‹ pub ›
1 C
Chișinău
1 C
Chișinău
‹ pub ›
‹ pub ›

Concurs pentru finanțarea proiectelor de infrastructură pentru anul 2020 în cadrul Proiectului de Reziliență Rurală

Recomandate

Moldova a ajuns cel mai mare importator de ceapă din Ucraina

Potrivit analiștilor proiectului EastFruit, de la sfârșitul săptămânii trecute, Ucraina a început încărcarea loturilor de ceapă pentru Turcia și...

Alte 6 companii vinicole moldovenești ar putea obține permisul de a exporta pe piața rusă

Experții Rosspotrebnadzor vor inspecta pe parcursul săptămânii curente 6 companii vinicole moldovenești, în contextul examinării extinderii listei de companii...

UCIP IFAD: Concurs privind amenajarea pieței agricole din satul Horești, Ialoveni

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD, din numele beneficiarilor programului, invită companiile interesate să prezinte oferte pentru participarea la...
‹ pub ›

Advertoriale

Creditul AgroCredo de la MAIB: De la mic gospodar – la mare proprietar

Eşti agricultor şi ai nevoie rapid de bani pentru finanţarea cheltuielilor legate de desfăşurarea activităţii în agricultură? Moldova Agroindbank îţi pune la dispoziţie AgroCredo, un...

Veștile bune circulă repede! Timac Agro a dat start Tombolei Timac East 4×4

UPDATE: 28.01.2020 Vezi actul adițional la Regulamentul Programului de Fidelizare „TIMAC EAST la puterea 4X4” Ai tracțiune integrală și drone pentru a urmări culturile fertilizate cu...
‹ pub ›
‹ pub ›

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Proiectelor IFAD anunță concurs pentru recepționarea cererilor de finanțare a proiectelor de infrastructură pentru anul 2020 în cadrul Proiectului de Reziliență Rurală.

Obiectele de infrastructură  și beneficiari eligibili

Tipurile de infrastructură eligibile pentru finanțare în zona rurală:

 • Construcţia reţelelor de alimentare cu apă pentru irigare (aceste sisteme vor include: conducta de aprovizionare de apă de la sursă până la câmp, bazin de acumulare/ stocare a apei (la necesitate), stație de pompare (la necesitate), care va oferi condițiile necesare pentru înființarea culturilor cu valoare înaltă și adoptarea practicilor de irigare cu economisirea apei în zonele agricole);
 • Construcția / reparația segmentelor de drum și poduri (pentru a asigura accesul în toate condițiile meteorologice la zonele de producție agricolă și la întreprinderile de prelucrare a produselor agroalimentare);
 • Construcţia/Reabilitarea iazurilor sau lacurilor de captare a apei pentru irigare (pentru a asigura în exclusivitate folosirea apei la irigare şi ca sursă de apă pentru animalele domestice şi sălbatice).

Beneficiarii și criteriile de eligibilitate

‹ Link Sponsorizat ›

Grupul-client care poate beneficia de asistență financiară în valoare maximă de 200 de mii de dolari poate fi format doar din persoane juridice: întreprinderi mici şi mijlocii, Gospodării Țărănești, grupuri de producători din spațiul rural, doar care practică activități agricole.

Pentru obținerea granturilor Grupul-client trebuie să întrunească următoarele criterii de eligibilitate:

 • Grupul-client va fi format din cel puțin 4 agenți economici;
 • Toți agenții economici, membri ai Grupului-client trebuie să fie înregistrați și să aibă activitate economică în spațiul rural;
 • Eligibil se consideră doar agenții economici care au activitate economică în domeniul agriculturii sau procesării producției agricole de cel puțin 2 ani;
 • Toți membrii Grupului-client sunt de acord să participe cu cofinanțare la volumul minimului stabilit de program din sursele proprii;
 • Membrii Grupului-client trebuie să mențină evidența contabilă conform standardelor naționale;
 • Companiile Grupului-client, care au acționar/fondator o persoană care este concomitent acționar/fondator la o altă întreprindere, membru al aceluiași Grup-client, vor fi considerate/înregistrate în calitate de membru a Grupului-client doar o singură dată/ la o singură companie.

