FOTO: linkedin.com

În anul curent, AIPA a atins un nou record de recepționare a cererilor de solicitare a subvențiilor post-investiționale. Astfel, au fost depuse 7480 de cereri de solicitare a sprijinului financiar pentru 4476 producători agricoli unici, în valoare de peste 1180,0 mil. lei, cu 10,3% mai mult decît valoarea subvențiilor solicitate de producătorii agricoli în anul precedent, se arată într-un comunicat emis de AIPA.

În anul 2019 numărul producătorilor agricoli mici, solicitanți de subvenții, este în creștere cu 2,2%, față de anul precedent sau ponderea acestora constituie 65,4% (2929 de producători agricoli mici).

Cea mai mare pondere a solicitărilor fiind înregistrate în cadrul următoarelor măsuri, și anume:

  • dezvoltarea infrastructurii post-recoltare și procesare (626 cereri, ceea ce constituie 33,8% din valoarea subvențiilor solicitate);
  •   înființarea, modernizarea plantațiilor multianuale și defrișarea celor neproductive (1408 cereri sau 19,1% din valoarea totală a subvențiilor solicitate);
  • procurarea tehnicii și utilajului agricol, fiind depuse 2052 cereri, în sumă de 211,5 milioane de lei;
  • dezvoltarea sectorului zootehnic, la care au fost recepționate 315 cereri, dintre care 252 cereri pentru stimularea investițiilor în renovarea fermelor zootehnice (suma subvenției solicitate – 84,3 milioane de lei) și 63 cereri pentru procurarea animalelor de prăsilă în sumă de 20,7 mil. lei

În urma estimărilor efectuate referitor la investițiile pe zone geografice, s-a atestat o activitate economică practic proporțională în toate zonele geografice ale țării. Cele mai active raioane la capitolul solicitări de subvenții s-au evidențiat raioanele Cahul, Comrat și Edineț. Cea mai mare sumă solicitată a fost înregistrată în raionul Soroca și Hîncești, însumând câte 57,7 milioane de lei per raion.

Totodată, conform estimărilor preliminare, din sursele Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural pentru anul 2020, prioritar în temeiul Legii nr. 276/2016, urmează a fi achitate 4416 cereri de solicitare a sprijinului financiar, depuse de producătorii agricoli în anul de subvenționare 2019, urmare a epuizării surselor financiare din fond, în sumă de cca 600,0 milioane de lei.

Conform prevederilor Legii bugetului de stat pentru anul 2019, Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural a constituit 950 miioane de lei fiind în creștere cu 5,6% față de mijloacele financiare alocate în anul 2018. Până la moment, AIPA a autorizat spre plată 896,0 milioane de lei inclusiv 342,4 mil lei – ca angajament asumat față de producătorii agricoli ce au solicitat subvenții în anul 2018.

LASĂ UN COMENTARIU

Please enter your comment!
Please enter your name here