‹ adv ›
duminică, 27 septembrie, 2020
20 C
Chișinău
‹ adv ›

Concurs de finanțare a proiectelor de infrastructură pentru anul 2021 în cadrul IFAD VII

‹ adv ›

Recente

Ion Cojocaru, legumicultor: „Investițiile în agricultură trebuie și pot fi făcute inteligent”

Legumicultura este o ramură tradițională pentru agricultura din țara noastră și afacerile  din acest domeniu pot deveni profitabile datorită investițiilor făcute inteligent....

În România se lansează AgTech TM by Agroland, primul program de dezvoltare a inovației în agricultură

AgTech TM by Agroland, primul program complet de incubare de startup-uri din România care stimulează și susține inovația în agricultură, se extinde...

Procedura de evidență a zilierilor ar putea fi simplificată. Se propune metoda „voucher”

După ce mai mulți agricultori au precizat că procedura de evidență a zilierilor este complicată, iar birocrația este la ordinea zilei în...

Struguri de masă, cu până la 40% mai puțini în acest an

În cel mult 2 săptămâni, viticultorii din țara noastră încheie campania de recoltare a strugurilor de masă.Potrivit lor,...
‹ adv ›
‹ adv ›

Proiectului de Reziliență Rurală (IFAD VII) anunță concurs pentru recepționarea cererilor de finanțare a proiectelor de infrastructură pentru anul 2021.

Obiectele de infrastructură și beneficiari eligibili

Tipuri de infrastructură eligibile pentru finanțare în zona rurală:

 • Construcţia reţelelor de alimentare cu apă pentru irigare (aceste sisteme vor include: conducta de aprovizionare de apă de la sursa de apă până la câmp, bazin de acumulare/ stocare a apei (la necesitate), stație de pompare (la necesitate), care va oferi condițiile necesare pentru înființarea culturilor cu valoare înaltă și adoptarea practicilor de irigare cu economisirea apei în zonele agricole);
 • Construcția/reparația segmentelor de drum și poduri (pentru a asigura accesul în toate condițiile meteorologice la zonele de producție agricolă și la întreprinderilor de prelucrare a produselor agroalimentare);
 • Construcţia/Reabilitarea iazurilor sau lacurilor de captare a apei pentru irigare (pentru a asigura in exclusivitate folosirea apei la irigare şi ca sursă de apa pentru animalele domestice şi sălbatice).

Detalii Beneficiarii și criteriile de eligibilitate

Grupul-client, care poate beneficia de asistență financiară în valoare maximă de 200 000 dolari SUA  poate fi format doar din persoane juridice: întreprinderi mici şi mijlocii, Gospodării Țărănești, grupuri de producători din spațiul rural, care practică activități agricole.

‹ adv ›

Pentru obținerea granturilor, Grupul-client trebuie să întrunească următoarele criterii de eligibilitate:

 1. Grupul-client va fi format din cel puțin 4 agenți economici;
 2. Toți agenții economici, membri ai Grupului-client trebuie să fie înregistrați și să aibă activitate agricolă în spațiul rural;
 3. Eligibil se consideră doar agenții economici care au activitate economică în domeniul agriculturii sau procesării producției agricole de cel puțin 2 ani.
 4. Toți membrii Grupului-client sunt de acord să participe cu cofinanțare, din sursele proprii, în valoare bănească la volumul minimului stabilit de program;
 5. Membrii Grupului-client trebuie să mențină evidența contabilă conform standardelor naționale;
 6. Fiecare membru al Grupului-client trebuie să lucreze teren propriu sau arendat cu o suprafața nu mai mare de 100 ha, după datele anului de raportare 2019, (se referă la Rețele de aprovizionare cu apă pentru irigare).
 7. Companiile Grupului-client, care au acționar/fondator o persoană care este concomitent acționar/fondator la o altă întreprindere membru al aceluiași Grup-client, vor fi considerate/înregistrate în calitate de membru a Grupului-client doar o singură dată/la o singură companie.

Beneficiarii neeligibili: Grupul-client care nu vor întruni următoarele criterii nu vor fi eligibili pentru finanțare:

