FOTO: aggeek.net

O bună parte din câmpurile destinate culturilor agricole din țara noastră sunt prelucrate cu aplicarea sistemului convențional de lucrare a solului. Astfel, toamna, practic în toată țara, se observă câmpuri arate. Lucrările ce au devenit o „obișnuință” pentru agricultori pot fi eficient înlocuite implementând sistemul de lucrare conservativă a solului, inclusiv prin utilizarea tehnologiei „mini till”.

Boris Boincean, doctor habilitat, cercetător la Institutul de Cercetare pentru culturile de câmp „Selecția”, a menționat pentru Agrobiznes că sistemul conservativ de agricultură presupune o tehnologie complexă de cultivare realizată prin: respectarea asolamentului, fertilizarea solului cu îngrășăminte organice și minerale și implementarea sistemului minim de lucrare.

„Sistemul conservativ de lucrare a solului include și sistemul „mini till”. El este un pas spre o dezvoltare durabilă a agriculturii, dar pe departe suficient pentru a răspunde provocărilor cu care se confruntă agricultorii în Republica Moldova, în deosebi problemelor legate de secete frecvente și eroziunea solului. Lucrarea solului folosită separat, ba chiar în condiţiile minimalizării ei, nu contribuie la ameliorarea calităţii solului. Avantajele sistemului conservativ de agricultură au fost dovedite şi demonstrate pe un areal geografic foarte larg, cu diferită textură a solului şi condiţii climaterice diferite. Interesul faţă de sistemul mini till creşte în condiţiile scumpirii preţurilor la mijloacele de producţie (carburanţi, pesticide, fertilizanţi) şi încălzirii globale manifestată prin secete frecvente, inundaţii şi eroziunea solului. Este evident că, tranziţia la sistemul conservativ în Republica Moldova nu poate fi efectuată fără schimbări radicale în sistemul existent de agricultură, care necesită susținere instituțională sau politică. Extinderea sistemului conservativ în Republica Moldova va permite de a face nişte paşi reali în promovarea dezvoltării durabile a sectorului agrar cu beneficii economice, ecologice şi sociale”, a spus Boris Boincean.

Pe lângă eficiența economică înaltă, acesta prezintă și alte avantaje vădit necesare solului, printre care:

  • se reduce eroziunea solului provocată de apă sau vânt;
  • se evită distrugerea structurii și tasării solului, datorită reducerii trecerilor mașinilor agricole;
  • se mărește cantitatea de materie organică în sol;
  • se reduc pierderile de apă din sol, resturile vegetale asigurând acoperirea parțială a solului.

Din punct de vedere economic, sistemul asigură economisirea resurselor financiare prin reducerea cantității utilizate de carburanți și lubrifianți, datorită efectuării mai multor lucrări agricole într-o singură trecere a terenului. La fel, un aspect important este mărirea productivității muncii.

Oleg Negură, agricultor cu o experiență în domeniu de peste 20 de ani, s-a convins de eficacitatea implementării sistemului „mini till”. Chiar dacă sistemul a înregistrat succese importante în țările dezvoltate, precum SUA sau Canada, acesta susține că agricultura conservativă nu este doar „un vis” al producătorilor autohtoni și poate fi implementată cu succes și în Moldova.

„Am început activitatea în agricultură încă în anul 1996. Acum 5 ani am început testarea sistemului de lucrare minimă a solului pe câmpurile de rapiță, grâu, orz, mazăre. Cele mai importante avantaje le consider a fi: reducerea substanțială a cheltuielilor pe care le aveam la lucrarea solului și, evident, mai puține treceri cu tehnica pe câmp – respectiv a fost redusă tasarea solului. Practic, este efectuată doar discuirea sau lucrarea cu cizelul după culturile, cum ar fi floarea soarelui, ce lasă multe resturi vegetale și pot influența calitatea semănatului. Rezultate bune și recolte înalte pot fi obținute și semănând direct, fără efectuarea lucrărilor solului post-recoltare. În rest, solul practic „se odihnește” tot anul”, a explicat producătorul.

