16 C
Chișinău
‹ adv ›
marți, 4 august, 2020
16 C
Chișinău
‹ adv ›

Licitație: Selectarea unei companii pentru elaborarea Strategiei Naționale de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural

‹ adv ›

Recente

Totalurile primelor 6 luni ale 2020: Unde am exportat produse de origine animalieră

Conform datelor oferite de Agenția pentru Siguranța Alimentelor, în perioada ianuarie-iunie 2020, Republica Moldova a exportat peste 3 220,247 tone de produse de...

Producător: Anul acesta nu vom avea nici porumb. Câmpurile sunt 100% compromise de secetă

Starea culturilor din grupa a doua, în special porumb, în Vulcănești este extrem de rea. Potrivit fermierilor, în o bună parte din...

Tratează semințele în siguranță! Echipamente de protecție și alte premii pentru fermierii care cumpără Austral® Plus

În sezonul 2020, Syngenta a adus în Moldova singurul insecto-fungicid pentru tratarea semințelor de cereale de pe piața noastră – Austral® Plus....

Cel mai tânăr agricultor din Fălești: Și acasă poți să câștigi bani, noi cunoaștem adevăratul preț al pâinii

Dincolo de probleme și greutăți, unii tineri pășesc pe tărâmul agriculturii cu multă încredere și optimism. Nu este pentru prima dată când...
‹ adv ›
‹ adv ›

În cadrul Programului Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (PRRECI), finanțat de Facilitatea Globală de Mediu (GEF) şi implementat de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă (UCIP IFAD), o atenție deosebită este atribuită sporirii capacităților de adaptare a întreprinderilor agricole la schimbările climaterice, ce le va permite să depășească provocările critice de mediu, prin investiții într-o infrastructura rurală productivă.

La moment MADRM a inițiat procesului de elaborare a noii Strategii pentru dezvoltarea sectorului agricol și mediului rural, începând cu anul 2021. Noua Strategie va contribui la implementarea pilonului 1 și 4 al Strategiei Naționale de Dezvoltare ,,Moldova 2030″, respectând angajamentele privind implementarea Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030, și adaptarea acesteia la necesitățile de dezvoltare a sectorului, Acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, asigurând, în același timp, continuitatea activităților prevăzute în actuala Strategie, cum ar fi;

 • reducerea nivelului de sărăcie în mediul rural, prin crearea condițiilor favorabile pentru majorarea veniturilor celor mai săraci membri ai societatii rurale;
 • Creșterea competitivității sectorului agroalimentar,;
 • adaptarea producătorilor agricoli la schimbările climaterice;
 • stimularea creșterii activităților agricole strategice si de afaceri in mediul rural.

La elaborarea unei noi strategii de dezvoltare durabilă urmează să se utilizeze o abordare complexă a sectorului, ghidând dezvoltarea domeniilor economic, de mediu și rural, respectiv dezvoltarea acestora pe termen lung.

‹ adv ›

OBIECTIVELE GENERALE ȘI SPECIFICE

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD anunță prezentul concurs pentru selectarea unei companii de consultanță, sau a unui consorțiu de organizații cu experți calificați în domeniu (în continuare numit prestator), care în conlucrare cu un expert internațional selectat și contractat de oficiul  central IFAD vor presta următoarele servicii:

Scopul elaborării acestor documente rezidă în identificarea acțiunilor ce vor asigura dezvoltarea durabilă a sectorului și a unui management eficient al resurselor naturale aferente acestuia – reper important în identificarea problemelor majore din sector, dar și a unor soluții optime pentru rezolvarea acestora.

‹ adv ›

I.            Criterii minime de eligibilitate față de Prestator/Ofertant:

II Componența și cerințele de calificare a echipei de experți:

 1. Liderul echipei;
 2. Cel puțin un expert în  economie, finanțe, administrarea afacerii;
 3. Cel puțin un expert din domeniul politicilor agricole și dezvoltare rurală;
 4. Cel puțin un expert din domeniul protecției mediului.

Cerințe de calificare pentru personalul cheie:

‹ adv ›

Liderul echipei:

 1.  Studii superioare în Economie, Management, Finanțe, Statistică;
 2. Cel puțin 10 ani de experiență în domeniul managementului proiectelor; cercetărilor macroeconomice, dezvoltare economică, comerț extern, aspecte sociale etc.;
 3. Experiență în elaborarea Studiilor de Fezabilitate, a documentelor de politici de dezvoltarea pentru instituțiile statului (strategii, programe, foaie de parcurs, (minim acceptabil 1 document), elaborate în ultimii 3 ani.
 4. Cunoașterea limbii engleze

Expert în științe economice:

 1.  Studii superioare în domeniul științelor economice;
 2. Cel puțin 10 ani de experiență în domeniul cercetărilor, elaborarea documentelor de politici în domeniul agriculturii
 3. Experiență în elaborarea Studiilor de Fezabilitate, a documentelor de politici de dezvoltarea pentru instituțiile statului în domeniul agricol (strategii, programe, foaie de parcurs, (minim acceptabil 1 document), elaborate în ultimii 3 ani.
 4. Cunoașterea limbii engleze

Expert în domeniul politici agricole:

