Satele din Moldova trebuie să devină moderne, bogate și să asigure condiții de muncă și de trai pentru toată populația. Politica de dezvoltare agricolă și rurală are o influență semnificativă asupra dezvoltării economice a zonelor rurale, dar și asupra situației de mediu și sociale.

În cadrul Adunării Generale a Rețelei Naționale pentru Dezvoltare Rurală (RNDR) s-a discutat despre reușitele, dar și planurile de viitor ale celei mai mari organizații de fermieri din țară. Totodată, organizația și-a modificat statutul din structură informală în asociație obștească.

Aurelia Bondari, președintele RNDR, a remarcat că, această platformă a reușit, pe parcursul acestui an, să vină cu mai multe propuneri de îmbunătățire atât a cadrului legislativ, cât și a celui regulatoriu pentru a dezvolta zonele rurale.

„Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală a fost constituită în anul 2018 și a fost formată drept o platformă informală de discuții și dialog. În cadrul acestei rețele sunt implicate toate sectoarele societății, inclusiv sectorul public, privat și asociativ. Această platformă este unică în Republica Moldova, deoarece în premieră reprezentanții sectoarelor amintite s-au întrunit pentru a discuta problemele stringente din mediul rural. Pe parcursul primului an de activitate au fost create grupuri de lucru, unde s-au implicat toți cei interesați de subiectele și problemele lansate. La finele acestui an avem promovate mai multe inițiative legislative, modificări a cadrului regulatoriu, care în final va aduce beneficii, resurse financiare, proiecte și instrumente pentru dezvoltarea spațiului rural. Cu acest suport sperăm să fie create noi locuri de muncă, oportunități pentru toate grupele și zonele, inclusiv pentru cele defavorizate. Credem că, această structură este una de perspectivă, care ajunge la decizii prin consens și noi credem în eficiența și rezultatele rețelei. La moment, avem 100 de membri și ne-am adunat pentru a dezbate rapoartele de activitate și totodată, ne-am propus să înregistrăm juridic această rețea pentru a  dispune de mai multe oportunități de dezvoltare.”

Dorin Andros, secretar de stat al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a subliniat că, rețeaua este un partener important în promovarea și implementarea politicelor naționale de dezvoltare în domeniul agro-alimentar, dar și dezvoltării rurale.

Reprezentantul Delegației UE în Moldova Gintautas Baranauskas, a menționat că, dezvoltarea rurală și agricultura sunt în stare să aducă o contribuție semnificativă în crearea locurilor de muncă, creșterea econimică. 

„Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală este o structură care reunește părțile interesate, care au drept scop îmbunătățirea activităților de dezvoltare rurală. Această rețea serveștre drept centru de disemiare a informației cu privire la implementarea politicelor de dezvoltare rurală, a Proiectelor în acest domeniu, dar și a altor inițiative care au drept scop îmbunătățirea vieții oamenilor din localități”.

Potrivit agricultorilor, una dintre principalele probleme pentru dezvoltarea rurală este migrarea populației, din cauza lipsei locurilor de muncă. Membrii rețelei consideră că prin implicare activă se pot elabora și implementa Proiecte ce vor contribui la dezvoltarea satelor din Republica Moldova.

„Ne-am constituit în acest an, după care am participat la mai multe seminare de școlarizare pentru a putea implementa Proiecte de dezvoltare rurală. Participăm la Adunarea generală pentru a totaliza activitățile desfășurate pe parcursul acestui an. Apreciez că, a fost elaborat un plan ce conține mai multe propuneri de îmbunătățire a finanțării Grupurilor de Acțiune Locală. Sperăm că GAL-le formate să contribuie la dezvoltarea rurală. În aceste grupuri deciziile sunt adoptate de către membrii societății, sau comunității unde activează această structură. Astfel spus, deciziile se iau de jos în sus, de către cei care cunosc cel mai bine situația din sector și sunt cointeresați pentru a dezvolta localitățile lor”, ne-a spus Petru Flocosu, membru al GAL-lui „Calea Dropiei” și fondatorul Alianței Fermierilor din raionul Drochia.

„Rețeaua de Dezvoltare Rurală este o platformă benefică inclusiv pentru producătorii agricoli. Este un loc unde se pot întâlni membri unei comunități pentru a discuta despre problemele cu care se confruntă. Am creat recent platforma Regională Nisporeni, iar cei care au devenit membrii au fost încântați de posibilitățile pe care le oferă această rețea. Consider că ,este absolut normal ca toate procesele ce se referă la tehnologii, comercializare să fie auzite, iar inițiativa trebuie să intervină din partea de jos, este un principiu al democrației. Nu poate exista o economie puternică fără producători, mai ales că noi suntem o țară agrară, noi producem și exportăm peste 75% din produsele agro-alimentare. Producătorii agricoli trebuie să fie auziți de autoritățile care adoptă legi. Iar rețeau este o oportunitate de a ne expune problemele și de a găsi împreună soluțiile cel mai bune pentru localitatea noastră”, a remarcat Petru Ionel, director executiv al Organizației Regionale Nis-Agroinform.

În cadrul ședinței au fost semnate două Acorduri de Parteneriat între RNDR cu doi actori cheie din domeniul agricol și rural, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului precum și Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură. Acordul are drept scop facilitarea dialogului constructiv dintre toți actorii interesați pentru dezvoltarea politicelor publice eficiente, pentru îmbunătățirea nivelului de trai în mediul rural din Republica Moldova.

Printre obiectivele RNDR pentru anul viitor se numără sporirea competitivităţii producţiei agroalimentare locale, dar şi consolidarea agricultorilor în cooperative de producere.

LASĂ UN COMENTARIU

Please enter your comment!
Please enter your name here