 1. Cererile pentru obiecte de infrastructură publică rurală de care vor beneficia mai puțin de 4 agenți economice;
 2. Obiectul de infrastructură este în proces de evaluare pentru a fi finanțat de alte agenții donatoare sau din bugetul de stat;
 3. Cererile pentru proiecte care au un impact negativ asupra mediului ambiant;
 4. Grupul-client include agenți economici care nu au activitate agricolă;
 5. Informația prezentată în cererea de finanțare și documentele de apelare sunt eronate;
 6. Proiectul de infrastructură propus este cu caracter preponderent social;
 7. Cererea depusă de APL și Grup-client  care include cel puțin un agent economic  care a beneficiat anterior de grant UCIP IFAD pentru același tip de infrastructura (se referă la tipurile de infrastructură: 1. Segmente de drum și pod; 2. Iazuri sau lacuri de captare a apei pentru irigare) va fi considerat neeligibilă;
 8. Nu este asigurată colectarea contribuției minime de la membrii Grupului-client format din agenți economici;
 9. Cererea este depusă de Grup-client și APL care deja a beneficiat de 3 granturi pentru infrastructură publică rurală din sursele programelor IFAD.
 10. Obiectul de infrastructură de tipul: Construcţia/Reabilitarea iazurilor sau lacurilor de captare a apei pentru irigare, care:
 • nu vor satisface cerințele privind cantitatea și calitatea apei pentru irigare şi pretabilităţii solurilor.
 • vor fi utilizate/date în arendă pentru piscicultură (creşterea peştelui).

Modul de participare la concurs

Granturile sunt acordate în baza rezultatelor concursului anunțat și a rezultatelor evaluării cererilor de finanțare, înaintate de APL în colaborare cu grupul-client către UCIP IFAD. Pentru obținerea suportului financiar grupul-client va trebui să întreprindă următoarele:

‹ adv ›

Pasul I.

Va analiza și va identifica necesitățile de dezvoltare a infrastructurii din comunitatea unde își desfășoară activitatea, ca fiind de primă necesitate pentru ameliorare și care ar duce la dezvoltarea economică a afacerii agenților economici.

Pasul II.

‹ adv ›

Va studia condițiile generale de participare la concurs pentru obținerea suportului financiar de construcție a obiectelor de infrastructură publică rurală publicate de UCIP IFAD și cerințele de prezentare a documentelor stipulate în anunțul de lansare a concursului pentru anul respectiv.

Pasul III.

Va convoca adunarea comună a agenților economici, potențialilor membri ai Grupului-client și Primărie, va discuta necesitatea de participare la concurs, rata de cofinanțare la construcția obiectului de infrastructură publică rurală și va alege organul de conducere și reprezentare a grupului-client la ședințele comune de lucru cu UCIP IFAD pe perioada de implementare a proiectului.

Pasul IV.

Va completa Formularul de aplicare  pentru IFAD VII și va întocmi setul de documente solicitate conform condițiilor de concurs (vedeți Modelele de documente) şi le va depune la UCIP IFAD în perioada indicată. Grupul-client poate depune doar o singură cerere pe an.

Pasul V.

Grupul-client Cererea de finanțare a căruia a fost admisă la etapa II de Calificare, va prezenta la UCIP IFAD suplimentar:

 • Studiul de pre-fezabilitate a proiectului investițional (UCIP IFAD va acorda asistența financiară necesară);
 • Proiectul de construcție, investigații geologice, hidrologice, actele, certificatele și alte documente referitoare la obiectul de infrastructură (doar dacă Grupul-client le deține la momentul depunerii actelor);
 • Alte documente suplimentare solicitate de UCIP IFAD, specifice proiectului investițional (certificat de calitate a apei; permisiune de utilizare a apei de organele abilitate, aviz ecologic etc.).

Condițiile de finanțare şi evaluare

Condiţiile de finanţare:

 1. Terenul și/sau obiectul de infrastructură pentru care se solicită finanţare trebuie să fie la balanța Primăriei.
 2. Grupul-client trebuie să fie format din cel puţin 4 agenţi economici care au activitate economică în domeniul agriculturii sau procesării producției agricole de cel puțin 2 ani.
 3. Contribuția minimă solicitată din partea beneficiarilor va fi numai în valoare bănească în mărime stabilită în funcție de tipul infrastructurii:
 • Reţele de alimentare cu apă pentru irigare
 1. cel puțin 15% (inclusiv până la 7% din contribuția APL) pentru beneficiarii care participă pentru prima dată.
 2. cel puțin 30% (pentru a doua participare, inclusiv până la 15% contribuția APL) pentru solicitanții din grupul de clienți care au beneficiat anterior de investiții în infrastructură, finanțați din proiectul anterior CPIU IFAD;
 3. cel puțin 50% (a treia participare, inclusiv până la 25% din contribuția APL)din valoarea totală estimată a investiției.

Notă: Cererea Grupului client compus din solicitanți care nu au beneficiat anterior de acest tip de infrastructură va fi considerată ca o cerere de participare pentru prima dată(cu contribuția de 15%), chiar dacă APL au mai beneficiat anterior de proiecte precedente finanțate de UCIP IFAD pentru construirea unui sistem de alimentare cu apă pentru irigare.

 • Segmente de drum și pod

1. cel puțin 50% (inclusiv până la 35% din contribuția APL).

