Agrobiznes vă prezintă programul celei de-a XXXIV-a ediții a expoziției internaționale specializate Moldagrotech (spring) 2019.

13 martie, miercuri
10:00 – 18:00 Programul expoziţiei MOLDAGROTECH (spring) Pav. central, spaţiile exterioare
11:00 Ceremonia de deschidere a Expoziţiei internaţionale specializate  MOLDAGROTECH, ediţia a XXXIV-a Pav. central
  11:45 – 14:15     Seminarul ”Agricultura conservativă în contextul neutralizării degradării solurilor și a sporirii fertilității cernoziomurilor”. Moderator: dr. Anatolie Tărâță

 

 1. Cadrul instituțional în promovarea și implementarea agriculturii conservative, dr. Iu. Moșoi, directorul IPAPS „Nicolae Dimo” – 7 min,

Discuții – 20 min

 1. Componenta sustenabilității solurilor în cadrul agriculturii conservative,dr. prof. univer., Gh. Jigău, președintele Societății Naționale a Moldovei de Știință a Solului – 7 min,

Discuții – 20 min

 1. Fertilizarea solurilor în agricultura conservativă, cerc. șt. Leah Nicolai, directorul Școlii de Agricultură Conservativă „Ivancea”, Orhei – 7 min,

Discuții – 20 min

 1. Refacerea preventivă a stării de calitate a stratului arabil compactat pentru implementarea cu succes a agriculturii conservative, dr.hab., prof. univer. Cerbari Valerian, șef laborator PedologieIPAPS „Nicolae Dimo” – 7 min,

Discuții – 20 min

 1. Discuții finale – 15 min.

 

 Organizatori:  Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „Nicolae Dimo” și Societatea Națională a Moldovei de Știința Solului

Sala de conferinţe,

pavilionul central

 

  14:30 – 16:30 Conferință Demo: AgroBourse 360 și posibilitățile digitale ale acesteia în serviciul fermierilor din Moldova»

 Organizator: ALTIAD

 

 

 

Sala de conferinţe,

pavilionul central

16:45 – 17:45 Seminar:

 

 1. Particularitățile de alimentație a animalelor agricole în perioada de primăvară – Coșman Sergiu, șef al laboratorului Nutriție și tehnologii furajere, 30 min.
 2. Tehnologia producerii laptelui calitativ de vacă – Focșa Valentin, șef al laboratorului Tehnologii de creștere și exploatare a bovinelor, 30 min.

 

Organizator:  Institutul Ştiințifico – Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară

 

 
14 martie, joi
10:00 – 18:00 Programul expoziţiei MOLDAGROTECH (spring) Pav. central, spaţii exterioare
9:30 – 11:00 Briefing în cadrul evenimentului „Agrogenerație 2019 (spring)”

        ( Moderator: dr., conf. univ., Melnic Iurie, Universitatea Agrară de Stat din Moldova)

 

1) Tema: Inul pentru ulei – importanţa şi tehnologia de cultivare

Referent: IAŢÎŞIN Denis, student an. 3, UASM.

       Conducător: DUBIŢ Daniela, conferențiar universitar, UASM.

 

2) Tema: Utilizarea led-urilor cu spectru roșu-albastru la producerea răsadurilor de legume

Referent: MALAI Cristian, student an. 3, UASM.

Conducător: STIOPCA Oleg, conferențiar universitar, UASM.

 

3) Tema: Productivitatea sorgului zaharat în funcţie de schema de semănat

Referent: STATNIC Mihail, student an. 3, UASM.

Conducător: DUBIŢ Daniela, conferențiar universitar, UASM.

 

4) Tema: Lucrarea solului în plantaţiile multianuale

Referent: FOCŞA Sergiu, student an. 3, UASM.

Conducător: ARNAUT Vitalie, lector universitar, UASM.

 

Organizator: Universitatea Agrară de Stat din Moldova

 

Sala de conferinţe,

pavilionul central

11:00 Desfăşurarea Concursului „Util pentru Moldova”.

Aprecierea mostrelor de către Comisia de concurs.

