‹ adv ›
‹ adv ›
‹ adv ›
marți, 26 septembrie, 2023
18.3 C
Chișinău
‹ adv ›
HomepageArticoleSubvenții pentru înfiinţarea, modernizarea şi defrişarea plantaţiilor multianuale - vezi regulamentul

Subvenții pentru înfiinţarea, modernizarea şi defrişarea plantaţiilor multianuale – vezi regulamentul

‹ adv ›
‹ adv ›

În cadrul Măsurii 1.2. Subvenţionarea investiţiilor pentru înfiinţarea, modernizarea şi defrişarea plantaţiilor multianuale, inclusiv a plantaţiilor viticole şi a plantaţiilor pomicole, pomicultorii pot solicita subvenții pentru investițiile făcute în acest sector.

În continuare, prezentăm mai multe informații despre regulamentul de subvenționare în cadrul acestei măsuri.

În cadrul măsurii sunt eligibili spre finanțare producătorii care au investit în: plantații multianuale pomicole (inclusiv nucifere), viticole, de arbuști fructiferi și de căpșun, plantații de culturi etero-oleaginoase.

Subvenția se acordă pentru plantațiile înființate:

 • pe o suprafaţă nu mai mică de 0,5 hectare;
 • în baza unui proiect sau, după caz, a unui plan general al plantaţiei;
 • cu soiuri înscrise în Catalogul soiurilor de plante și/sau cu soiuri înscrise în Catalogul comun al soiurilor de plante agricole al Uniunii Europene (The Common Catalogue of Varieties of Agricultural Plant Species), Catalogul soiurilor de specii de legume al Uniunii Europene (The Catalogue of Varieties of Vegetable Species), Catalogul comun al soiurilor de viță de vie al Uniunii Europene (The Common Catalogue of Varieties of Vine) și/sau în Sistemul informațional al materialului de înmulțire și plantare fructifer FRUMATIS (Fruit Reproductive Material Information System), cu prezentarea declarației pe propria răspundere a solicitantului de subvenție;
 • cu material săditor de la producători autorizaţi, inclusiv din străinătate, al cărui calitate poate fi confirmată prin certificat de valoare biologică;
 • la defrişarea plantaţiilor multianuale, pentru a beneficia de subvenţii, solicitanţii vor face dovada respectării condiţiilor de casare şi defrişare stabilite de actele normative în vigoare.

Suprafața maximă anuală eligibilă constituie 40 ha, separat, pentru înființarea plantațiilor multianuale, instalarea sistemului de suport și modernizarea acestuia, a echipamentului antigrindină și antiploaie, iar în cazul defrişării plantaţiilor multianuale neproductive – 100 ha.

Criterii de subvenționare pentru terenurile luate în arendă

În cazul în care producătorul a luat în arendă un teren agricol pe care dorește să înființeze o plantație multianuală sau să defrișeze o astfel de plantație și să beneficieze de subvenții în cadrul Măsurii 1.2, acesta trebuie să țină cont de faptul că:

‹ adv ›
 • termenul de arendă/comodat pentru terenurile agricole în scopul înfiinţării plantaţiilor multianuale, inclusiv echipament antigrindină/antiploaie, este de cel puţin 15 ani, calculat începând cu anul precedent celui de subvenționare;
 • pentru terenurile agricole destinate înfiinţării plantaţiilor de arbuşti fructiferi, coacăz, zmeur, agriş, mure, căpşun, termenul de arendă/comodat nu este mai mic de 5 ani, înregistrat în modul stabilit, calculat începând cu anul precedent celui de subvenționare;
 • în cazul defrișării plantațiilor pomicole/viticole sau al înființării plantațiilor de culturi aromatice termenul de arendă/comodat nu este mai mic de 3 ani și este valabil pînă la 31 decembrie a anului în curs.

Nu se admite înstrăinarea/darea în folosinţă sub orice formă a obiectului investiţiei pentru care a primit subvenția sau casarea, defrișarea plantațiilor multianuale pentru perioada de 5 ani de la accesarea subvențiilor.

Mărimea subvenţiei de care pot beneficia producătorii în cadrul Măsurii 1.2:

pentru înfiinţarea plantaţiilor pomicole, în funcţie de sistemul de cultură, tipul de portaltoi şi densitatea pomilor la un hectar:

Pentru livezile de măr, cu densitatea pomilor la hectar:

‹ adv ›
 • de la 833 pînă la 1 250 de bucăţi – 3 mii lei/ha
 • de la 1 251 pînă la 1 849 de bucăţi – 12 mii lei/ha;
 • de la 1 850 de pînă la 2 449 de bucăţi – 30 mii lei/ha;
 • de la 2 450 de bucăţi şi mai mult – 40 mii lei/ha, cu instalarea sistemului de irigare;
 • 3 100 bucăţi şi mai mult, inclusiv pentru păr, cu pomi altoiţi pe portaltoi vegetativ, cu vigoare slabă (măr – M-9; M- 26, Bud 62-396 şi păr – gutui tip A şi tip BA 29), conform schemelor de plantare indicate în proiectul de înfiinţare a plantaţiei multianuale – 70 mii lei/ha, cu instalarea sistemului de irigare;

