‹ adv ›
‹ adv ›
‹ adv ›
vineri, 21 iunie, 2024
28.2 C
Chișinău
‹ adv ›
HomepageArticoleLicitație pentru „Lucrări de înființare a plantațiilor forestiere de protecție”

Licitație pentru „Lucrări de înființare a plantațiilor forestiere de protecție”

‹ adv ›

Comentarii

‹ adv ›

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD, din numele beneficiarilor Programului de Reziliență Rurală, invită companiile interesate să prezinte oferte pentru participarea la licitaţia relansată pentru: ,,Lucrări de înființare a perdelelor/plantațiilor forestiere de protecție”, conform următoarelor specificații:

Ofertanții eligibili pentru activitățile solicitate sunt întreprinderile orientate spre activitatea comercială create în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, autonome din punct de vedere financiar, care dispun de conturi bancare, rentabilitate a capitalului, abilitate de a obţine credite şi venituri prin comercializarea bunurilor sau serviciilor. 

Setul de documente (RfB) poate fi obținut la solicitare, transmițând cererea de participare conform modelului de mai jos, la adresele: [email protected] și [email protected].

Modelul cererii poate fi descărcat accesând acest link.

Cerințe minime de calificare:       

 1. Volumul minim de lucrări de înființare/reabilitare a perdelelor/plantațiilor forestiere de protecție și/sau plantațiilor multianuale, pentru ofertantul câștigător, în ultimii 2 (doi) ani, va fi de 10 ha (zece ha).
 1. Dacă un ofertant depune o ofertă pentru mai mult de un lot, acesta ar trebui să aibă executat, în ultimii 2 (doi) ani, următorul volum de lucrări de înființare/reabilitare a perdelelor/plantațiilor forestiere de protecție și/sau plantațiilor multianuale:
 • 1-2 loturi: 10 ha
 • 3-5 loturi: 20 ha
 • 6-8 loturi: 30 ha
 • 9-10 loturi: 40 ha
 1. Șef de șantier calificat în domeniul forestier: cu prezentarea obligatorie a certificatelor/diplomelor care atestă acest fapt (pentru fiecare lot în parte câte un responsabil de șantier). 

Documente care vor fi incluse în ofertă sunt următoarele:

 1. Cererea ofertantului de participare la licitație;
 2. Informațiile de calificare a ofertantului;
 3. Scrisoarea de garanție pentru participarea la licitație;
 4. Lista personalului cheie și calificările acestuia; 
 5. Echipamentele contractantului/ofertantului;
 6. Programul de executare a lucrărilor; 
 7. Lista de cantități cu indicarea prețurilor aferente, utilizând informația din proiectul de execuție și Lista de cantități;
 8. Copia autentificată de ofertant a Extrasului din Registrul de stat al entităților cu statut de persoană juridică și/sau a actului de înregistrare a entităților cu statut de persoană fizică;

Echipamentele esențiale care trebuie puse la dispoziție pentru executarea contractului de către ofertantul potențial câștigător trebuie să fie următoarele: 

‹ adv ›
 • Camion/alt mijloc de transport alternativ pentru transportarea materialului săditor și a altor materiale
 • Tractor cu puterea motorului de minim 80 CP
 • Remorcă
 • Plug
 • Grapă cu discuri
 • Cisternă de apă

Participantul la licitaţie va pregăti în original şi o copie a ofertei (documentelor) cu specificarea pe plicuri: „Originalul ofertei” și „Copia ofertei”.

În cazul apariţiei unor inexactităţi, Comisia de evaluare a autorităţii contractante se va conduce de original. Originalul şi copia ofertei vor fi semnate de Ofertant sau reprezentantul împuternicit. Acest drept trebuie să fie confirmat prin delegaţia  (procura) anexată la ofertă. 

Contractantul va fi selectat prin metoda Licitației Naționale Competitive (LNC/NCB) în conformitate cu Manualul de Achiziții al IFAD disponibil pe acest link.

‹ adv ›

Înainte de atribuirea contractului, procedura LNC/NCB prevede realizarea unei analize și o verificare a calificărilor și a performanțelor anterioare ale ofertanților. Metodologia utilizată pentru evaluarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic care va fi utilizată de către UCIP IFAD la evaluarea ofertelor este: prețul minim evaluat care corespunde cerințelor licitației.

Toate paginile ofertei trebuie semnate şi ştampilate de către Ofertant. Oferta participantului la licitaţie nu trebuie să conţină alte file, corectări, cu excepţia filelor corectate, confirmate prin semnătură şi ştampilă.

Originalul documentelor şi copia lor se sigilează în două plicuri separate cu inscripţia „Originalul ofertei” şi „Copia ofertei”, care împreună se vor sigila într-un plic suplimentar (comun).

Ofertele urmează a fi depuse în plicuri sigilate la sediul UCIP IFAD (Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 162, et. 13, bir. 1304) până la data de 15 septembrie 2022, ora 10:00, iar deschiderea ofertelor va avea loc prin intermediul platformei Zoom la data și ora anunțată în prealabil de UCIP IFAD. Ofertanții vor recepționa link-ul Zoom la emailul notat pe ofertă. 

Întrebările cu privire la licitație pot fi transmise la adresa de email: [email protected] până la data de 13 septembrie 2022, ora 12:00. UCIP IFAD va răspunde la întrebările recepționate până la 14 septembrie 2022, ora 12:00.

Pentru detalii: Nadejda Russu, Specialist superior în procurări, Ștefan cel Mare și Sfînt bd. 162, Chișinău, MD-2004, E-mail: [email protected], Tel. (022) 221 880.

‹ adv ›

Comentează

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

‹ adv ›

Recomandate

‹ adv ›

Recomandate

‹ adv ›