Beneficiarii neeligibili: Grupul-client care nu va întruni următoarele criterii nu vor fi eligibili pentru finanțare:

 • Cererile pentru obiecte de infrastructură din care vor beneficia mai puțin de 4 întreprinderi agricole;
 • Obiectul de infrastructură este în proces de evaluare pentru a fi finanțat de alte agenții donatoare sau din bugetul de stat;
 • Cererile pentru proiecte care au un impact negativ asupra mediului ambiant;
 • Grupul-client include agenți economici care nu au activitate agricolă;
 • Informația prezentată în cererea de finanțare și documentele de apelare sunt eronate;
 • Proiectul de infrastructură propus este cu caracter prioritar social;
 • Cererea este depusă de localitatea cu aceiași solicitanți din grupul-client care doresc să participe pentru a doua oară pentru infrastructura de același tip (se referă la tipurile de infrastructură: 1 segmente de drum și pod; 2 iazuri sau lacuri de captare a apei pentru irigare) va fi considerată neeligibilă;
 • Nu este asigurată colectarea contribuției minime de la membrii grupului-client formată din agenți economici;
 • Cererea este depusă de Grup-client din localitatea care deja a beneficiat de 3 granturi pentru infrastructură (se referă doar la rețele de alimentare cu apă pentru irigare) din sursele programelor IFAD;
 • Obiectul de infrastructură de tipul: Construcţia/Reabilitarea iazurilor sau lacurilor de captare a apei pentru irigare, care: nu vor satisface cerinţele de calitate a apei pentru irigare şi pretabilităţii solurilor sau vor fi utilizate/date în arendă pentru piscicultură (creşterea peştelui).

  Modul de participare la concurs

‹ pub ›

Granturile sunt acordate în baza rezultatelor concursului anunțat și a rezultatelor evaluării cererilor de finanțare, înaintate de grupul-client către UCIP-IFAD. Pentru obținerea asistenței financiare Grupul-client va trebui să întreprindă următoarele:

Pasul I – va analiza și va identifica necesitățile de dezvoltare a infrastructurii din comunitatea unde își desfășoară activitatea, ca fiind de primă necesitate pentru ameliorare și care ar duce la dezvoltarea economică a afacerii agenților economici.

Pasul II – va studia condițiile generale de participare la concurs pentru obținerea asistenței financiare de construcție a obiectelor de infrastructură publicate de UCIP-IFAD și cerințele de prezentare a documentelor stipulate în anunțul de lansare a concursului pentru anul respectiv.

Pasul III – va convoca adunarea comună a agenților economici, potențialilor membri ai Grupului-client și Primărie, va discuta necesitatea de participare la concurs, rata de cofinanțare la construcția obiectului de infrastructură și va alege organul de conducere și reprezentare a grupului-client la ședințele comune de lucru cu UCIP-IFAD pe perioada de implementare a proiectului.

Pasul IV – va completa Formularul de apelare pentru IFAD VII și va întocmi setul de documente solicitate conform condițiilor de concurs şi le va depune la UCIP-IFAD în perioada indicată. Grupul-client poate depune doar o singură cerere pe an.

Pasul V – Grupul-client a căruia Cererea de finanțarea fost admisă la etapa II de Calificare, va prezenta la UCIP-IFAD suplimentar:

 • Studiul de pre-fezabilitate a proiectului investițional (UCIP-IFAD va acorda asistența financiară necesară);
 • Proiectul de construcție, investigații geologice, hidrologice, actele, certificatele și alte documente referitoare la obiectul de infrastructură (dacă Grupul-client le deține la momentul depunerii actelor);
 • Alte documente suplimentare solicitate de UCIP-IFAD, specifice proiectului investițional (certificat de calitate a apei; permisiune de utilizare a apei de organele abilitate, aviz ecologic etc.).

