‹ adv ›
‹ adv ›
‹ adv ›
duminică, 16 iunie, 2024
21.6 C
Chișinău
‹ adv ›
HomepageȘtiriGranturi pentru gospodării, producători, asociații, cooperative sau grupuri de fermieri care fac agricultură ecologică

Granturi pentru gospodării, producători, asociații, cooperative sau grupuri de fermieri care fac agricultură ecologică

‹ adv ›

Comentarii

‹ adv ›

People in Need (PIN) este o organizație cehă, neguvernamentală și nonprofit cu oficiu de reprezentanță în Moldova, care implementează un șir de activități, inclusiv de promovare a agriculturii ecologice, cu suportul financiar al USAID.

Proiectul „Dezvoltarea agriculturii organice orientate spre export în Moldova” continuă activitatea sa și extinde suportul agriculturii ecologice în Moldova cu accent special pe următoarele domenii:

 • Pregătirea fermierilor moldoveni pentru exportul produselor ecologice;
 • Crearea unui mediu favorabil și dezvoltarea pieței locale de produse ecologice;
 • Dezvoltarea serviciilor pentru extensiunea durabilă a agriculturii ecologice în Moldova;
 • Dezvoltarea durabilă a întregului sector și pregătirea strategiei de ieșire pentru donatorii străini care susțin acest sector.

Obiectivele proiectului și aspectele prioritare

În cadrul proiectului „Dezvoltarea agriculturii organice orientate spre export în Moldova” finanțat de USAID, PIN lansează apelul de granturi pentru gospodării agricole, producători de produse ecologice, asociații, cooperative sau grupuri de fermieri care activează în sectorul agriculturii ecologice.

Obiectivul principal al proiectului este susținerea dezvoltării unui sector durabil de agricultură ecologică în Moldova.

În cadrul acestui apel, scopul principal al acțiunilor este acordarea suportului financiar părților terțe – gospodării agricole, producători ecologici, asociații sau grupuri de fermieri care intenționează să creeze:

 • Un punct de comercializare a produselor ecologice autohtone, care să ofere diverse produse alimentare din gospodăria proprie sau de la mai mulți producători autohtoni sau
 • Mini unitate de prelucrare a produselor ecologice sau
 • Depozit pentru fructe/legume (dar nu activități de construcție) sau
 • Echipamente tehnice (dar nu de mâna a doua) sau
 • Orice altă idee inovativă în agricultura ecologică, dar nu activități ce țin de producere.

Alocarea financiară a apelului

Suma totală disponibilă în cadrul acestei cereri de propuneri este de 16 000 USD. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a nu acorda toate fondurile disponibile.

‹ adv ›

Orice grant solicitat în cadrul acestui apel trebuie să se situeze între următoarele valori minime și maxime:

 • Suma minimă – 2500 USD
 • Suma maximă – 4000 USD

Criterii de eligibilitate

Pentru a fi eligibil pentru accesarea unui grant, solicitantul trebuie să corespundă următoarelor criterii:

 • Gospodărie agricolă certificată ecologic sau în perioada de conversie;
 • Întreprinderi mici și mijlocii cu oficiul local înregistrat, verificabilă de implementare a proiectului în Republica Moldova;
 • Întreprinderi mici și mijlocii înregistrate cu cel puțin un an în urmă, cu cel puțin 1 raport financiar prezentat;
 • Întreprinderile mici și mijlocii fără datorii față de instituțiile de stat, organele de asigurare socială și medicală, cu impozitele achitate.

Acțiuni eligibile pentru aplicație:

 • Procurarea echipamentului și utilajului;
 • Marketing și promovare a produsului ecologic;
 • Costuri de certificare și autorizare;
 • Instruirea personalului tehnic;
 • Îmbunătățirea calității produsului sau a capacităților logistice;
 • Implementarea inovațiilor în producere.

