol la efectele schimbărilor climatice și-a propus să identifice opțiunile tehnologice în sprijinul căilor de dezvoltare climatic-reziliente ale sub-sectoarelor acvacultură, cereale, zootehnie și horticultură.

Adoptarea acțiunilor tehnologice specifice de către fermierii locali este crucială pentru a rezista impactului climatic, a fost subiectul discutat pe larg în cadrul atelierului de consultare, organizat de proiectul FAO/GCF susținut de Programul Readiness al Fondului Verde pentru Climă.

Evenimentul a avut loc la Chișinău, ca parte a Planului regional de acțiune pentru Știință și Inovare și a reunit reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, reprezentanți FAO, experți naționali din domeniul cercetării și experți internaționali, producători agricoli, reprezentanți ai societății civile pentru a discuta despre nevoile și oportunitățile de integrare a științei, inovației, precum și despre mecanismele de adaptare a politicilor în sistemul agroalimentar, încât acestea să devină mai eficiente, incluzive, reziliente și durabile și să asigure o producție mai bună, un mediu mai bun și o viață mai bună pentru toți, fără a lăsa pe nimeni în urmă. 

‹ adv ›

„Tipul tehnologiilor pe care fermierii locali trebuie să le adopte este esențial pentru a rezista impactului schimbărilor climatice și a-și reduce vulnerabilitatea, ținând cont de provocările la care trebuie să facă față și care afectează direct condițiile de producție agricolă. Identificarea tehnologiilor de adaptare la schimbările climatice în subsectoarele agricole cheie reprezintă o etapă semnificativă în angajamentul nostru de a sprijini tranziția țării către un sistem agroalimentar durabil și rezilient la climă”, a declarat în cadrul evenimentului reprezentantul adjunct FAO Moldova, Tudor Robu.

În cadrul atelierului de consultări, experții FAO au prezentat un set de tehnologii de reziliență și  adaptare la factorii climatici, care au fost identificate în timpul Evaluării Necesității Tehnologice (TNA) pentru sub-sectoarele agricole.

Selectarea tehnologiilor s-a axat pe criterii prioritare, precum menținerea și sporirea productivității, utilizarea rațională a resurselor naturale, creșterea bunăstării fermierilor, majorarea locurilor de muncă și a salariilor, dar și măsura în care tehnologiile vor contribui la reducerea vulnerabilității la impactul schimbărilor climatice.

‹ adv ›

Portofoliul tehnologic de adaptare propus este format din 60 de tehnologii și a fost selectat printr-o abordare participativă, implicând experți și Grupul de lucru sectorial (SWG).

Membrii grupului de lucru au participat la identificarea și prioritizarea tehnologiilor pentru adaptarea la climă cu beneficii de atenuare, prin intermediul analizei multi-criteriale (AMC).   

În prioritizarea tehnologiilor elementul inovației a fost unul dintre criteriile importante pentru toate subsectoarele. În baza acestora, se elaborează ansamblul unei viziuni strategice și a unui plan de acțiune pentru tehnologiile prioritizate în formatul unui Plan de Acțiune Tehnologică pentru fiecare dintre tehnologiile prioritare în vederea accelerării adoptării acestora. 

Astfel, pentru acvacultură, echipa Proiectului a prioritizat utilizarea lacurilor cu destinație complexă care vizează introducerea, reproducerea și pescuitul ulterior al speciilor valoroase de pești, restructurarea și consolidarea fermelor piscicole prin refacerea debitului de apă în iazurile utilizate pentru creșterea peștelui în policultură și dezvoltarea sistemului de protecție a peștilor. 

Odată ce schimbările climatice sunt recunoscute drept o amenințare, dar și o oportunitate pentru inovare, unica posibilitate de a spori competitivitatea economică a producătorilor agricoli din Moldova este reducerea costurilor de producție în baza tehnologiilor verzi.

Pentru a reduce vulnerabilitatea la schimbările climatice pentru subsectorul cerealelor, echipa de proiect a propus prioritizarea tehnologiilor: implementarea Sistemului Conservativ de Agricultură ca alternativă la sistemul convențional de agricultură, diversificarea rotațiilor de culturi rezistente cu utilizarea predecesorilor capabili să prevină consecințele negative în agricultura bazată pe tehnologii verzi și practicarea asolamentelor reziliente în cadrul unui sistem de fâșii de păduri și iazuri pentru majorarea umidității solului cu respectarea principiilor tehnologiilor verzi.

Totodată, în cadrul TNA, pentru subsectorul zootehnic au fost prioritizate o serie de tehnologii, precum mărirea suprafețelor irigate pentru producția de furaje, realizarea platformelor pentru acumularea, depozitarea gunoiului de grajd și îmbunătățirea condiţiilor de creştere a animalelor prin construirea halelor moderne.

Implementarea serelor de înaltă tehnologie, cu caracteristici îmbunătățite de control al climei și eficiență energetică îmbunătățită, construirea sistemelor moderne de irigare prin maximizarea apei și a eficienței energetice și adoptarea tehnologiei hidroponice cu soluții reciclabile au fost stabilite drept priorități pentru sub-sectorul horticultură.

În cadrul atelierului, au participat și fermieri – membri ai Comunității de practică în agricultura climatică inteligentă în Moldova care au relatat experiența lor drept istorie de succes, evidențiind că sistemul de agricultura conservativă este unica șansa de tranziție la un sistem durabil și rezilient de agricultură bazat pe tehnologiile verzi, în Republica Moldova.

Advertoriale

‹ adv ›
‹ adv ›

Comentează

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

‹ adv ›

Recomandate

‹ adv ›

Recomandate

‹ adv ›