Lansarea consultării publice a proiectului Programul de realizare a evaluării impactului asupra mediului

287

Uispac SRL, în calitate de inițiator al proiectului „Crearea secției de decontaminare a ambalajelor din plastic destinate pentru transportarea și păstrarea unor preparate de protecție utilizate în agricultură”, anunță publicul interesat, despre demararea consultării publice a proiectului Programului de realizare a evaluării impactului asupra mediului.

Scopul activității planificate pentru implementare este colectarea ambalajelor din mase plastice destinate pentru transportarea și păstrarea unor preparate de protecție utilizate în agricultură de la persoanele fizice și juridice, prelucrarea lor până la starea de granule, urmată de procesul de turnare, extrudare sau presare (în funcţie de tipul materiei prime) în produse finite ce fac parte din categoria celor industrial-economice.

În vederea consultării proiectului Programului de realizare, a cererii de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului și a deciziei nr. 3080 din 23.08.2019, emisă de către Agenția de Mediu, se pune la dispoziția publicului interesat accesarea informației aferente prin următoarele metode:

  • Pagina web SRL Uispac: uispac.md; adresa email: [email protected]; adresa la care inițiatorul asigură accesarea informației pe suport de hârtie: mun. Chișinău, str. N.M. Spătaru, 75, MD-2075.
  • Adresa autorității administrației publice locale pe teritoriul căreia se planifică dezvoltarea proiectului: Pretura sectorul Ciocana, mun. Chișinău, str. Mircea cel Bătrân 4/3.

Publicul interesat, din data publicării prezentului anunț, poate înainta în formă scrisă, comentarii/observații justificate și relevante la conținutul proiectului Programului de realizare a evaluării impactului asupra mediului în termen de 30 de zile.

Comentariile se pot depune direct la sediu sau transmise în adresa inițiatorului, administrației publice locale, cât și autorității competente pentru protecția mediului responsabilă de coordonarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului a activității planificate.

LASĂ UN COMENTARIU

Please enter your comment!
Please enter your name here