FOTO: pxhere.com/

Toamna anului 2017 a fost caldă şi cu precipitaţii, iar în prima jumătate a lunii noiembrie în plantațiile pomicole și de arbuști fructiferi s-a finalizat căderea fiziologică a frunzelor, condițiile meteorologice fiind favorabile pentru maturizarea lemnului.

Din cauza scăderii temperaturii medii zilnice a aerului până la +5 ºС și mai jos, în perioada 15-20 noiembrie s-a semnalat întreruperea vegetației culturilor pomicole și de arbuști fructiferi (cu 5-10 zile mai târziu față de termenii obișnuiți). La situația din luna noiembrie 2017, rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de 1 m pe terenurile cu culturi multianuale în fond au constituit 80- 125 mm (75-145% din normă), izolat – 55-70 mm (55-65% din normă).

În a doua jumătate a lunii ianuarie 2018, conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, s-au înregistrat temperaturi negative de până la -11 °C. La moment, plantațiile pomicole și de arbuști fructiferi se află în stare de repaus vegetativ, iar condițiile agrometeorologice sunt satisfăcătoare pentru iernatul acestora. Respectiv, nu există careva risc, prin care culturile pomicole și cele de arbuști fructiferi să fie afectate, mai mult ca atât, temperaturile joase din perioada rece a anului nu sunt atât de periculoase, vizavi de cele ce se pot produce toamna devreme (când plantele nu sunt pregătite pentru iernat), sau primăvara (când plantele intră în vegetație), (a se vedea tabelul nr. 2).

Totodată, ca urmare a înregistrării temperaturilor joase, afectarea (degerarea) mugurilor de rod, a ramurilor, apariția pe trunchi de crăpături ale scoarței sau plăgi (răni), mai des pot apărea în exploatațiile agricole care nu sunt înființate conform tehnologiilor, sunt amplasate necorespunzător (fie nu corespunde specia, expoziția pantei, înclinația pantei, sau chiar nivelul amplasării pe pantă), sau la înființarea acestora a fost utilizat material săditor neînregistrat în Catalogul soiurilor de plante al RM (netestat în condițiile pedo-climaterice ale Republicii Moldova).

De menționat că, pe parcursul următoarelor săptămâni se așteaptă temperaturi satisfăcătoare, favorabile pentru iernatul culturilor pomicole și de arbuști fructiferi și căpșun, iar analiza condițiilor meteorologice precedente, a celor prognozate și calculele agrometeorologice specializate, arată că, la începutul primăverii rezervele de umezeală productivă în stratul de sol, cu grosimea de 1 m, pe terenurile cu culturi pomicole și de arbuști fructiferi vor constitui în fond norma optimă.

Recomandări

Riscurile de afectare a plantelor horticole în perioada iernării pot fi simțitor diminuate în cazul când la înființarea unei plantații pomicole se va ține cont de următoarele:

 • Alegerea terenului potențial pretabil înființării exploatației;
 • Alegerea corectă a expoziției și înclinației pantei, la înființarea unei plantații multianuale;
 • Efectuarea analizei a celor mai uzuali parametri ai solului;
 • Alegerea culturii și a sortimentului în dependență de nivel al pantei și rezultatele analizei solului;
 • Înființarea plantației multianuală cu material săditor de calitate și recomandat pentru Republica Moldova (înregistrat în Catalogul soiurilor de plante al RM).

De asemenea, riscurile de producere pot fi diminuate printr-o întreținere corectă a plantației multianuale și cu efectuarea, în special, a următoarelor lucrări:

 • Respectarea măsurilor agrotehnice;
 • Respectarea tehnologiilor de tăiere a pomilor, în dependență de specie, variația soi/portaltoi și forma coroanei;
 • Respectarea termenilor de tăiere a pomilor (tăierile în uscat: la culturile sămânțoase – începând cu a doua jumătate a lunii noiembrie, iar la cele sâmburoase – începând cu luna februarie);
 • Efectuarea corectă a fertilizării în plantațiile pomicole și de arbuști fructiferi (se efectuează până la sfârșitul primei luni de toamnă);
 • Efectuarea corectă a irigării în plantațiile pomicole și de arbuști fructiferi; (se efectuează până la sfârșitul primei luni de toamnă), etc.;
 • Dezinfectarea uneltelor de tăiere, pentru a nu maximaliza vulnerabilitatea pomilor la diferiți factori.

Tabelul nr. 2

Pragurile termice critice (°C) ale culturilor în diferite faze de vegetaţie, faţă de îngheț (după Maximov)

Temperatura* aerului care provoacă vătămarea la

muguri
florari desfăcuţi

flori

rod

Măr

-4,0

-2,3

-1,1…-2,2

Păr

-4,0

-2,3

-1,2

Vişin

-2,0

-2,3

-1,2

Cireş

-2,0

-1,0

Prun

-4,0

-2,3

-1,2

Cais

-4,0

-2,3

-0,7

Piersic

-4,0

-2,9

-1,2

Viţă de vie

-1,2

-0,2

-0,7

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here