Unul dintre elementele tehnologice, prezente în agricultura actuală, este reprezentat de nutriția foliară a culturilor agricole. Acest procedeu face posibilă creșterea rezistenței plantelor la stres, refacerea echilibrului, eliminarea deficitului de nutrienți și realizarea mai profundă a potențialului genetic al plantelor. Tendințele, din ultimul deceniu, sunt de așa natură încât, pe primul loc, în ceea ce privește procesul de fertilizare foliară, se află preparatele bazate pe microelemente. Anume aceste preparate ajută în procesul de echilibrare a nutriției minerale la plante, în timpul sezonului de creștere, în scopul obținerii unui efect stimulativ și a unui profit decent, ca rezultat.

Întreprinderea „Schelkovo Agrohim” oferă o gamă largă de micro-îngrășăminte ULTRAMAG destinate utilizării în agricultură.

Fertilizarea foliară cu microfertilizatori îmbunătățește creșterea vegetativă și dezvoltarea plantelor, crește randamentul și calitatea produselor. Microelementele conținute în preparate măresc rata de utilizare a îngrășămintelor de bază.

Având în vedere cererea crescândă a fermierilor pentru preparate eficiente, care reduc riscurile, compania „Schelkovo Agrohim” a lansat pe piață o nouă linie de microfertilizatoare complexe foliare ULTRAMAG COMBI.

ULTRAMAG COMBI este un microfertilizator lichid, complex, concentrat, destinat unei game largi de culturi agricole. În linia de inovare există mai multe produse specializate:

 • ULTRAMAG COMBI cerealiere;
 • ULTRAMAG COMBI sfeclă;
 • ULTRAMAG COMBI oleaginoase;
 • ULTRAMAG COMBI porumb;
 • ULTRAMAG COMBI boboase;
 • ULTRAMAG COMBI cartof.

Factorii ce influenţează asupra calităţii şi eficacităţii fertilizanţilor foliari

 • Concentrația soluțiilor. Deseori, pentru a crește eficiența prelucrărilor din teren, unii agronomi încearcă să lucreze pe principiul „cu cât mai mult – cu atât mai bine”, sporind concentrația microfertilizatorilor în soluțiile de lucru. În nici un caz nu se permite acest fapt! Concentrația mare de săruri minerale, în soluția de lucru, duce la arsuri ale frunzelor, care afectează negativ dezvoltarea viitoare a culturii.
 • Răspândirea. Atunci când sunt utilizați microfertilizatorii, nu întotdeauna este posibilă realizarea unei repartiții uniforme a nutrienților pe frunzele plantelor (cu toate că acesta este un indicator important al eficienței tratamentului foliar). Totodată, dacă soluția de lucru nu se răspândește bine, o parte semnificativă a fertilizatorului utilizat va fi pur și simplu pierdută prin scurgerea de pe frunze în sol. Prin urmare, este necesar să se obțină o bună răspândire și să se mărească suprafața de contact a frunzei cu soluția în lucru, până la o valoare maximă.
FOTO 1. Plantele tratate cu microfertilizatori tradiționali (stânga) și ULTRAMAG COMBI (dreapta).
FOTO 2. După 20 de minute: ULTRAMAG COMBI este complet absorbit de celulele plantei, pe când picăturile de microfertilizatori obișnuiți rămân încă pe frunză.
 • Viteza de asimilare a elementelor nutritive. Rata de penetrare a nutrienților prin cuticula frunzei depinde, în mare măsură, de forma preparativă a produsului. Complexitatea acestui proces se datorează și faptului că suprafața foliară la diferite plante diferă în funcție de specie, soiuri/hibrizi și, în majoritatea cazurilor, împiedică umectarea frunzei.
 • Fiziologia plantelor. Cerința față de nutrienți este foarte ridicată în stadiile inițiale de creștere a plantei, când aparatul foliar încă nu este suficient de dezvoltat, iar frunzele au o suprafață relativ mică. Datorită acestui fapt, capacitatea de absorbție a plantelor tinere este adesea „redusă” comparativ cu parametrii optimi. Prin urmare, este atât de important să se asigure o acoperire maximă a suprafeței frunzei cu soluția de fertilizatori și să se reducă la minimum pierderile.
 • Factorii mediului înconjurător. Este cunoscut faptul că eficacitatea fertilizărilor foliare este direct relaționată condițiilor naturale, inclusiv cele climatice. Astfel, temperaturile ridicate ale aerului conduc la evaporarea picăturilor de soluție în lucru de pe aparatul foliar, limitând absorbția ionilor metalici și cristalizarea acestora pe suprafața plantei. Vântul este o altă sursa de probleme: oscilațiile plantei, provocate de vânt, duce la prelingerea picăturilor de soluție nutritivă de pe frunze. Prin urmare, este foarte important ca microfertilizatorii să se distingă prin aderență ridicată – adică „să se agațe” în mod fiabil de suprafața frunzei.
FOTO 3. Capacitatea de distribuție pe frunze a preparatului ULTRAMAG COMBI (dreapta), parametru ce îl distinge de produsele similare, ale altor producători.

