Obiectivele, strategia și responsabilitățile partenerilor Proiectului „Angajarea societății civile în îmbunătățirea proceselor de dezvoltare rurală” au fost abordate în cadrul unui atelier de lucru internațional, desfășurat de către Federația Agricultorilor din Republica Moldova (FARM), cu participarea reprezentanților celorlalte două organizații implementatoare – președintele Federației Agricultorilor „Fermierul”, Ginu Costel Toma (România), și Directorul Workshop for Solutions, Zinta Miezanie (Lituania).

Lucrările atelierului au debutat cu o prezentare succintă a activităților fiecărei organizații partenere în acest moment, partenerii de peste hotare invocând progresele, dar și impedimentele înregistrate.

În cadrul reuniunii, directorul executiv al Federației Agricultorilor din Republica Moldova, Aurelia Bondari, a prezentat o descriere exaustivă a proiectului, fiind punctat obiectivul principal al acestuia – creșterea rolului societății civile în îmbunătățirea proceselor de dezvoltare rurală prin participarea, responsabilizarea și promovarea instrumentelor eficiente pentru dezvoltarea locală durabilă.

La discuțiile pe marginea proiectului, au fost abordate subiecte ce țin de consolidarea rolului rețelelor rurale naționale și regionale în promovarea bunei guvernări și a responsabilității prin procese participative și incluzive, dezvoltarea capacității platformelor regionale pentru consolidarea participării în monitorizarea și evaluarea politicilor agro-rurale, în special, politicile bugetare la nivel local, cât și despre crearea modelelor de succes pentru dezvoltarea locală durabilă printr-o abordare teritorială, integrarea politicilor naționale la nivel local și o mai bună cooperare între părțile interesate din mediul rural.

În acest context, directorul executiv FARM, Aurelia Bondari, a specificat necesitatea evaluării platformelor active, a punctat necesitatea dezvoltării și, eventual, a îmbunătățirii strategiilor asumate în implementarea proiectului. De asemenea, s-a făcut referință la situația regiunilor, unii membri implicându-se activ și alții mai puțin.

Programul de lucru al atelierului a continuat printr-o sesiune de discuții și precizări dedicate Planului de acțiuni pentru 2019 și responsabilitățile partenerilor, a fost abordat subiectul monitorizării proiectului, s-a făcut un schimb constructiv de opinii despre sistemul de evaluare (fișiere de timp, rapoarte de progres, contracte cu echipa de proiect și descrierea postului etc.).

La fel, au fost abordate detalii ce țin de elaborarea raportului de monitorizare privind implementarea NSARD, un domeniu de responsabilitate al partenerului din Lituania, cât și cum va fi sprijinită dezvoltarea în continuare a celor zece platforme regionale (metodologia de asistență), domeniu de responsabilitate al partenerului din România. Pe final, participanții la lucrările atelierului au apreciat buna desfășurare a evenimentului, fiind menționată importanța angajării societății civile în îmbunătățirea proceselor de dezvoltare rurală.

LASĂ UN COMENTARIU

Please enter your comment!
Please enter your name here