- pub -

Serviciul antifraudă nou creat în cadrul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), în perioada noiembrie 2017 – martie 2018, a demarat mai multe misiuni de identificare și analiză a riscurilor de fraudă, apărute în activitatea de gestionare a Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (FNDAMR), inclusiv a mijloacelor alocate din fondurile programelor de asistență externă, în urma cărora au fost depistate mai multe iregularități.

Potrivit datelor preliminare, în rezultatul acțiunilor întreprinse de Serviciul antifraudă, a fost prevenit acordarea nejustificată din FNDAMR, cu circa 8,130 mln. lei.

Potrivit AIPA, Serviciul antifraudă a înregistrat și efectuat 144 misiuni de evaluare a riscurilor de fraudă la dosare de subvenționare, din care 26 dosare examinate în teren, depistându-se un șir de iregularități, precum ar fi: nerespectarea tehnologiei de prelucrare conservativă a solului de către beneficiarii de subvenții; necorespunderea numerelor cadastrale indicate în actul de casare; nu au fost indicate clar numerele cadastrale pe care s-a efectuat investiția; indicarea altor numere cadastrale, decît cele indicate în cererea de casare a plantațiilor perene; numerele cadastrale indicate în contractul de arendă, având un alt proprietar decît cel indicat în contract; nerespectarea termenilor de defrișare; prezentarea datelor denaturate; defrișarea are loc înainte de a fi emisă decizia consiliului local privind casarea.

- pub -

Totodată, din numărul total de dosare examinate au fost constate iregularități la 24 de dosare, inclusiv, 4 dosare au fost transmise Procuraturii Generale în vederea examinării acțiunilor solicitanților prin prisma prevederilor art. 3521 din Codul Penal și a actelor întocmite; 2 dosare au fost declarate neeligibile; 17 dosare urmează a fi examinate suplimentar cu ieșirea în teren.

Astfel, drept urmare a cercetărilor interne și externe desfășurate de reprezentanții AIPA, în limetele competențelor legale, sunt sesizate organele de drept privind inițierea procedurilor în scopul elucidării cazurilor depistate, din partea producători agricoli, beneficiari de subvenții.

- pub -

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here