FOTO: agrointel.ro
- pub -

Primăvara înseamnă, în primul rând începutul vegetației pentru culturile agricole, dar și realizarea, de către fermieri, a lucrărilor care vin să sporească recolta. Specialiștii MADRM vin cu recomandări privind efectuarea acestora în exploatațiile agricole.

Culturi de câmp:

 • Evaluarea pieței și încheierea contractelor de livrare a producției agricole;
 • Evitarea trecerilor exagerate a tehnicii pe câmp;
 • Evitarea arăturii de primăvară;
 • Minimizarea lucrărilor solului în vederea păstrării rezervelor de apă în sol;
 • Alegerea culturilor în dependență de asolament și zona de cultivare (profit, competitivitate);
 • Asigurarea cu semințe de calitate, însoțite de Certificat de valoare biologică (raporturi contractuale și varietăți recomandate – Catalogul soiurilor de plante);
 • Respectarea termenului optim de însămânțare (1-16.04.2018 pe o durată de 5-6 zile), respectarea adâncimii însămânțării și a vitezei tehnicii la însămânțare;
 • Respectarea normei de însămânțare (în anii secetoși norma se va reduce cu 15-20%);
 • Efectuarea analizelor de laborator a solului la elemente nutritive și microelemente, nematozi ș.a.;
 • Administrarea corectă a fertilizanților;
 • Respectarea măsurilor agrotehnice pe întreaga perioadă de vegetație.

Culturi multianuale:

 • Definitivarea urgentă a tăierilor în uscat;
 • Tratamente cu preparate cuprice;
 • Menținerea unei agrotehnici corespunzătoare în plantație, inclusiv partea fitosanitară;
 • Efectuarea corectă a fertilizărilor.

Asigurarea riscurilor de producție:

 • Legea nr. 243 din 8.06.2004 privind asigurarea subvenționată a riscurilor în agricultură;
 • HG nr. 217 din 24.02.2005 pentru aprobarea Regulamentului privind subvenționarea asigurării riscurilor de producție în agricultură;
 • HG nr. 455 din 21.06.2017 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a resurselor din FNDAMR, submăsura 1.7. (la moment suprafața asigurată este în descreștere);
 • Situația cu Antigrindina 132 puncte rachetare, peste 1,6 mil. ha + 2-ă raioane în 2018 cu 11 puncte rachetare.
- pub -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here