ULTIMELE ARTICOLE

A avut loc a treia ședință lunară a „Grupurilor de Lucru Tematice din cadrul Rețelei Naționale Rurale din Moldova”

0
A treia ședință lunară a celor 3 Grupuri de Lucru Tematice (GLT), care au fost înființate și activează în cadrul Rețelei Naționale Rurale (RNR) din Moldova, a avut loc joi, 28 februarie 2019 în incinta Summit Convention Centre din Chisinau. Cele 3 grupuri de lucru tematice pe următoarele teme specifice au fost lansate la 2 noiembrie 2018 în cadrul ședinței Comitetului de Administrare al RNR:
 • GLT1. Agricultură și Mediu, cu tematica în acest an: „Irigarea și utilizarea durabilă a apelor subterane”;
 • GLT2. Procesarea alimentelor, cu tematica în acest an: „Prelucrarea produselor agro-alimentare tradiționale la scară mică”;
 • GLT3. Dezvoltare rurală, cu tematica în acest an: „Turism rural – provocări și perspective”.
Scopul ședinței a fost de a formula și aproba concluziile și recomandările finale pentru cele trei rapoarte finale privind subiectele examinate. Grupurile de lucru tematice urmează să organizeze în luna aprilie curent, la Chișinău, o conferință publică deschisă, la care vor prezenta concluziile și recomandările destinate oficialilor din cadrul ministerelor relevante, organelor guvernamentale și organizațiilor publice competente și vor cere ca opiniile lor să fie auzite. Rețeaua Națională Rurală a fost creată în rezultatul colaborării dintre proiectele: a) „Asistență tehnică pentru implementarea Contractului de Reformă Sectorială: Programul European de Vecinătate pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (ENPARD)” și b) „Facilitarea implicării active a societății civile în dialogul de politici agro-rurale”, ambele proiecte finanțate de către Delegația Comisiei Europene din Republica Moldova. Beneficiarul ambelor proiecte este Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM). Informații suplimentare cu privire la evenimentul desfășurat pot fi obținute de la Proiectul de Asistență Tehnică pentru ENPARD (Tatiana Plosnita – [email protected], numărul de telefon +373 69178484).

S-a desfășurat a doua ședință lunară a „Grupurilor de Lucru Tematice din cadrul Rețelei Naționale Rurale din Moldova”

0
A doua ședință lunară a celor 3 Grupuri de Lucru Tematice (GLT), care au fost înființate și activează în cadrul Rețelei Naționale Rurale (RNR) din Moldova, a avut loc joi, 24 ianuarie 2019 în incinta Summit Convention Centre din Chisinau. Cele 3 grupuri de lucru tematice pe următoarele teme specifice au fost lansate la 2 noiembrie 2018 în cadrul ședinței Comitetului de Administrare al RNR:
 •  GLT1. Agricultură și Mediu, cu tematica în acest an: „Irigarea și utilizarea durabilă a apelor subterane”;
 • GLT2. Procesarea alimentelor, cu tematica în acest an: „Prelucrarea produselor agro-alimentare tradiționale la scară mică”;
 • GLT3. Dezvoltare rurală, cu tematica în acest an: „Turismul rural – provocări și perspective”.
În ciuda condițiilor meteorologice nefavorabile, care au împiedicat deplasarea unor participanți din regiune la Chișinău, ședințele s-au dovedit a fi fructuoase. În cadrul celei de-a doua ședințe, realizată sub forma unui atelier de lucru, participanții/membrii au trecut în revistă progresele înregistrate până în prezent în domeniul politicilor pe cele trei subiecte specifice. De asemenea, au discutat situația actuală din sectoare, au evaluat cadrul normativ care reglementează sectoarele date și au menționat problemele și obstacolele ce împiedică dezvoltarea acestora. În cele din urmă, participanții au convenit să se întâlnească din nou luna viitoare, la 28 februarie, pentru a examina și comenta asupra proiectului de raport final. Cele trei GLT urmează să organizeze în luna martie curent, la Chișinău, o conferință publică, la care vor fi prezentate concluziile și recomandările destinate oficialilor din cadrul ministerelor relevante, organelor guvernamentale și organizațiilor publice competente. Rețeaua Națională Rurală a fost creată în rezultatul colaborării dintre proiectele: „Asistență tehnică pentru implementarea Contractului de Reformă Sectorială: Programul European de Vecinătate pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (ENPARD)” și „Facilitarea implicării active a societății civile în dialogul de politici agro-rurale”, ambele proiecte finanțate de către Delegația Comisiei Europene din Republica Moldova. Beneficiarul ambelor proiecte este Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM). Informații suplimentare cu privire la evenimentul desfășurat pot fi obținute de la Proiectul de Asistență Tehnică pentru ENPARD (Tatiana Plosnita – [email protected], numărul de telefon +373 69178484).