Pentru livezile de cireș și prun altoit pe portaltoi vegetativ și dotate cu sisteme de irigare, cu densitatea pomilor la hectar:

 • de la 1 001 la 1 250 de bucăți – 60 mii lei/ha;
 • de la 1 251 la 1 666 de bucăți – 75 mii lei/ha;
 • peste 1 667 de bucăți – 90 mii lei/ha;

Pentru livezile pomicole altoite pe portaltoi vegetativ și dotate cu sisteme de irigare, în funcție de cultură și densitatea pomilor la hectar:

 • cais, de peste 800 de bucăți – 40 mii lei/ha;
 • vișin, păr și gutui, de peste 1001 bucăți, dotate și cu sistem de suport – 40 mii lei/ha;

Pentru livezile de vişin, cireş, cais, prun, piersic, nectarin, precum şi păr, gutui cu densitatea pomilor la hectar:

 • de la 400 pînă la 1 000 de bucăţi – 15 mii lei/ha;
 • de la 1001 bucăți și mai mult – 20 mii lei/ha;

Pentru înfiinţarea livezilor de nuc altoit, migdal şi alun – 18 mii lei/ha;

Pentru înfiinţarea plantaţiilor de cătină albă – 20 mii lei/ha;

Pentru înfiinţarea plantaţiilor de căpşun (cu densitatea plantelor la hectar de la 45 000 pînă la 50 999 de bucăţi) – 45 mii lei/ha, de la 51000 de bucăți – 50 mii lei/ha şi a plantaţiilor de afin (în substrat artificial acid), dotate cu sisteme de irigare, inclusiv plantate pe teren protejat – 50 mii lei/ha;

Pentru înfiinţarea plantaţiilor de arbuşti fructiferi dotate cu sisteme de irigare:

 • zmeur și mure – 60 mii lei/ha;
 • coacăz, (excepție fiind soiul Titania), goji, agriş și aronia – 30 mii lei/ha;

Pentru înființarea plantațiilor altoi şi portaltoi vegetativ, categoria biologică „bază”, de către pepinierele pomicole autohtone existente, ce dispun de o producere anuală de peste 150 mii plante și activează în conformitate cu prevederile Legii nr. 68/2013 despre semințe – 50 mii lei/ha;

Pentru înființarea plantațiilor viticole, în funcţie de categoria plantaţiilor, grupa de soiuri şi densitatea plantării:

 • plantaţii de preînmulţire altoi – 120 mii lei/ha, portaltoi – 100 mii lei/ha;
 • plantaţii-mamă de categoria „bază”: altoi – 100 mii lei/ha, portaltoi – 80 mii lei;
 • plantaţii cu soiuri de struguri de masă – 40 mii lei/ha;

d) plantaţii cu soiuri de struguri pentru vin, cu densitatea butucilor la hectar:

 • până la 3 000 – 15 mii lei/ha;
 • de la 3 001 pînă la 3 500 – 30 mii lei/ha;
 • de la 3 501 pînă la 4 000 – 35 mii lei/ha;
 • peste 4001 – 40 mii lei/ha;

Pentru înființarea plantațiilor cu culturi aromatice, medicinale și eterooleaginoase, în funcție de cultură, cuantumul va constitui:

 • trandafir de ulei – 6,0 mii lei per hectar;
 • isop, jaleș – 4,0 mii lei per hectar;
 • levănțică, roiniță, busuioc condimentar, mentă mentolică – 10 mii lei/ha;
 • gălbenele, in – 2,0 mii lei/ha.

Pentru instalarea sistemelor moderne de suport în plantaţiile viticole tinere de toate categoriile sub aspectul direcţiilor de utilizare a producţiei (struguri, coarde altoi şi portaltoi) şi modernizarea sistemelor de suporturi în plantaţiile pe rod/productive, în funcţie de tipul sistemelor de suporturi:

 • de tip „Pergolă/Tendone” – 100 mii lei/ha şi, respectiv, 120 mii lei/ha;
 • de tip „Gable” – 40 mii lei/ha şi, respectiv, 50 mii lei/ha;
 • spalier vertical cu pari din aliaje de metale, mase plastice şi dispozitive de fixare şi tensionare – 30 mii lei/ha şi, respectiv, 35 mii lei/ha;
 • spalier vertical cu pari din lemn confecţionaţi, trataţi cu antiseptici şi dispozitive de fixare şi tensionare – 25 mii lei/ha şi, respectiv, 30 mii lei/ha;
 • spalier vertical obişnuit cu pari noi din beton armat sau lemn – 20 mii lei/ha;