Evident, tehnica cu care pot fi efectuate lucrările mini-till nu costă puțin, iar cheltuielile pe care trebuie să le suporte fermierii deseori nu pot fi acoperite de sine stătător. Oleg Negură, însă, spune că a găsit o soluție eficientă și o bună parte din prețul semănătorii pe care a procurat-o i-a fost restituită datorită asistenței financiare oferite de UCIP-IFAD sub formă de grant.

„Îmi doream mult o semănătoare mini-till, însă costul acesteia era destul de mare și ar fi trebuit să achit acest credit mulți ani. Însă, în cadrul unui seminar regional am aflat despre posibilitățile de a obține suport în cadrul Programului IFAD. Eram sigur de ceea ce îmi doresc și am decis să particip în cadrul programului. Am completat ușor formularul de participare, în principiu, nu am întâlnit ceva dificultăți sau neclarități. Mai apoi, am aflat despre faptul că am devenit unul dintre beneficiarii care au fost aprobați spre finanțare. Semănătoarea mini-till costa 450 de mii de lei, dintre care 200 de mii au fost oferite ca porțiune de grant în cadrul Proiectului “Granturi pentru finanțarea măsurilor de adaptare a sistemelor de producere agricolă la schimbările climatice”. Această semănătoare prezintă o mulțime de avantaje, semințele fiind încorporate cu precizie în sol, la adâncimea setată, fără utilizarea excesivă a semințelor și fără a lăsa goluri după semănat. Consider această semănătoare optimă pentru agricultori. Anul trecut am semănat porumb, floarea soarelui, grâu și rapiță, ultimele două culturi în sistemul mini-till, deoarece semănătoarea este destinată pentru culturi cerealiere și asigură distanța între rânduri de 15 cm. Sunt foarte mulțumit că am avut ocazia de a reduce substanțial cheltuielile suportate la procurarea semănătorii datorită suportului UCIP-IFAD”.

Oleg Negură planifică să procure încă o semănătoare mini-till, pentru a aplica sistemul minim de lucrare a solului și pentru culturile ce sunt semănate la distanță mai mare între rânduri, cum ar fi porumbul sau floarea soarelui. Producătorul susține că „acum munca în câmp este mult mai ușoară”.

„Pe viitor, planific să procur și o semănătoare mini-till pentru culturi prășitoare (porumb și floarea soarelui), adică culturile a căror distanță recomandată de semănat între rânduri este de 70 cm. La moment, aceste două culturi sunt cultivate în gospodărie în sistemul convențional de lucrare a solului cu întoarcerea brazdei. Ținând cont de asolament, atunci când trebuie să semănăm floarea soarelui sau porumbul, arăm solul înainte de însămânțarea terenului și semănăm cu semănătoarea obișnuită. În sistemul mini-till arătura este înlocuită cu lucrarea cu cizelul sau discuire. O metodă mai reușită de a reduce cheltuielile nu am găsit încă”.

Dacă sistemul de lucrare a solului mini-till este aplicat pe un sol ușor și afânat, iar culturile sunt selectate în mod corect, pătrunderea rădăcinilor plantelor nu este stânjenită de lipsa unor lucrări mai profunde. Mai mult, reducerea lucrărilor și resturile rămase pe suprafața solului ajută la restabilirea structurii degradate a solului, provocată de lucrări excesive. Respectiv, aplicarea sistemului conservativ de lucrare a solului devine o soluție eficientă și pentru producătorii din Republica Moldova, nu doar pentru cei din străinătate.

1 COMENTARIU

  1. Agricultura Conservativă nu are nimic în comun cu mini-till. Mini -till -lucare minimă necesara pentru a cultiva plantelele.
    Agricultura Conservativă se bază perturbare mecanica minima, ( adica fara lucrare)

LASĂ UN COMENTARIU

Please enter your comment!
Please enter your name here