Au fost înființate grupurile de lucru tematice ale Rețelei Naționale Rurale din Moldova

0
Programul „Asistență Tehnică pentru implementarea Contractului de Reformă Sectorială: Programul European de Vecinătate pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (ENPARD)” în colaborare cu Rețeaua Națională Rurală (RNR) a organizat vineri, 9 noiembrie, un atelier de lucru privind „Înființarea grupurilor de lucru tematice (GLT) ale Rețelei Naționale Rurale (RNR) din Moldova” la Hotelul Jazz din Chișinău. Atelierul de lucru a fost organizat cu scopul lansării următoarelor trei (3) grupuri de lucru tematice permanente (GLT) ale RNR:
 1. GLT1. Agricultură și Mediu, cu tema specifică pentru acest an: „Irigarea și utilizarea durabilă a apelor subterane”;
 2. GLT2. Procesarea alimentelor, cu tema specifică pentru acest an: „Prelucrarea produselor agro-alimentare tradiționale la scară mică”;
 3. GLT3. Dezvoltarea rurală, cu tema specifică pentru acest an: „Turism rural – provocări și perspective pentru noi oportunități de angajare în zonele rurale”.
În cadrul fiecărui atelier de lucru, participanții au aprobat mandatul pentru fiecare grup tematic, analizând subiectele, identificând aspectele critice și problemele principale legate de acestea, discutând și făcând schimb de experiență și, în final, au elaborat Planuri de Acțiuni pentru următoarele trei luni. Pentru a sprijini GLT, proiectul AT pentru ENPARD va recruta trei (3) experți care vor ghida activitatea grupurilor și vor fi responsabili de elaborarea rapoartelor finale. Toate cele 3 rapoarte vor fi prezentate în cadrul unei conferințe speciale planificate pentru luna martie 2019. Noua Rețea Națională Rurală (creată la 29 iunie 2018) reunește organizațiile și administrațiile publice implicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale sub o „umbrelă instituțională”. Aceasta vizează facilitarea și consolidarea participării la dialogul politic în contextul agro-rural național, creșterea participării societății civile la implementarea și monitorizarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Agricolă și Rurală și consolidarea competențelor membrilor rețelei de a influența și monitoriza politicile publice prin promovarea unor politici echitabile pentru o agricultură competitivă și inovatoare. Crearea Rețelei Naționale Rurale este o acțiune de colaborare între proiectele: a) „Asistență tehnică pentru implementarea Contractului de Reformă Sectorială: Programul European de Vecinătate pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (ENPARD) și b) Facilitarea implicării active a societății civile în dialogul de politici agro-rurale”, ambele proiecte fiind finanțate de Delegația Uniunii Europene în Moldova. Beneficiarul ambelor proiecte este Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM).

A avut loc cea de-a doua reuniune a Comitetului de Coordonare a Rețelei Naționale Rurale din Moldova

