• Data lansării: 25 martie 2019
 • Data încheierii: 25 aprilie 2019

Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova (APM) lansează un apel pentru finanțare prin grant care are ca scop să susțină implementarea și certificarea bunelor practici agricole în baza standardului GLOBALG.A.P., inclusiv a modulului privind practicile sociale GRASP.

Apelul pentru finanțare prin granturi își propune să sprijine producătorii de fructe și struguri de masă în implementarea și certificarea bunelor practici agricole în baza standardului internațional GLOBALG.A.P. și a bunelor practicilor sociale în baza modulului GRASP, ceea ce va contribui la sporirea eficienței proceselor de producere și manipulare post-recoltare, creșterea calității și siguranței alimentare a fructelor și strugurilor de masă și creșterea exporturilor prin corespunderea cu cerințele importatorilor din UE și alte regiuni.

Proiectul APM anticipează acordarea a aproximativ 1,900,000 lei pentru finanțarea activităților de grant. Proiectul APM va acoperi costurile serviciilor de instruire și consultanță privind implementarea cerințelor GLOBALG.A.P. și GRASP și costurile serviciilor de audit și certificare GLOBALG.A.P. și GRASP în natură.

Standardul GLOBALG.A.P. abordează:

Folosești Viber? Intră în grupurile noastre → HORTICULTURĂECO/BIO/ORGANICPOMUȘOAREZOOTEHNIEAPICULTURĂ
 • Trasabilitatea;
 • Menținerea înregistrărilor și inspecția internă;
 • Istoria terenurilor și gestionarea lor;
 • Gestionarea solului;
 • Utilizarea îngrășămintelor;
 • Irigare/ fertirigare;
 • Protecția culturilor;
 • Manipularea post-recoltă;
 • Gestionarea, reciclarea și reutilizarea deșeurilor și surselor de poluare;
 • Sănătatea, siguranța și bunăstarea muncitorilor;
 • Mediul înconjurător;
 • Managementul reclamațiilor.

Modulul GRASP abordează aspectele legate de muncă și condițiile de muncă în cadrul gospodăriei, și anume:

 • Accesul angajaților la regulamentele naționale în muncă;
 • Contractul de muncă
 • Fișele de salariu și salariile;
 • Ne-angajarea în muncă a minorilor;
 • Accesul la educația școlară obligatorie;
 • Sistemul de înregistrare a orelor de muncă;
 • Orele de muncă și odihnă.

Cererile de grant pot fi depuse de către producătorii și exportatorii de fructe și struguri de masă, organizațiile de producători (cum ar fi cooperative sau grupuri de producători) și asociațiile sectoriale de a propune activități de implementare și certificare GLOBALG.A.P. și GRASP în lanțurile valorice ale fructelor și strugurilor de masă din Republica Moldova. Solicitanții pot solicita finanțare pentru una sau mai multe activități din lista celor indicate mai jos:

 • Servicii de instruire și consultanță privind implementarea cerințelor standardului GLOBALG.A.P.;
 • Servicii de instruire și consultanță privind implementarea cerințelor modulului GRASP al standardului GLOBALG.A.P.;
 • Servicii de audit și certificarea a sistemelor de management în baza cerințelor standardului GLOBALG.A.P.;
 • Servicii de audit și certificarea a sistemelor de management în baza cerințelor modului GRASP al standardului GLOBALG.A.P.

Mai multe detalii sunt disponibile aici.

2 COMENTARII

 1. salut cum pot sa mainregistrez pentru 25 aprilie la atelier de pre-aplicare la data de 25 aprilie 2019 la sediul APM, str. Alexei Mateevici 87, MD-2009, Chișinău, Republica Moldova, între orele 11:00 și 13:00. Acest atelier va oferi solicitanților eligibili și interesați posibilitatea de a adresa întrebări despre acest apel și a primi îndrumări referitor la modul de completare a formularului de aplicare.

  • pentru atelierul informativ despre granturile privind implementarea tehnologiilor avansate
   post-recoltă pentru prune și struguri de masă va puteti înscrie expediind numele participantului și denumirea
   organizației la [email protected] până la 24 aprilie 2019.

LASĂ UN COMENTARIU

Please enter your comment!
Please enter your name here