 1. Experiență în domeniul cercetării politicilor agricole și dezvoltare rurală;
  1. Experiență de cel puțin 10 ani în prestarea serviciilor de consultanță, în efectuarea analizei politicilor domeniului agricol și dezvoltare rurală;
  1. Experiență în elaborarea Studiilor de Fezabilitate, expertiză în cercetare, advocacy și a documentelor de politici de dezvoltare pentru instituțiile statului (strategii, programe, foaie de parcurs, (minim acceptabil 1 document).
  1. Cunoștințe privind politicile agricole în UE și a cerințelor Acordului de asociere UE-RM;
  1. Cunoașterea limbii engleze

Expert în domeniul protecției mediului:

 1. Studii în domeniul ecologiei și protecția mediului;
 2. Experiență de cel puțin 10 ani în domeniul ecologia și protecția mediului;
 3. Experiență în expertiză și cercetare, evaluarea impactului asupra mediului ca urmare a activității agricole, în ultimii 5 ani (minim acceptabil 1 document).
 4. Cunoașterea limbii engleze.
 1. Criterii de calificare pentru includerea în lista scurtă

Companiile de consultanță vor fi calificate p/u includerea în lista-scurtă în baza următoarelor criterii:

*Fiecare expert va fi evaluat după gradul de studii, numărul total al anilor de experiență și experiența specifică solicitată la concurs, conform punctului II din prezentul anunț.

Prestatorul de servicii va fi selectat în conformitate cu metoda de Selectare a consultanților (CQS) expusă în Manualul de Procurări IFAD.

Scrisoarea de exprimare a interesului va include materiale și informațiile care demonstrează experiența și calificarea ofertantului, completată conform modelului Scrisorii de Exprimare a Interesului publicată pe site-ul UCIP IFAD în rubrica Achiziții, Licitația 31/20 PRRECI.

Expresiile de interes vor fi transmise în scris la adresa de mai jos (personal, prin poștă, sau e-mail) până la 27.07.2020, ora 9:00.

Vă mai informăm că orice modificare sau distorsionare a informației prezentate în formularul de concurs poate duce la descalificarea companiei DVS.

Mai multe informații pot fi solicitate în scris la adresa indicată mai jos:

 • Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD) Attn: Nicolae Babără, Specialist Procurări, of.  1307, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 162,  Chișinău, MD-2004,  Republica Moldova.
 • E-mail: [email protected]
‹ adv ›
‹ adv ›

Citește și ›

A fost publicat manualul – Agricultura Conservativă. Vezi unde îl poți găsi

Recent, a fost publicat un nou manual care a fost conceput cu scopul promovării şi prezentării publicului interesat cele mai actuale studii...

Câțiva producători din Cioburciu au reabilitat unica cale de acces către câmpurile agricole, cu suportul UCIP IFAD

Pentru producătorii din Cioburciu, Ștefan Vodă, lipsa unei infrastructuri integre îi încurca să realizeze eficient procesul de producere. Accesul către terenurile agricole...

Video

Advertoriale ›

Tratează semințele în siguranță! Echipamente de protecție și alte premii pentru fermierii care cumpără Austral® Plus

În sezonul 2020, Syngenta a adus în Moldova singurul insecto-fungicid pentru tratarea semințelor de cereale de pe piața noastră – Austral® Plus....

Moldova Agroindbank lansează oferta pentru întreprinderile micro: Recalculează şi Refinanţează

Faci parte din businessul micro?Ai contractat în grabă un credit scump? Îţi doreşti să achiţi o rată lunară...
‹ adv ›

Info

Syngenta angajează Reprezentant vânzări cultura mare pentru Zona de Nord

Suntem o companie globală cu sediul central în Elveția și operațiuni pe tot globul. Cultura noastră este diversă și incluzivă, iar munca...

C.Î. Agrostoc și Intterra organizează webinarul „Parteneriat pentru revoluționarea digitalizării agriculturii în Moldova”

Data organizării – 04 august 2020, ora 15:00;Durata – max 1 h.Veți putea urmări evenimentul pe pagina de...
‹ adv ›

Recomandate

Confirmarea zvonurilor. Incertitudine pe piața cerealieră internă. Ce-i face pe producătorii de grâu să stocheze recolta în hambare?

Crescătorii de animale cu care, acum câteva săptămâni, am luat legătura susțin unanim că, producătorii de grâu din țară ezită să-și vândă...

Syngenta angajează Reprezentant vânzări cultura mare pentru Zona de Nord

Suntem o companie globală cu sediul central în Elveția și operațiuni pe tot globul. Cultura noastră este diversă și incluzivă, iar munca...

Ce conține dosarul de acordare a compensației pentru prejudicii provocate de secetă și grindină. Termenul limită de depunere

Cabinetul de miniștri a aprobat recent Regulamentul de acordare a compensațiilor pentru a acoperi parțial prejudiciile din sectorul agricol cauzate de calamitățile naturale.

Mihail Rurac: Încă nimeni în lume lucrând solul nu a obținut victorie în lupta cu seceta

Despre seceta din acest an, dar și problemele tot mai grave cu care se confruntă și se vor confrunta în continuare agricultorii...
‹ adv ›