 • Iazuri sau lacuri de captare a apei pentru irigare
 1. cel puțin 10% (inclusiv până la 5% din contribuția APL).

Condițiile de evaluare a cererilor de finanțare:

Cererile de finanțare vor fi evaluate în două etape:

 • etapa I: Pre-calificare;
 • etapa II: Calificare.

La etapa de pre-calificare va fi formată o Comisie de evaluare a Cererilor de finanțare, care va verifica dacă acestea sunt complete şi corespund cerinţelor de calificare. Proiectele care au prezentat cererile de finanţare completate corect şi care corespund cerinţelor de calificare, vor fi vizitate de membrii Comisiei de evaluare a Cererilor de finanțare în scopul verificării veridicității informației prezentate și corespunderii condițiilor pentru implementarea proiectului de infrastructură publică rurală.

La etapa de Calificare, cererile de finanțare vor fi clasificate conform Sistemului de Clasificare a Obiectivelor în ordinea descreșterii scorului acumulat. Pentru finanțare vor fi selectate cererile care au acumulat cel mai mare scor, până la alocarea completă a sumei prevăzute în bugetul anului, pentru anul în care urmează să fie implementat proiectul de infrastructură.

Lista proiectelor selectate va fi recomandată Comisiei de Selectare și Aprobare a Granturilor Competitive spre aprobare şi finanţare ulterioară.

Pachetele de documente vor fi prezentate în plic sigilat cu indicarea denumirii concursului, numele beneficiarului și datele de contact la adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 162, bir.1303, mun. Chișinău până la data de 24 septembrie 2020.

Pentru întrebări sau clarificări ne puteți contacta la adresa: [email protected] sau la tel: 022 22 30 75.

Alăturați-vă grupului Agrobiznes Club pe Viber pentru a afla ultimele prețuri și informații despre vânzarea-cumpărarea produselor agricole, ofertele disponibile și stabili parteneriate cu producători sau cumpărători din zonă!

‹ adv ›

Citește și ›

UCIP IFAD aniversează 20 de ani de activitate! 95,3 milioane de dolari investite în Republica Moldova

Începând cu anul 2000 şi până în prezent, Guvernul Republicii Moldova a semnat șapte acorduri de finanţare cu Fondul Internaţional pentru Dezvoltare...

Oleg Dimcea, legumicultor: Vrem să majorăm suprafața serelor, cererea pentru legume este tot mai mare

De la un solariu micuț în care creștea legume pentru consumul propriu și, mai rar, pentru comercializare, a ajuns să producă legume...

Video

Advertoriale ›

Ion Cojocaru, legumicultor: „Investițiile în agricultură trebuie și pot fi făcute inteligent”

Legumicultura este o ramură tradițională pentru agricultura din țara noastră și afacerile  din acest domeniu pot deveni profitabile datorită investițiilor făcute inteligent....
00:07:21

VIDEO. Slatava Grup, reprezentant oficial și exclusiv în R. Moldova al companiei Ningbo Sunjoy Agroscience

Ningbo Sunjoy Agroscience Co. Ltd este una dintre cele mai mari uzine de stat din China producătoare de pesticide.
‹ adv ›

Info

Newsletter-ul Agrobiznes, în creștere. Avem 8.000 de abonați la moment

Dragi prieteni, Newsletter-ul pe care unii dintre voi îl primiți cu regularitate în fiecare luni și joi dimineață a ajuns să numere...

Webinar: Stimularea cooperării producătorilor și procesatorilor agricoli prin comunicare

Astăzi, 18 Septembrie 2020, începând cu orele 16:00, pe platforma de comunicare digitală ZOOM, se va desfășura cea de-a 3-a sesiune de...
‹ adv ›

Recomandate

Un tânăr din România a preluat ferma de subzistență a tatălui său și a transformat-o într-o afacere de succes

Un tânăr curajos din Iaşi a transformat ferma de subzistenţă a familiei în una modernă, cu bani europeni. Pornind aproape de la...

Un parc agroindustrial cu depozit pentru cereale va fi construit în Găgăuzia

Un parc agroindustrial cu depozit pentru cereale va fi construit în satul Avdarma, regiunea Comrat. Implementarea proiectului a devenit posibilă datorită unui...

Rusia, cel mai mare cultivator de sorg în Europa. Franța și Ungaria – pe locurile 2 și 3

În pofida climatului cu totul special din această primăvară, Europa a înregistrat în 2020 o creştere substanţială a suprafeţelor cultivate cu sorg,...

În România se lansează AgTech TM by Agroland, primul program de dezvoltare a inovației în agricultură

AgTech TM by Agroland, primul program complet de incubare de startup-uri din România care stimulează și susține inovația în agricultură, se extinde...
‹ adv ›