0
Cea de-a doua reuniune a Comitetului de Coordonare a Rețelei Naționale Rurale din Republica Moldova a avut loc vineri, 2 noiembrie. Membrii au revizuit planul de acțiune al rețelei și au luat decizia de a înființa 3 grupuri de lucru tematice cu privire la aspecte specifice legate de dezvoltarea agriculturii și dezvoltării rurale. Noua Rețea Națională Rurală din Moldova (creată la 29 iunie 2018) și-a început deja activitatea. În cadrul Adunării de Constituire desfășurată în luna iunie anul trecut, 103 membri din întreaga țară au semnat un Memorandum de Înțelegere al Rețelei, prin care și-au exprimat angajamentul de a colabora în vederea îmbunătățirii calității politicilor de dezvoltare agro-rurală și implementării acestora prin implicarea părților interesate în formularea și punerea în aplicare a acestor politici. În acest sens, Rețeaua Națională Rurală reunește organizațiile și administrațiile implicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale sub o „umbrelă instituțională” care vizează facilitarea și consolidarea participării la dialogul politic în contextul agro-rural național. Rețeaua se axează pe mai multe activități, și anume:
 • creșterea participării societății civile la implementarea și monitorizarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Agricolă și Rurală;
 • asigurarea comunicării între părțile interesate;
 • consolidarea competențelor membrilor rețelei de a influența și monitoriza politicile publice;
 • promovarea unor politici echitabile pentru o agricultură competitivă și inovatoare;
 • promovarea abordării LEADER în dezvoltarea comunităților rurale.
În timp ce la prima reuniune au fost aleși membrii Comitetului de Coordonare, în cadrul celei de-a doua reuniuni, care a avut loc vineri, 2 noiembrie și a fost găzduită de Asociația FARM, a fost discutat Planul de acțiune preliminar al rețelei rurale. În special, doamna Aurelia Bondari, președintă a Rețelei Naționale Rurale și domnul Panayiotis Patras, expert în dezvoltarea rurală din cadrul proiectului de asistență tehnică pentru ENPARD, a prezentat membrilor un proiect de plan de acțiune cu obiectivele rețelei pentru primii doi ani de activitate. În cadrul acestui Plan de Acțiune și în urma discuțiilor au fost înființate trei grupuri de lucru tematice (GLT) în domeniile agriculturii și mediului, al dezvoltării rurale și al procesării produselor alimentare. GLT se vor concentra în special pe îmbunătățirea politicilor și vor fi sprijinite de experți internaționali în domeniu, recrutați de proiectul AT pentru proiectul ENPARD. Comitetul de Coordonare a decis lansarea celor trei grupuri de lucru tematice pentru acest an pe următoarele teme specifice:
 • Agricultură și Mediu, cu tema: „Irigarea și utilizarea durabilă a apelor subterane”;
 • Prelucrarea produselor alimentare, cu tema: „Prelucrarea produselor agroalimentare tradiționale la scară mică”;
 • Dezvoltarea rurală pe tema: „Diversificarea economiei rurale – noi oportunități de angajare în zonele rurale”.
Primele sesiuni de lucru ale GLT vor avea loc vineri, 9 noiembrie, la Hotelul Jazz. Crearea Rețelei Naționale Rurale este o acțiune de colaborare între proiectele: „Asistență tehnică pentru implementarea Contractului de Reformă Sectorială: Programul European de Vecinătate pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (ENPARD)” și „Facilitarea implicării active a societății civile în dialogul de politici agro-rurale”, ambele proiecte fiind finanțate de Delegația Uniunii Europene în Moldova. Beneficiarul ambelor proiecte este Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM).

FOTO. Constituirea Reţelei Naţionale pentru Dezvoltarea Rurală. Care vor fi beneficiile ei

