În data de 16 septembrie în incinta Universității Agrare de Stat din Moldova a avut loc ședința Consiliului de Dezvoltare Strategică Instituțională în baza scrisorii MADRM semnată de ministra Georgeta Mincu și adresată Consiliului de Dezvoltare Strategică Instituțională. În cadrul ședinței au fost discutate diverse subiecte, inclusiv cele ce țin de optimizarea cheltuielilor în cadrul instituției și optimizarea statelor de personal.

Cu referință la datele prezentate de Serviciul știință, educație și extensiune rurală din cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului în Informația din data de 17.09.2019 „Cheltuielile pentru întreținerea unui student la Universitatea Agrară se aliniază celor de la universitățile din occident”, administrația universității vine cu următoarele precizări:

  1. Conform Raportului Cercetării statistice anuale N-4-edu prezentat anual instituțiilor abilitate, inclusiv MADRM, în cadru UASM și-au făcut studiile în anii 2017-2018 – 4158 studenți, inclusiv 1255 buget și 2903 la contract; 2018-2019 – 3914 studenți, inclusiv 1179 buget și 2735 la contract, iar în anul 2019-2020 – 3886 studenți, inclusiv 1235 buget și 2651 la contract (pentru anul 2019-2020 datele vor fi prezentate până în 10 octombrie curent cu precizările de rigoare).
  2. Numărul cadrelor didactice și didactico-științifice pentru anul 2017-2018 a fost de 269,5 unități, în anul 2018-2019 de 292 unități, iar în anul 2019-2020 este în proces de definitivare, dar la sigur va fi cu mult mai mic de cât în anii precedenți, deoarece numărul de ore s-a redus de la 188 mii ore 2018-2019 la 145 mii ore 2019-2020.
  3. Raportul numărului de studenți și număr de cadre didactice și didactico-științifice pentru anul 2017-2018 a fost de 1 cadru didactic la 15,43 studenți total sau de 1 cadru didactic la 10,23 studenți cu coeficientul de 0,4 la cei 2335 studenți cu frecvență redusă; în anul 2018-2019 de 1 cadru didactic la 13,4 studenți total sau 1 cadru didactic la 8,8 studenți cu coeficientul de 0,4 la cei 2254 studenți cu frecvență redusă, iar în anul 2019-2020 este în proces de definitivare, dar la sigur va fi cu mult mai mare raportul de cât în anii precedenți, deoarece numărul de ore s-a redus de la 188 mii ore 2018-2019 la 145 mii ore 2019-2020, iar numărul de studenți s-a micșorat neesențial.
  4. Numărul de îngrijitori de încăperi, planificat în anul 2018 a fost de 117, iar în anul 2019 de 89 persoane cu o reducere semnificativă de 28 persoane. Suprafața totală a imobilelor, care necesită deservire este de 97 mii m2.
  5. Numărul măturătorilor planificat în anul 2018 – a fost de 38 de persoane, iar 2019 de 28 persoane, reducere – 10 persoane. Suprafața totală a terenului aflată în gestiunea UASM constituie 38ha, iar suprafața din preajma imobilelor, care necesită să fie salubrizată de către măturători este de aproximativ 30ha.
  6. Începând cu anul 2016 cheltuielile de energie înregistrează o descreștere.

Totodată, prorectorul pentru activitate științifică Ilie Cercel și Valerian Balan, șeful Școlii doctorale au menționat că, în anul 2019 în UASM se definesc 8 proiecte instituționale aplicative și fundamentale în activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare incluse în Bugetul de Stat cu suma de 731 mii de lei, a căror rezultatele științifice sunt destinate mediului socio-economic. În cadrul acestor proiecte, sunt antrenați 64 cadre științifice, didactico-științifice, doctoranzi și studenți.

LASĂ UN COMENTARIU

Please enter your comment!
Please enter your name here