‹ adv ›
‹ adv ›
‹ adv ›
miercuri, 19 iunie, 2024
26.2 C
Chișinău
‹ adv ›
HomepageAnaliticaDe cine este stagnată omologarea soiurilor - răspunsul autorităților

De cine este stagnată omologarea soiurilor – răspunsul autorităților

‹ adv ›

Comentarii

‹ adv ›

Omologarea soiurilor noi de plante este una dintre principalele probleme ce constituie factor limitativ de dezvoltare a sectorului, în special pomicol.

Mai multe soiuri de plante solicitate pe piața externă nu sunt omologate în Moldova. Pe de altă parte, este permis importul soiurilor înregistrate în Catalogul European, pentru acestea însă nu sunt acordate subvenții.

Drept rezultat, în Moldova a apărut fenomenul de plantare a soiurilor noi, care nu sunt înregistrate în Catalogul soiurilor de plante omologate în Moldova, lucru în special valabil pentru speciile măr sau cireș.

Soiurile înregistrate sub alte denumiri nu pot fi exportate în țări ce solicită certificat pentru soiul exportat, dacă soiul nu este declarat.

O altă problemă abordată de fermieri este aceea că mulți care au lansat afaceri în nucicultură, neavând o analiză a pieței, s-au orientat după soiurile înregistrate în catalog, le-au plantat, iar acum supraltoiesc livezile.

Statul nu poate să-și asume responsabilitatea de a acorda subvenții pentru soiurile ce nu au fost testate. În cazul pierderilor înregistrate de producător la cultivarea acestora, nu vor fi achitate impozite și produsă valoare.

‹ adv ›

Reprezentanți ai MADRM, dar și ai Comisiei de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante au explicat care sunt principalele motive din care este tărăgănat procesul de înregistrare a soiurilor solicitate și cum stau lucrurile.

În Moldova, ca și în orice țară europeană, sistemul de producere și comercializarea se bazează pe:

  • înscrierea soiului în catalogul comun al soiurilor de plante sau a unei țări – în baza convenției UPOV;
  • producerea materialului semincer în conformitate cu recomandările OECD;
  • certificarea calității materialui semincer și săditor în baza prevederilor normative ale asociației ISTA.

În Lista soiurilor de plante admise temporar pentru testare în condiţii de producţie sunt soiuri ce datează mai mult de 10 ani, de ce nu au fost incluse în Catalog la capitolul soiuri omologate?

„Producătorii au depus cerere pentru a fi testate soiurile. Pentru soiurile incluse în această listă în anii 2007, 2008 sau în ultimii ani au fost depuse cereri, însă aceste soiuri nu au fost înregistrate deoarece agenții care au depus cereri pentru testare nu au prezentat autorizația de la ameliorator. Fiind membri ai UPOV trebuie să respectăm cerințele și nu putem înregistra soiul fără această confirmare, deoarece avem nevoie de o confirmare juridică”, explică Ruslan Tabacari, preşedintele CSTSP.

*Nu poate fi înregistrat un soi ce are protecție juridică, fără acordul amelioratorului.

Soiurile ce nu au protecție juridică, pot fi înregistrate?

„Asociația Moldova Fruct a solicitat înregistrarea mai multor soiuri. Noi am primit la testare și unele soiuri pentru care nu avem acordul amelioratorului, respectiv, acestea nu au fost înregistrate, însă soiurile pentru care avem temei legal de a realiza testarea și a le omologa, după ce au trecut perioada și au corespuns cerințelor, au fost înregistrate. Unii producători au depus cerere pentru a testa soiurile, dar nu au prezentat darea de seamă obligatoriu. Pentru acestea așteptăm rezultatele și vor fi omologate în următorii ani”.

‹ adv ›

*Pentru culturile pomicole este necesar un termen de testare de minim un an de la intrarea pe rod.

Importarea soiurilor și producerea culturilor bacifere, pentru care avem puține soiuri omologate în ce condiții este posibilă?

Pentru culturile bacifere care includ mai puțin de 10 soiuri în Catalog, este posibilă suplinirea acestora cu soiuri omologate în UE, ce nu au fost incluse în catalogul național.

„Acestea pot fi importate și subvenționate. Posibilitatea a fost oferită pentru a compensa activitatea insuficientă a instituțiilor științifice și imposibilitatea Republicii Moldova de a merge într-un pas cu cerințele de pe piețele internaționale. Pentru culturile bacifere, schimbul de soiuri este mult prea rapid decât posibilitățile noastre”, a explicat Vasile Șarban, Șef Direcție Politici de producție, procesare și reglementare a calității produselor de origine vegetală din cadrul MADRM.

Pentru a evita cultivarea soiurilor depășite de timp, în Legea nr 85 din 2012 este prevăzută posibilitatea importului soiurilor neînregistrate pentru formarea loturilor demonstrative – aici vorbim de lista soiurilor temporar admise pentru testare în condiții de producție.

„Există lacune ce pot fi interpretate ca o greșeală în condițiile perceperii prevederilor legislative: Pentru ca persoana care importă în țară un soi nou, îl aduce în concordanță cu normele legale (testare, înregistrare) să nu suporte mari cheltuieli pentru perioada de testare s-a luat hotărârea ca soiul să fie testat în condiții de producție (la producător) să fie înființat pe o suprafață nu mai mare de un ha în o zonă, iar preprezentanții comisiei de stat să aibă acces la aceste loturi. După expirarea timpului de la plantare până la intrarea pe rod, inclusiv un an pe rod, comisia decide dacă soiul poate sau nu fi înregistrat. Soiul este înregistrat dacă depășește martorul după toate caracteristicile în toate zonele de testare”.

