- pub -
Elitagrotehnologie

Una dintre cele mai importante limitări în fața activității agricole din Moldova este clima semi-aridă, care se caracterizează prin cantități foarte variabile de precipitații atmosferice și temperaturi înalte în timpul verii. În agricultura din Moldova se folosește în cea mai mare parte tehnologia convențională de lucrare a solului și gestionare a culturilor agricole. Acestea nu mai sunt optime în ceea ce privește impactul asupra solului, inclusiv fertilitatea în condiții semi-aride și fenomenul de combatere a eroziunii solului. Învelișurile de ierburi contribuie semnificativ la reducerea eroziunii solului și pierderii umidității din sol, atingîndu-se o producere agricolă durabilă. Totodată, se îmbunătățește microclima în zonă protejată prin micșorarea evaporării apei din sol și plante.

Reieșind din cele menționate mai sus, precum şi din faptul că prin recunoașterea problemei ca fiind una semnificativă, UCIP-IFAD are ca obiective promovarea şi implementarea bunelor practici de adaptare a ecosistemelor prin ameliorarea/înființarea învelișurilor de ierburi din plantațiile din vii și livezi, terenuri de pășunat, inclusiv prin cultivarea culturilor intercalate, crearea fâșiilor de filtrare în jurul bazinelor de apă, benzilor de protecție pe versanți etc.

Suportul financiar se acordă pentru:

 • Înierbarea plantațiilor multianuale – plantarea ierburilor perene în intervalul dintre rânduri din plantațiile de vii și livezi care contribuie la prevenirea și combaterea eroziunii solului;
 • Culturi intercalate (în benzi sau în rânduri)- cultivarea unei sau două culturi suplimentare în spațiile existente între rândurile de culturi principale pentru prevenirea și combaterea eroziunii solului;
 • Fâșie de filtrare – fâșie formată din ierburi perene sau arbuști forestieri, plantată de-a lungul malului bazinului de apă (lac, iaz sau râu) în scopul prevenirii eroziunii solului și poluării bazinelor de apă;
 • Bandă circulară de protecție a versanților – bandă formată din ierburi perene ce încercuiește versanții cultivați, protejând culturile contra apei și reținând substanțele poluante existente;
 • Reabilitarea terenurilor degradate – plantarea ierburilor perene pe terenurile degradate cu scopul de a combate eroziunea și pierderea productivității solului. Degradarea terenului poate fi cauzată de eroziunea pluvială și cea eoliană, care au drept consecință pierderea stratului fertil de suprafață, pierderea nutrienților, salinizarea, degradarea fizică prin inundare, degradarea chimică etc;
 • Decontaminarea terenurilor poluate – ameliorarea terenurilor unde anterior au fost depozitate îngrășăminte chimice. Aceste terenuri sunt reabilitate prin curățirea de deșeuri, renivelare și înierbare cu ierburi sau arbori forestieri;
 • Ameliorarea terenurilor de pășunat – APL vor putea ameliora pășunile comunale;
 • Terase înierbate – presupune executarea lucrărilor de înierbare a teraselor, creându-se astfel o treaptă de sol plantată cu ierburi perene care reține și absoarbe apa ce se scurge de pe pante.

Valoarea grantului:

Până la 700 USD per 1 ha (dar nu mai mult de 50% din costul total al investiției), suprafața maximă ameliorată și/sau înființată per 1 beneficiar nu va depăși 10 ha.

Cerințe față de aplicant

 • Autoritățile publice locale (primării) (cu excepția orașelor Chișinău si Bălți);
 • Întreprinderile agricole și grupurile de întreprinzători de orice formă organizatorico-juridică înregistrate în zonele rurale a Republicii Moldova (cu excepția orașelor Chișinău și Bălți);
 • Instituțiile de cercetări științifice, stațiunile tehnice și didactico-experimentale înregistrate în mun. Chișinău și Bălți sunt considerate eligibile doar în cazul când dețin terenuri agricole și își desfășoară activitatea în zona rurală.

Condițiile de eligibilitate

Pentru primării:
 • Să posede documente care atestă că Primăria deține terenuri publice în proprietate necesare pentru reabilitarea/înființarea învelișurilor de ierburi;
 • Să asigure cofinanțarea în valoare bănească de cel puțin 50% din costul total al lucrărilor de reabilitare/ înființare a învelișurilor de ierburi sau echivalentul în bunuri și servicii.
Pentru întreprinderile agricole:
 • Să posede certificat/decizie de înregistrare/extras din Registrul de stat al persoanelor juridice și să dețină o activitate agricolă pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepția orașelor Chișinău și Bălți;
  Să posede cel puțin un an experiență în domeniul producerii agricole;
 • Să posede documente care atestă că întreprinderea deține plantații multianuale sau terenuri agricole în proprietate sau arendă pe un termen de cel puțin 5 ani, înregistrate la oficiul teritorial cadastral, necesare pentru reabilitarea/înființarea învelișurilor de ierburi;
 • Să asigure cofinanțarea în valoare bănească de cel puțin 50% din costul total al lucrărilor de reabilitare/ înființare a învelișurilor de ierburi sau echivalentul în bunuri și servicii.
- pub -
Avgust

Pentru informații suplimentare apelați: (022) 22 50 46, sau scrieți la adresa: [email protected]

- pub -
Dekalb

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here