Pentru instalarea sistemelor de suporturi în plantaţiile pomicole tinere (până la intrarea pe rod), altoite pe portaltoi vegetativ și plantații bacifere tinere de tip spalier vertical, cu pari noi din beton armat sau lemn tratat antiseptic, utilizat pentru susținerea pomilor sau arbuștilor fructiferi pe direcția rîndului, achiziționate începând cu doi ani precedenți celui de subvenționare şi dat în exploatare începînd cu 1 noiembrie al anului precedent celui de subvenţionare – 50% din valoarea sistemului de suport, fără TVA, dar nu mai mult de 40 mii lei/ha;

Pentru echipament antigrindină nou, achiziționat în perioada a doi ani precedenți celui de subvenționare, inclusiv în rate – 50% din valoarea echipamentului. Subvenția se va calcula după achitarea ultimei rate şi trecerea în proprietate a echipamentului antigrindină, dar nu mai mult de 100 mii lei/ha;

Pentru echipament antiploaie nou, achiziționat în perioada a doi ani precedenți celui de subvenționare, inclusiv în rate, şi dat în exploatare începînd cu data de 1 noiembrie a anului precedent. Subvenţia se va calcula după achitarea integrală a ultimei rate şi trecerea în proprietate a echipamentului, în mărime de 40% din valoarea:

Plasei antiploaie, procurate separat, în cazul în care există instalat sistemul antigrindină, dar nu mai mult de 100 mii lei/ha;

Plasei combinate – antiploaie și antigrindină – dar nu mai mult de 200 mii lei/ha și în condiția în care cel puțin o parte din sistemul de protecție nu a fost subvenționat anterior;

Pentru defrişarea plantaţiilor multianuale (pomicole, nucifere și viticole, exceptând plantațiile de culturi bacifere) – 10,0 mii lei per hectar, cu asumarea și realizarea angajamentului de a întreține terenurile agricole conform bunelor practici agricole pentru următorii 3 ani.

Pentru echipament antiîngheț bazat pe apă, achiziţionat în perioada a doi ani de subvenţionare şi dat în exploatare începînd cu data de 1 noiembrie a anului în curs de subvenţionare – 50% din valoarea echipamentului, dar nu mai mult de 50 mii lei/ha;

Producătorii agricoli pot beneficia de subvenții majorate în cazul înființării plantațiilor:

1) viticole:

 • compacte cu suprafața de cel puțin 40 ha pe terenuri plane și 25 ha pe terenuri în pantă – cu 2,5 mii lei/ha;
 • destinate producerii produselor vitivinicole cu indicație geografică protejată/denumire de origine protejată, care posedă pașaportul tehnic al proiectului agreat printr-un aviz de către asociația/uniunea producătorilor de produse vitivinicole cu indicație geografică protejată/denumire de origine protejată în a cărei arie este amplasată plantația viticolă respectivă – cu 5,0 mii lei/ha;
 • cu soiuri de masă și pentru vin solicitate pe piețele de desfacere a strugurilor și cu soiuri pentru vin autohtone, a căror listă se aprobă de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, la propunerea asociațiilor de profil și a Oficiului Național al Viei și Vinului – cu 2,5 mii lei/ha;
 • cu material săditor de categorie „certificat”, cu material săditor de producție autohtonă – cu 2,5 mii lei/ha;

2) pomicole (altoite pe portaltoi vegetativ), nucifere, arbuști fructiferi și căpșun, cu material săditor de categorie biologică „certificat”, cu material săditor de producție autohtonă – cu 2,5 mii lei/ha;

3) de culturi aromatice, medicinale și eterooleaginoase, cu material săditor de producție autohtonă – cu 2,5 mii lei/ha.

Nu sunt eligibile spre subvenționare:

 • plantațiile pomicole înființate cu material săditor obținut prin metoda altoirii pe loc, în afara pepinierelor autorizate;
 • plantațiile multianuale care, în momentul inspectării, de către reprezentații Agenției, nu sunt întreținute corespunzător procedeelor agrotehnice (adică sînt plantații îmburuienate), cu excepția plantațiilor multianuale care, conform proiectului de înființare, dispun de tehnologie cu înierbare printre rânduri.

Citește și despre Subvenții pentru instalații de producere a energiei regenerabile.

Mărimea sprijinului financiar acordat unui producător agricol în cadrul unui an de subvenționare, cumulativ pe toate măsurile de sprijin, nu poate depăși suma de 5,0 mil. lei per beneficiar, iar pentru grupurile de producători valoarea sprijinului financiar se majorează cu 50% din valoarea subvenției autorizate.

Pentru mai multe detalii, consultați Regulamentul privind condițiile, ordinea și procedura de acordare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural.

‹ adv ›
‹ adv ›

1 Comentariu

Comentează

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

‹ adv ›

Recomandate

‹ adv ›

Recomandate

‹ adv ›

Comentarii