‹ adv ›
‹ adv ›
‹ adv ›
vineri, 19 aprilie, 2024
7.2 C
Chișinău
‹ adv ›
HomepageȘtiriUCIP IFAD lansează Apel de finanțare a proiectelor de infrastructură pentru anul 2022 în...

UCIP IFAD lansează Apel de finanțare a proiectelor de infrastructură pentru anul 2022 în cadrul IFAD VII

‹ adv ›

Comentarii

‹ adv ›

Obiectele de infrastructură și beneficiari eligibili UCIP IFAD

Tipuri de infrastructură eligibile pentru finanțare în zona rurală:

 • Construcţia reţelelor de alimentare cu apă pentru irigare (aceste sisteme vor include: conducta de aprovizionare de apă de la sursa de apă până la câmp, bazin de acumulare/ stocare a apei (la necesitate), stație de pompare (la necesitate), care va oferi condițiile necesare pentru înființarea culturilor cu valoare înaltă și adoptarea practicilor de irigare cu economisirea apei în zonele agricole);
 • Construcția / reparația segmentelor de drum și poduri (pentru a asigura accesul în toate condițiile meteorologice la zonele de producție agricolă și la întreprinderilor de prelucrare a produselor agroalimentare);

Amintim că, în 2020, mai multe localități au beneficiat de suportul UCIP IFAD pentru dezvoltarea infrastructurii. Exemplu pe acest link.

Drum construit cu suportul UCIP IFAD

Beneficiarii și criteriile de eligibilitate

Grupul-client, care poate beneficia de asistență financiară în valoare maximă de 200 000 dolari SUA  poate fi format doar din persoane juridice: întreprinderi mici şi mijlocii, Gospodării Țărănești, grupuri de producători din spațiul rural, care practică activități agricole.

Pentru obținerea granturilor Grupul-client trebuie să întrunească următoarele criterii de eligibilitate:
 1. Grupul-client va fi format din cel puțin 4 agenți economici;
 2. Toți agenții economici, membri ai Grupului-client trebuie să fie înregistrați și să aibă activitate agricolă în spațiul rural;
 3. Eligibil se consideră doar agenții economici care au activitate economică în domeniul agriculturii sau procesării producției agricole de cel puțin 2 ani.
 4. Toți membrii Grupului-client sunt de acord să participe cu cofinanțare, din sursele proprii, în valoare bănească la volumul minimului stabilit de program;
 5. Membrii Grupului-client trebuie să mențină evidența contabilă conform standardelor naționale;
 6. Fiecare membru a Grupului-client trebuie să prelucreze teren propriu sau arendat cu o suprafața nu mai mare de 100 ha, după datele anului de raportare 2020, (se referă la Rețele de aprovizionare cu apă pentru irigare).
 7. Companiile Grupului-client, care au acționar/fondator o persoană care este concomitent acționar/fondator la o altă întreprindere membru al aceluiași Grup-client, vor fi considerate/înregistrate în calitate de membru a Grupului-client doar o singură dată/ la o singură companie.

Beneficiarii neeligibili

Grupul-client care nu vor întruni următoarele criterii nu vor fi eligibili pentru finanțare:

 1. Cererile pentru obiecte de infrastructură publică rurală de care vor beneficia mai puțin de 4 agenți economice;
 2. Obiectul de infrastructură este în proces de evaluare pentru a fi finanțat de alte agenții donatoare sau din bugetul de stat;
 3. Cererile pentru proiecte care au un impact negativ asupra mediului ambiant;
 4. Grupul-client include agenți economici care nu au activitate agricolă de minim 2 ani;
 5. Informația prezentată în cererea de finanțare și documentele de apelare sunt eronate;
 6. Proiectul de infrastructură propus este cu caracter preponderent social;
 7. Cererea depusă de APL și Grup-client  care include cel puțin un agent economic  care a beneficiat anterior de grant UCIP IFAD pentru același tip de infrastructura (se referă la tipurile de infrastructură: 1. Segmente de drum și pod; ) va fi considerat neeligibilă;
 8. Nu este asigurată colectarea contribuției minime de la membrii Grupului-client format din agenți economici conform procesului verbal al adunării comune a grupului-client cu primăria;
 9. Cererea este depusă de Grup-client și APL care deja a beneficiat de 3 granturi pentru infrastructură publică rurală din sursele programelor IFAD;
 10. Obiectul de infrastructură de tipul: Construcția reţelelor de alimentare cu apă pentru irigare, care:
 • nu vor satisface cerințele privind cantitatea și calitatea apei pentru irigare şi pretabilităţii solurilor;
 • sursa de apă (lacul de acumulare a apei/bazin de acumulare) vor fi utilizate/date în arendă pentru piscicultură (creșterea peștelui);
 • vor avea ca sursă de apă fântână arteziană.
Modul de participare la concurs, condițiile de finanțare şi evaluare, condițiile de evaluare a cererilor de finanțare le găsiţi accesând acest link.
(Concurs pentru recepționarea cererilor de finanțare a proiectelor de infrastructură pentru anul 2022 în cadrul Proiectului de Reziliență Rurală (IFAD VII))

Lista proiectelor selectate va fi recomandată Comisiei de Selectare și Aprobare a Granturilor Competitive spre aprobare şi finanţare ulterioară.

Pachetele de documente vor fi prezentate în plic sigilat cu indicarea obligatorie denumirii concursului, numele beneficiarului și datele de contact la adresa: mun. Chișinău bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 162, bir.1303, sau in Boxa pentru corespondența, până la data de  31 martie 2021, ora 1700.

‹ adv ›

Pentru întrebări sau clarificări ne puteți contacta la adresa: [email protected] sau la 022 22 30 75, mob: 068199924 (Victor Cervatiuc, Specialist în Dezvoltarea Proiectelor de Infrastructură), 079640704 (Inginer în Dezvoltarea Proiectelor de Infrastructură).

‹ adv ›

Advertoriale

‹ adv ›
‹ adv ›

Comentează

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

‹ adv ›

Recomandate

‹ adv ›

Recomandate

‹ adv ›