‹ adv ›
duminică, 6 decembrie, 2020
0 C
Chișinău
‹ adv ›

UCIP IFAD selectează un specialist în agricultură pentru elaborarea Strategiei Naționale de Dezvoltare a sectorului de irigare

‹ adv ›

Recente

VIDEO. Avantajele sistemelor automatizate de irigare

Cerințele pieței au impus necesitatea de a controla întreg procesul de irigare, cum ar fi consumul de apă sau de a realiza filtrarea acesteia....

Rusia aprobă un nou document privind autoaprovizionarea cu fructe: Merele și prunele – fără preferințe tarifare vamale la import

Guvernul Federației Ruse a aprobat o „Foaie de parcurs” pentru dezvoltarea accelerată a producției de fructe și fructe moi pentru anii 2020-2022, se arată...

Unde și la ce preț s-au vândut pomușoarele din Moldova în 2020

Anul 2020 a fost un an cu multe încercări, greutăți, dar concomitent și un an al schimbărilor și al noilor oportunități pentru diverse sectoare...

FAO a prezentat noi estimări privind recolta mondială de cereale

FAO şi-a revizuit în jos, pentru a treia lună consecutiv, estimările privind producţia mondială de cereale în 2020. Conform noilor estimări, producţia mondială de...
‹ adv ›
‹ adv ›

În cadrul Programului Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (PRRECI), finanțat de Facilitatea Globală de Mediu (GEF) şi implementat de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă (UCIP IFAD), o atenție deosebită este atribuită sporirii capacităților de adaptare a întreprinderilor agricole la schimbările climaterice, ce le va permite să depășească provocările critice de mediu, prin investiții într-o infrastructura rurală productivă. Programul are ca obiectiv și acordarea asistenței tehnice la elaborarea documentelor de politici și ajustarea politicilor naționale.

La moment, MADRM a inițiat procesului de elaborare a Strategii Naționale pentru dezvoltarea sectorului de irigare 2021-2030.

În conformitate cu Planul de acțiune aprobat de MADRM și ca urmare a crizei profunde din sectorul agricol al Republicii Moldova, generată de condițiile de secetă din cauza schimbărilor climatice semnificative, precum și luarea în considerare termenul limită pentru implementarea Programului de gestionare a apei și de dezvoltare a hidroameliorării din Republica Moldova în perioada 2011 – 2020, se propune pregătirea unui nou document de politică pentru a stabili viziunea Republicii Moldova cu privire la sectorul irigare, sustenabilitatea infrastructurii de irigații și creșterea productivității agricole în perioada 2021 – 2030.

‹ adv ›

În acest sens, urmează a fi angajată o echipă de experți pentru a elabora documentul de politică și actul normativ pentru aprobarea acestuia, inclusiv analiza impactului reglementării. Experții vor colabora cu reprezentanții Parlamentului Republicii Moldova, Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și Agenției Apele Moldovei

Se prevede ca pentru elaborarea Strategiei va fi creată o echipă de experți compusă din:

 • Șeful echipei;
 • Expert hidrotehnic;
 • Expert în domeniul agriculturii;
 • Expert juridic;
 • Expert în mediu;
 • Expert în pedologie.

OBIECTIVELE GENERALE ȘI SPECIFICE a concursului

‹ adv ›

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD anunță prezentul concurs pentru selectarea unui expert în domeniul agriculturii, care va activa impreună cu echipa de experți la elaborarea, prezentarea și promovarea Strategiei Naționale de dezvoltare a sectorului de irigare 2021-2030.

Scopul elaborării acestor documente rezidă în identificarea acțiunilor ce vor asigura dezvoltarea durabilă a sectorului și a unui management eficient al resurselor naturale aferente acestuia – reper important în identificarea problemelor majore din sector, dar și a unor soluții optime pentru rezolvarea acestora.

Responsabilitățile expertului:

‹ adv ›

Expertul în agricultură va colabora îndeaproape cu liderul echipei pentru a finaliza obiectivele menționate mai sus și va îndeplini următoarele sarcini:

Cerințe de calificare a expertului:

 1.  Studii superioare complete în Agricultură, economie, hidro-ameliorare, inginerie agrară sau/și alte domenii relevante, deținător cel puțin a diplomei de Master, sau grad științific de Doc, sau Doc. Habilitat;
 2. Cel puțin 5 ani de experiență în agricultură/hidro-ameliorare sau alte sectoare relevante;
 3. Experiență practică de conlucrare cu grupurile de producători și asociațiile de profil;
 4. Posedarea cunoștințelor ample a situației de producere, problemele, constrângerile în toate ramurile agriculturii și perspectivele de dezvoltare;
 5. Experiență specifică, confirmată la elaborarea politicilor și documentelor strategice în domeniul agriculturii; Consultantul a participat la elaborarea a cel puțin un document de politici de dezvoltare pentru instituțiile statului: strategie, program, foaie de parcurs;
 6. Capacitatea de a articula problemele în mod clar (scris și verbal) și de a recomanda soluții pentru autoritățile publice și factorii de decizie politică;
 7. Abilități excelente de comunicare în limba română și engleză, cunoaștere bună a limbii ruse (vorbite și scrise);
 8. Experiență în furnizarea de servicii de consultanță autorităților publice;
 9. Cunoașterea reglementările naționale de elaborare a actelor normative și a documentelor de politici, precum: Legea nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, Hotărârea Guvernului nr. 386 din 17.06.2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice;

Criterii de calificare, modelul scrisorii de exprimare a interesului le găsiţi publicate pe site-ul ucipifad.md în rubrica Achiziții, Licitația 52/20 PRRECI.