În căutare de inovații

ULTRAMAG COMBI conține un „set” echilibrat de macro și microelemente necesare pentru culturile agricole.

Toate microelementele incluse în ULTRAMAG COMBI sunt în forme chimice ușor asimilabile de către plante, ceea ce garantează înglobarea completă, de înaltă calitate și sigură a acestor substanțe de către celulele plantei.

În compoziția ULTRAMAG COMBI există și ingrediente suplimentare, ceea ce permite distingerea lui de alte îngrășăminte, similare după compoziția substanțelor nutritive. Acesta este un complex de adjuvanți, complet siguri pentru culturile agricole și care oferă cea mai mare eficiență posibilă în activitatea de fertilizare foliară.

Caracteristicile și avantajele microfertilizatorilor multicomponenți „ULTRAMAG COMBI”:

 • Forma lichidă este optimă în aplicație;
 • Conține toate microelementele de bază. Compoziția și raportul lor în fiecare marcă de îngrășământ Ultramag Combi sunt adaptate la nevoile individuale ale unei anumite culturi agricole;
 • Conținut ridicat în microelemente a preparatului Ultramag Combi, comparativ cu produsele uscate, gen (NPK + micro);
 • Produsele concentrate de Ultramag Combi pot menține eficient echilibrul microelementelor în perioadele critice de dezvoltare ale culturilor;
 • Conține azot sub formă de uree, care îmbunătățește penetrarea și asimilarea microelementelor de către frunze;
 • Conține aderenți și adezivi care mențin soluția de lucru pe suprafața frunzei, reducând pierderea preparatului în timpul prelucrării (nu există „prelingere” de picături în sol);
 • Permite îmbunătățirea semnificativă a calității și cantității roadei;
 • Compatibil cu majoritatea pesticidelor, disponibile pe piață;
 • Rezultat pozitiv, vizibil al prelucrărilor foliare, după numai 1-3 zile;
 • Crește rezistența la secetă și îngheț;
 • Crește rezistența la boli și diverse impacturi de stres;
 • Stabil în soluțiile de lucru, nu blochează injectoarele;
 • Conține titan (Ti) – un activator de creștere a plantelor, care permite absorbția calitativă, de către sistemul radicular al plantei, a azotului, potasiului, fosforului și a altor constituenți prezenți în soluția din sol.

Soluțiile de ULTRAMAG COMBI au o serie de proprietăți valoroase: împrăștierea optimă pe suprafața frunzei, evaporarea lentă a picăturilor, absorbția rapidă și maximă a elementelor nutritive. Datorită acestor proprietăți, riscurile de apariție a arsurilor pe frunze, prin utilizarea Ultramag Combi, sunt absente, ceea ce este deosebit de important pentru regiunile cu climă secetoasă și caldă.

Ce primește agronomul în lucrul său „pe câmp”? Preparatele ULTRAMAG COMBI sunt deosebite prin eficiența înaltă, în comparație cu preparatele similare, identice în compoziție, raport și numărul total de nutrienți. Acest lucru a fost demonstrat prin rezultatele producției de trei ani și prin experimentele științifice din teren, desfășurate în diferite zone geografice și pe diferite culturi agricole.

Mai multe detalii găsiți aici.

LASĂ UN COMENTARIU

Please enter your comment!
Please enter your name here