‹ adv ›
‹ adv ›
‹ adv ›
miercuri, 19 iunie, 2024
30.2 C
Chișinău
‹ adv ›
HomepageArticoleStudiu. Analize de Bază și Biosecuritatea în Moldova: Testarea soiei la pesticide, metale grele...

Studiu. Analize de Bază și Biosecuritatea în Moldova: Testarea soiei la pesticide, metale grele și OMG

‹ adv ›

Comentarii

‹ adv ›

Reglementarea biosecurității și produselor modificate genetic în Republica Moldova au ajuns a fi unele dintre cele mai abordate subiecte în ultimii ani. Acest fapt este datorat atât schimbării percepției consumatorilor cât și și cerințelor piețelor de desfacere.

Pentru a evalua situația privind reglementarea în domeniul biosecurității și produselor nemodificate genetic în Republica Moldova Agenția de Mediu din Austria a realizat studiul „Expertiza internațională pentru consultanță privind Analizele de Bază și Biosecuritatea în Republica Moldova”.

În timpul studiului, au fost prelevate probe de soia și au fost testate pentru pesticide, metale grele și OMG pentru a determina dacă soia cultivată pe teritoriul țării conține sau nu organisme modificate genetic, care este cantitatea de pesticide și metale grele din aceasta.

Rezultatele acestei analize au fost prezentate în cadrul atelierului de lucru „Organismele modificate genetic – aspecte ale biosecurității și implicații pentru sectorul agroalimentar din Republica Moldova”, organizat în cadrul proiectului finanțat de Uniunea Europeană „Creșterea competitivității în sectorul agroalimentar prin integrarea acestuia în lanțurile valorice interne și globale, în special în sectorul culturii de soia”.

Scopul atelierului a fost de apune în discuție, pe baza rezultatelor testării OMG efectuate în timpul studiului, următoarele subiecte:

  • Rezultatele testării OMG-urilor și posibilele motive pentru contaminarea cu OMG-uri și plantare a OMG-urilor;
  • Măsurile posibile pentru consolidarea punerii în aplicare a legislației în domeniul biosecurității;
  • Posibilitățile de asigurare a unor lanțuri de producție separate în cazul în care soiurile de soia modificate genetic vor fi autorizate pentru cultivare în viitor;
  • Posibilitățile unei politici non-GM în Moldova.

„Rezumatul discuțiilor vor fi incluse în raportul final al studiului. În plus, rezultatele atelierului vor contribui și la „Planul Național de acțiune pentru dezvoltarea producției și utilizării soiei în Moldova”. Pe parcursul evenimentului am relatat cum s-a efectuat planul de prelevare probe soia de la fermieri, am raportat cum văd fermierii subiectul OMG, precum și provocările și nevoile asociate cu cultivarea Non-OMG (de exemplu, o mai bună punere în aplicare a legislației în domeniul biosecurității în vigoare, prevenirea contaminării cu OMG-uri).

Raportarea a inclus și informații de ex. privind originea semințelor (cumpărate de la alți fermieri, transportul din Ucraina etc.) și posibilele motive de contaminare (de exemplu, transportul, distanța minimă sau doar între câmpurile modificate genetic și non-modificate genetic). La eveniment s-au prezentat inclusiv, și informații despre starea actuală a certificării Donau Soja în Moldova pentru anul 2020, numărul de beneficiari certificați, suprafețele și volumele certificate în conformitate cu Standardul Donau Soja”, a explicat Olga Sculea, coordonator managementul calității și certificare în cadrul Proiectului.

„Acest studiu ne oferă posibilitatea de a estima riscurile și determina necesitățile de dezvoltare a cadrului politic, legislativ, de punere în aplicație a legislației, pentru a preveni cultivarea soiei modificate genetic pe teritoriul țării. În acest mod, vor apărea și noi perspective de export, inclusiv în UE. Recent, a fost elaborat un proiect de lege privind organismele modificate genetic, care va asigura armonizarea legislația Republicii Moldova cu cea a UE. Vor fi introduse noi prevederi care vor permite monitorizarea, inspecția, controlul și redresarea prejudiciilor în cazul contaminării cu OMG sau importul produselor ce le conțin”, a explicat Angela Lozan, Manager Biroul de securitate biologică Moldova.

Studiul realizat va fi transmis instituțiilor de stat din țară și va fi accesibil pentru toți actorii din sector. Rezultatele studiului vor fi utilizate inclusiv pentru elaborarea Planului Național de Acțiuni pentru dezvoltarea sectorului de soia în Moldova, care este unul din rezultatele scontate ale proiectului și care va include recomandări, măsuri și acțiuni pentru creșterea productivității soiei, sporirea rezilienței sectorului la schimbările climatice, adoptarea standardelor de calitate Europene etc. astfel încât cultivarea acestei culturi strategice să fie rentabilă și atractivă pentru producătorii agricoli.  

‹ adv ›

Mai multe detalii la acest subiect a oferit Viorel Gherciu, Director de proiect:

„Este extrem de important pentru Moldova să avem un document de politici care presupune o abordare complexă privind producerea și utilizarea soiei. Asigurăm necesarul de proteină vegetală din producția internă în proporție de circa 60-70%. Spre regret, în acest an, din cauza condițiilor climaterice, vom putea asigura doar 30-40% din necesar. Astfel, este prioritară asigurarea securității alimentare a țării și evitarea dependenței de importuri, mai ales în perioada pandemiei, când acestea sunt realizate anevoios. În cadrul proiectului, ne propunem să elaborăm instrumente eficiente pentru a motiva producătorii și pentru a-i ajuta să producă rentabil soia”.

La eveniment au participat reprezentanți ai MADRM, ANSA, alte agenții guvernamentale și centre de extensiune, furnizori de mijloace de producere, producători agricoli și alte părți interesate.

Proiectul „Creșterea competitivității sectorului agroalimentar prin integrarea în lanțurile valorice interne și globale, în special în sectorul culturii de soia” este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) în parteneriat cu Donau Soja Austria și ONG-ul moldovenesc Pro Didactica în colaborare cu MADRM și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova. Obiectivele principale ale proiectului se axează pe dezvoltarea unor lanțuri valorice agroalimentare competitive, moderne și durabile în Moldova, în special a lanțului valoric al culturii de soia. Proiectul a demarat în aprilie 2018 și își va desfășura activitatea până în martie 2021. 

‹ adv ›

Comentează

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

‹ adv ›

Recomandate

‹ adv ›

Recomandate

‹ adv ›