Condițiile de finanțare şi evaluare

 • Obiectul de infrastructură pentru care se solicită finanţare trebuie să fie la bilanțul Primăriei;
 • Grupul-client trebuie să fie format din cel puţin 4 agenţi economici;
 • Contribuția minimă solicitată din partea beneficiarilor va fi numai în numerar în dependență de tipul infrastructurii.

Reţele de alimentare cu apă pentru irigare

 • cel puțin 15% (inclusiv până la 7% din contribuția APL) pentru beneficiarii care participă pentru prima dată;
 • cel puțin 30% (pentru a doua participare, inclusiv până la 15% contribuția APL) pentru solicitanții din grupul de clienți care au beneficiat anterior de investiții în infrastructură, finanțați din proiectul anterior CPIU-IFAD;
 • cel puțin 50% (a treia participare, inclusiv până la 25% din contribuția APL) din valoarea totală estimată a investiției.

Notă: Cererea Grupului-client compus din solicitanți care nu au beneficiat niciodată anterior de acest tip de infrastructură va fi considerată ca o cerere de participare pentru prima dată (cu contribuția de 15%), chiar dacă APL au mai beneficiat anterior de proiecte precedente finanțate de CPIU-IFAD pentru construirea unui sistem de alimentare cu apă pentru irigare.

Segmente de drum și pod

 • cel puțin 50% (inclusiv până la 35% din contribuția APL).

Iazuri sau lacuri de captare a apei pentru irigare

 • cel puțin 10% (inclusiv până la 5% din contribuția APL).

Condițiile de evaluare a cererilor de finanțare:

Cererile de finanțare vor fi evaluate în două etape:

 • etapa I: Pre-calificare
 • etapa II: Calificare

La etapa de pre-calificare va fi formată o Comisie de evaluare a Cererilor de finanțare, care va verifica dacă acestea sunt complete şi corespund cerinţelor de calificare. Proiectele care au prezentat cererile de finanţare completate corect şi care corespund cerinţelor de calificare, vor fi vizitate de membrii Comisiei de evaluare a cererilor de finanțare în scopul verificării veridicității informației prezentate și corespunderii condițiilor pentru implementarea proiectului de infrastructură.

La etapa de Calificare, cererile de finanțare vor fi clasificate conform Sistemului de Clasificare a Obiectivelor în ordinea descreșterii scorului acumulat. Pentru finanțare vor fi selectate cererile care au acumulat cel mai mare scor, până la alocarea completă a sumei prevăzute în bugetul anului, pentru anul în care urmează să fie implementat proiectul de infrastructură. Lista proiectelor selectate va fi recomandată Comisiei de Selectare și Aprobare a Granturilor Competitive spre aprobare şi finanţare ulterioară.

Pachetele de documente vor fi prezentate în plic sigilat cu indicarea denumirii concursului, numele beneficiarului și datele de contact la adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 162, bir.1303, mun. Chișinău până la data de 12 aprilie 2019.

Pentru informații suplimentare accesați următorul link.

‹ pub ›
‹ pub ›

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Vă rugăm să introduceți numele dvs. aici

‹ pub ›

Ultimele Subiecte

Alte 6 companii vinicole moldovenești ar putea obține permisul de a exporta pe piața rusă

Experții Rosspotrebnadzor vor inspecta pe parcursul săptămânii curente 6 companii vinicole moldovenești, în contextul examinării extinderii listei de companii aprobate pentru export pe piața...

UCIP IFAD: Concurs privind amenajarea pieței agricole din satul Horești, Ialoveni

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD, din numele beneficiarilor programului, invită companiile interesate să prezinte oferte pentru participarea la licitaţia privind procurarea lucrărilor civile...
‹ pub ›

Video

Alte Subiecte

‹ pub ›