Costurile ineligibile:

 • Cheltuielile de tipul: salarii, chirie, taxe/servicii comunale;
 • Procurarea vehiculelor cu motor;
 • Procurarea preparatelor medicinale;
 • Procurarea fertilizanților;
 • Datoriile şi plăţile pentru deservirea datoriilor (dobânzile);
 • Provizioane pentru pierderi sau obligaţii potenţiale pe viitor;
 • Costurile declarate de către solicitant şi finanţate prin alte acţiuni, de către alte instituţii financiare sau donatori;
 • Procurarea loturilor de pământ sau a clădirilor, cu excepţia cazurilor în care ele sunt necesare pentru implementarea directă a acţiuni;
 • Plata salariilor sau plata serviciilor acordate de persoane fizice;
 • Costurile de asigurare;
 • Pierderile de schimb valutar;
 • Creditele acordate părţilor terţe.

Nu este admisibilă utilizarea fară durabilitate a fondurilor sau utilizarea surselor cuimpact negativ asupra mediului înconjurător sau sănătății umane.

‹ adv ›

Durata

Durata inițială a activităților planificate nu va depăși 5 luni. Cu implementarea totală a proiectului până pe 15 septembrie 2018.

Cofinanțare

Cofinanțarea, la activitățile propuse, în valoare a 50%, din totalul bugetului proiectului, este obligatorie. Solicitantul va demonstra cofinanțarea prin prezentarea facturilor fiscale, contractelor sau a altor acte financiare. Contribuțiile eligibile pentru acest apel pot fi efectuate înaintea de publicarea apelului, dar nu înainte de 1 ianuarie 2018.

Dovada cheltuielilor aferente acțiunii este posibilă doar prin prezentarea documentelor oficiale, deductibile din impozite, cum ar fi facturile și carnetele de numerar. Suma documentelor prezentate va acoperi suma totală a bugetului proiectului inclusiv cofinanțarea. În cazul când suma documentelor prezentate va fi mai mică, suma grantului va fi redusă, iar valoarea neutilizată va fi solicitată de către donator înapoi.

Procedura de aplicare

Pentru a prezenta cererile lor solicitanții trebuie să îndeplinească următoarea procedură:

 • Să îndeplinească formularul Cererea pentru contribuţie financiară anexat la această invitaţie;
 • Să expedieze formularul cererii împreună cu toate anexele necesare (C) la adresa email: [email protected], până la data de 6 Mai, 2018, ora locală 17:00 (cererile primite după expirarea acestui termen nu vor mai fi acceptate).

Să anexeze la formularul cererii:

 • Certificatul de înregistrare al companiei (scanat);
 • Confirmarea privind lipsa datoriilor faţă de Ministerul Finanţelor şi privind plata contribuţiilor obligatorii în favoarea organizaţiilor de stat (de asigurare socială şi medicală);
 • CV-ul actualizat a reprezentatului cheie a proiectului;
 • Copia buletinului de identitate a directorului companiei;
 • Certificatul ecologic sau conversie (scanat);

Un solicitant poate prezenta doar 1 (una) aplicație pentru contribuție financiară în cadrul acestei invitații. În cazul înregistrării a mai mult de 1 (una) aplicație de la un singur solicitant toate aplicațiile parvenite de la acest solicitant vor fi respinse.

Semnarea contractului de contribuție

Perioada estimată pentru evaluarea rezultatelor acestui apel este 7-11 Mai 2018. Toți solicitanții cu cererile aprobate trebuie să fie gata să semneze acordul de contribuție în decursul a 14 zile de la data anunțării rezultatului examinării cererilor de către comitetul de evaluare. Granturile sunt alocate solicitanților selectați în baza proiectelor depuse. Granturile sunt alocate prin transfer bancar după semnarea acordului de contribuție.

Criteriul de selectare

Selecția va fi efectuată luând în considerație suma contribuției financiare din partea solicitantului, argumentarea clară a propunerii de proiect; beneficiile economice ale investiției; resursele umane capabile de a implementa proiectul. Prioritate va fi acordată sectorului horticol și membrilor Asociației Producătorilor de Pomușoare „Pomușoarele Moldovei”.

‹ adv ›

1 Comentariu

Comentează

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

‹ adv ›

Recomandate

‹ adv ›

Recomandate

‹ adv ›