*Lista soiurilor de plante admise temporar pentru testare în condiţii de producţie – va fi exclusă începând cu anul viitor din Catalog.

Cum poate fi soluționată problema înregistrării soiurilor?

„Încurajăm producătorii să testeze oficial soiurile. Am discutat cu asociațiile de profil, AGEPI, ANSA, ISPHTA. Am ajuns la concluzia că este necesară încheierea contractelor în baza cărora o parte din cheltuieli și le va asuma asociația, dar soiurile vor fi incluse în catalog cu menținerea ulterioară a acestora de către institut. Spre regret însă, nu avem rezultatul scontat. Unele soiuri au fost transmise spre testare, dar nu am obținut rezultatele planificate. Nu este exclus că soiurile se vor comporta foarte bine pe teritoriul țării, dar acest lucru trebuie testat, pentru a evita pierderile de bani din bugetul de stat produse la acordarea subvențiilor”.

Există posibilitate ca agenții economici să suporte doar cheltuieli de menținere, nu și testare, dacă soiurile importate ar fi fost declarate inițial, iar Comisia de Stat le-ar fi monitorizat.

Producătorii, la importarea soiurilor neomologate, dar pe care doresc să le cultive pe teritoriul țării trebuie să înainteze o solicitare la Comisia de Stat.

Comisia testează soiul sau acest lucru îl face producătorul, fiind monitorizat de Comisia de Stat și achitând taxele necesare testării. Dacă soiul este aprobat spre cultivare, omologat, producătorul-importator va achita taxa de menținere în catalog.

De ce în Catalog sunt incluse soiurile ce nu mai sunt solicitate pe piață sau cultivate?

Menținătorul acestor soiuri este ISPHTA. Evident, acestea ar trebui excluse din lista soiurilor, dar menținute în fondul genetic. Atâta timp cât nu avem fond genetic în cadrul institului, nu putem exclude soiurile respective. Atunci când vom avea laborator de virusologie, depozitariu, soiurile vechi vor fi excluse. Aceste soiuri au valoare pentru amelioratori. Dar, acest lucru nu înseamnă că soiurile sunt recomandate pentru a produce fructe și a le comercializa.

Avem teren al statului, dar acesta nu poate fi utilizat

Din 2015 este aprobată Hotărârea de Guvern nr 415 ce ține de Calitatea materialului săditor pomicol care nu poate fi implementată deoarece nu avem un laborator de metrologie.

Institul de horticultură nu poate intra în dreptul de menținător, nu are baza materială pe care să o furnizeze pepinierelor. Instituția ar trebui să livreze doar material de înmulțire, nu să producă material săditor.

Când va fi creat un un astfel de laborator funcțional, care să corespundă cerințelor?

Dacă am dispune de resurse, ar fi creat rapid. Bani au fost identificați, însă, din 2017 nu putem obține 2 hectare de teren pentru crearea acestuia. Începând cu anul 2019, toate terenurile se află în gestiunea Agenției Proprietate Publică. Terenul de la Institut nu este încă înregistrat. Acesta aparține stațiunii de cercetare Codru, care a preluat toate terenurile. Până în prezent stațiunea se află în insolvabilitate, iar institutul nu are acces la aceste terenuri. Sperăm să se soluționeze problema. Însă, spre regret, până a obține cele 2 hectare, a fost pierdută oportunitatea de lansare a laboratorului prin intermediul Proiectului Livada Moldovei.

Solicitarea de soiuri noi trebuie să vină din partea producătorului agricol. Institutul, prin identificarea soiurilor noi, ameliorare, trebuie să contribuie la înregistrarea acestora. Tot asociația trebuie să declare dacă soiul este multiplicat în pepiniere ce nu au permis de multiplicare.

Cât costă testarea, înregistrarea și omologarea unui soi?

„Potrivit regulamentului nr 43 din 15.01.2013, 100 de euro costă depunerea cererii, testarea de un an pentru introducere în catalog costă 400 de euro, înregistrarea 250 de euro și menținerea în catalog 1-4 ani de zile este 60 de euro, de la 5 la 9 ani – 100 de euro, iar pentru perioada mai mare de 9 ani 120 de euro. Dacă producătorul testează pe terenul propriu, costul este de 100 de euro pentru un an de zile, iar înregistrarea 250 de euro și aceleași taxe de menținere în catalog. Nu avem dreptul să iradiem din catalog soiurile depășite de timp dacă pentru acestea sunt achitate taxele necesare”.

Ce acte trebuie să prezinte un producător pentru înregistrare?

„Procura – dreptul de multiplicare pe teritoriul Republicii Moldova. Se stabilește un contract între CSTSP și agent economic. Se depune cererea de solicitare și descrierile pentru fiecare plantă”.

Pepinieriștii trebuie să solicite înregistrarea soiurilor, obțin și dreptul de exclusivitate asupra acestora. Fiind declarați ca menținători, trebuie să genereze și material de înmulțire.

Ulterior, menținotărul poate oferi și altor pepiniere dreptul de multiplicare. Spre regret, în Moldova, acest lucru nu este respectat. Astfel, acesta tot ar putea constitui un motiv de ce nu sunt înregistrate soiurile.

În plus, prin lege este interzisă eliberarea certificatelor pentru valoarea biologică de categoria Prebază, dar la noi acestea, totuși, sunt oferite.

Astfel, lanțul de înregistrare și omologare a soiurilor devine defectuos, iar soluția ar putea fi identificată doar dacă toate instituțiile și persoanele interesate ar colabora mai eficient.

‹ adv ›

Comentează

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

‹ adv ›

Recomandate

‹ adv ›

Recomandate

‹ adv ›