Consultantul va fi selectat în conformitate cu metoda de Selectare a consultanților (CQS) expusă în Manualul de Procurări IFAD.

Consultanții vor expedia Expresiile de interes în format electronic la adresa de mai jos până la 28.09.2020, ora 9:00.

Vă mai informăm că orice modificare sau distorsionare a informației solicitate în formularul de concurs poate duce la descalificarea ofertei Dvs.

Mai multe informații pot fi solicitate în scris la adresa indicată mai jos:

 • Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD), Attn: Nadejda Russu, Specialist Procurări, of.  1307, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 162,  Chișinău, MD-2004,  Republica Moldova
 • E-mail: [email protected]
‹ adv ›
Sergiu Jaman: „Agrobiznes reflectă identitatea oamenilor care muncesc zi de zi în agricultură, iar promovarea principiilor de integritate ne-au ajutat să ajungem la un număr mare de parteneri și urmăritori”.
‹ adv ›

Citește și ›

Seminar UCIP IFAD: Managementul resturilor vegetale în agricultura conservativă

Mâine, 04.12.2020, UCIP IFAd organizează seminarul Managementul resturilor vegetale în agricultura conservativă în Cantemir, (s. Tochile-Răducani, r. Leova,) SRL „Roua Persicului”.La seminar vor...

Fermier: Datorită scarificării, am redus esențial consumul de motorină

Petru Braga, administratorul SRL Silvatrans, din satul Bulboci, raionul Soroca, este un producător agricol care cultivă grâu, orz, floarea soarelui, rapiță, porumb și până...

Video

Andrei Buzovoi, director Agrosfera-BM, s. Pârlița, r. Ungheni a început să cultive hibrizi High Oleici acum 4 ani. În 2019, a încercat varietățile SY Experto și Talento de la Syngenta, care i-au plăcut din mai multe considerente.

Advertoriale ›

VIDEO. Bayer lansează 3 produse inovative pe piață, destinate sectorului horticol

Interzicerea rapidă a unor produse de uz fitosanitar, fără a pune la dispoziția fermierilor alternative, stagnează inclusiv dezvoltarea sectorului fructelor. Compania Bayer vine cu...

Milioane de agricultori aleg producătorul german „AMAZONE”. 3 C Cost Cutting Concept – „performanțe mai mari cu cheltuieli mai mici”

Istoria producătorului german începe mai devreme de anul 1883, când familia Dreyer se ocupa cu producerea mașinilor agricole și, astăzi, încă proprietari în a...
‹ adv ›

Info

Seminar UCIP IFAD: Managementul resturilor vegetale în agricultura conservativă

Mâine, 04.12.2020, UCIP IFAd organizează seminarul Managementul resturilor vegetale în agricultura conservativă în Cantemir, (s. Tochile-Răducani, r. Leova,) SRL „Roua Persicului”.La seminar vor...

Elit-Tehnica angajează Manager vânzări pentru zonele Nord/Sud

ÎM Elit-Tehnica SRL – companie ce se ocupă de comercializarea și întreținerea Tehnicii Agricole, a lansat concurs de angajare pentru postul Manager vânzări pentru zonele...
‹ adv ›

Recomandate

Soiuri noi și de perspectivă de cais. Polenizatori recomandați

Caisul a cunoscut o amplă răspândire pe plan mondial, pe când la noi în țară, chiar dacă există condiții ecologice favorabile, această specie nu...

VIDEO. Avantajele sistemelor automatizate de irigare

Cerințele pieței au impus necesitatea de a controla întreg procesul de irigare, cum ar fi consumul de apă sau de a realiza filtrarea acesteia....

Producător de iepuri: Afacerea a fost un vis, însă, de mai bine de jumătate de an, sunt în pierdere

Viorel Slobozeanu din Grătiești de aproape 8 ani se ocupă cu creșterea iepurilor pentru carne. Inițiativa de a porni o asemenea afacere i-a venit...

Pentru a-și asigura albinele cu hrană, un apicultor plantează peste 30 de mii de arbori și arbuști meliferi

În ultimii ani, apicultorii înregistrează pierderi importante de albine atât din cauza pesticidelor aplicate, deseori, fără a fi anunțați, cât și din cauza lipsei...
‹ adv ›