0
În cadrul adunării de constituire a Reţelei Naţionale pentru Dezvoltarea Rurală din Moldova (RNDRM), care a avut loc la data de 29 iunie curent, au fost alese organele de conducere. Scopul reţelei nou create este de a îmbunătăţi condiţiile de trai şi de muncă a populaţiei rurale, dar şi implementarea noilor politici agro-rurale. Evenimentul a reunit reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi locale, membri ai Organizaţiilor Societăţii Civile, producători agricoli şi reprezentanţi din alte sectoare economice. Secretarul general de Stat al MADRM, Iurie Uşurelu, a comunicat despre importanţa lansării proiectului şi experienţa europeană a reţelelor similare.
„Crearea reţelei reprezintă deja un prim succes, astfel MADRM va avea un partener de dezvoltare a agriculturii din ţara noastră. Orice politică sau regulament necesită o expertiză a sectorului în întregime, care va fi posibilă datorită proiectului. În UE reţeaua este activă de mai mulţi ani şi înregistrează rezultate bune. Doar discuţia directă, profesională poate aduce soluții, astfel se va asigura conlucrarea eficientă cu toţi beneficiarii reţelei, inclusiv şi delegaţia UE care a finanţat şi ghidat acest proiect. Agricultura constructivă se poate dezvolta doar într-un mediu modern. Imediat după lansarea platformei vom simţi conlucrarea cu societatea civilă şi vom putea crea un viitor frumos”, a spus Iurie Uşurel.
Marco Gemmer, şeful adjunct al Secţiei proiecte a Delegaţiei UE în Republica Moldova, a explicat care sunt oportunităţile obţinute după constituirea Reţelei.
„Scopul nostru este de a susţine proiecte şi activităţi care au menirea de a sprijini cetăţenii într-un mod vizibil şi concret. Planificăm să oferim o şansă tuturor cetăţenilor şi să dezvoltăm această ţară prin intermediul unei colaborări eficiente. Dorim să vedem că politicile au un impact real, sunt create mai multe locuri de muncă şi posibilităţi pentru creșterea economiei. Dezvoltarea rurală este un proces îndelungat şi greu, însă nu şi imposibil. Vom crea un cadru permanent pentru a facilita dialogul dintre toate instituţiile şi organizaţiile ce activează în ţară. Susţinem proiecte de care, într-un final, va beneficia întreaga societate”, a menţionat Marco Gemmer.
Preşedintele Federaţiei Naţionale a Fermierilor din Moldova, Valeriu Cosarciuc, a prezentat documentul de poziţie pentru Dezvoltarea Reţelei Rurale din Moldova accentuând obiectivele propuse spre realizare.
„Este importantă întrunirea de constituire a RNDRM, şi mai important este faptul că, se va implica şi societatea civilă în dezvoltarea rurală. Reţeaua va facilita dezvoltarea politicii dintre părţi, consolidarea capacităţilor la nivel local şi regional, promovarea serviciilor de informare. Strategia Naţională de Dezvoltare Rurală se află în stadiul de revizuire. După 3 ani de implementare activă am obţinut rezultate bune. În luna martie curent, a fost organizat un tur, pe parcursul căruia, am făcut consultări publice regionale şi am vorbit despre realizările şi planurile pe viitor. Reţeaua ar permite să menţinem tinerii în ţară, să le oferim locuri de muncă şi un stimul inedit pentru a desfăşura activitatea de antreprenoriat. Se va crea o colaborare intensă între fermieri, guvern şi programe de finanţare. În contextul suportului acordat pentru tineri, femei şi micii producători, au fost propuse plăţile în avans şi instruirea unei prime de instalare pentru familiile tinere, care doresc să investească şi să locuiască la sate”, a explicat Valeriu Cosarciuc.
Iurie Hurmuzachi, director adjunct al Federației Naționale a Agricultorilor Agroinform crede în puterea acestui proiect şi în viitorul prosper al ţării.
„Scopul acestei activităţi este de a dezvolta agricultura în spaţiul rural. Ideea nu este nouă, însă a necesitat mult timp pentru a se identifica soluţii. Avem nevoie de aşa o platformă, care ar face o analiză complexă a problemelor agro din spaţiul rural şi o sinteză pentru a găsi soluţii cât mai raţionale. Datorită reţelei se va efectua o expertiză independentă şi sigură. Suportul continuu acordat pentru agricultori, locuitori ai spaţiului rural, pentru atragerea investitorilor şi desfăşurarea activităţilor comune are un rol important şi permite realizarea proiectelor. Am propus îmbunătăţirea regulamentului de subvenţionare, iar MADRM a examinat propunerea şi urmează depunerea şi implementarea dispoziţiei. Aşteptăm doar schimbări pozitive în agricultură şi spaţiul rural”, a spus Iurie Hurmuzachi.
În activitatea sa, Reţeaua Naţională pentru Dezvoltare Rurală va respecta principiile de Democraţie internă, Activism civic, Transparenţă, Responsabilitate, Solidaritate, Toleranţă şi Onestitate reprezentând o forţă mobilizată pentru dezvoltarea rurală. Memorandumul de înțelegere pentru crearea și funcționarea Rețelei Naționale de Dezvoltare Rurală din Moldova a fost semnat de circa 150 de reprezentanți.