Pav. central, spaţii exterioare
11:30 – 13:00 Seminare:

1) ”Politici în domeniul protecției plantelor” – Veronica Tertea, șef al Direcției politici în domeniul protecției plantelor și siguranța alimentelor de origine vegetală din cadrul MADRM;

2) ”Mijloace biologice de combaterea organismelor dăunătoare”   Galina Vaculin, șef al filialei Î.S.”Protecţia Plantelor” din  or. Soroca.

 

Organizatori:  Direcția politici în domeniul protecției plantelor și siguranța alimentelor de origine vegetală din cadrul MADRM și filiala Î.S.”Protecţia Plantelor” din  or. Soroca

Sala de conferinţe,

pavilionul central

13:30 – 16:40 Seminar:

 1. Sortimentul culturilor pomicole, realizări și perspective –

R. Cozmic – dr. șt. agr., șef laborator Ameliorarea genetică a speciilor pomicole, 30 min.;

 1. Ameliorarea genetică a  speciilor pomicole –  P.Terinti – colab. șt. ,30 min
 2. Producerea materialului săditor devirozat (VF) în R.M.  L. Prodaniuc – dr. șt. agr., șef laborator Virusologie și protecția plantelor, M. Rapcea  dr. hab., cercetător științific principal, 30 min;
 3.  Particularitățile sistemului de tăiere în livezile intensive și superintensiveși tehnologii moderne pomicole – I.  Grosu – dr. șt. agr. șef laborator Pepinierit și tehnologii moderne pomicole, 30 min;
 4. Elaborarea proiectelor pentru fondarea noilor plantații perene  M. Chisili  dr. șt.agr. șef laborator Ecologie și proiectare,  M. Rapcea  dr.hab. șt.agr. cercetător științific principal, 30 min,;
 5. Particularitățile procedeelor agrotehnice, utilizate la vița de vie  Andrei Botnarenco  cercetător științific, IȘPHTA, 20 min;
 6. Particularitățile protecției viței de vie în anul 2019  Vitalie Cebanu – șef laborator Imunologie și protecția viței de vie,  20 min.

 

Organizator: IP Institutul Științifico – Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare

Sala de conferinţe,

pavilionul central

15 martie, vineri    
10:00 – 18:00 Programul expoziţiei MOLDAGROTECH (spring) Pav. central, spaţii exterioare
10:00 – 11:00 Seminar: Companiile agricole își pot îmbunătăți competitivitatea cu împrumuturi BERD și granturi UE.

 

Organizator: Linia de Creditare EU4Business-BERD

 

 

Sala de conferinţe,

pavilionul central

11:30 – 13:30 Seminar:  ” Tehnologiile de acumulare și conservare a umidității. Îmbunătățirea structurii solului și optimizări în agronomie ” –

Johann Tatzber. Fermier, agronom-consultant (Austria)

Organizator: AGROPROFI – TECH SRL

 

 

Sala de conferinţe,

pavilionul central

13:45 – 17:45  Masă rotundă:

 1. Susținerea agriculturii ecologice în RM – Marcela Stahi, șef Serviciu producție ecologică și produse cu denumire de origine din cadrul MADRM;

Organizator:  Serviciul producție ecologică și produse cu denumire de origine din cadrul MADRM

 

Sala de conferinţe,

pavilionul central

16 martie, sâmbătă
10:00 – 16:00 Programul expoziţiei MOLDAGROTECH (spring) Pav. central, spaţii exterioare
9:30 – 11:00 Conferința:

       Prezentarea proiectului Programului de dezvoltare și promovare a agriculturii conservative pentru anii 2020-2025.

(Moderatori: Vasile Șarban, șef, Direcția politici de producție, procesare și reglementare a calității produselor de origine vegetală, MADRM;

Marin Grama, consultant superior, Direcția politici de producție, procesare și reglementare a calității produselor de origine vegetală, MADRM)

 

 

Organizatori:

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;

Proiectul de Asistență Tehnică ENPARD în Republica Moldova.

Sala de conferinţe,

pavilionul central

11:00 Premierea învingătorilor Concursului internațional „Util pentru Moldova”.

Organizatori: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova; CIE „Moldexpo” S.A.

 

Pav. central

 In fiecare zi: §  Prezentări ale companiilor

 

Pav. central, spaţii exterioare

LASĂ UN COMENTARIU

Please enter your comment!
Please enter your name here